Informacje3 sierpnia 2016, 14:00,

XXII Sesja Rady Gminy Prażmów


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446.) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 3 sierpnia 2016 r. (środa) o godz. 14:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

XXII SESJA RADY GMINY PRAŻMÓW

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XIX, XX, XXI Sesji Rady Gminy Prażmów.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowe Wągrodno;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krupia Wólka;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ustanów;
- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
- w sprawie zatwierdzenia projektu pt.”Wiem co potrafię - projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
- w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa wsi Ludwików;
- w sprawie zmian w statucie Gminy Prażmów.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

XXII SESJA RADY GMINY PRAŻMÓW

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje1 sierpnia 2016, 18:00,

Zamknięcie ul. Jana Pawła II / Orężnej od Kruczkowskiego do Żytniej


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

1 sierpnia 2016 roku od godz. 18.00 do 7.00 dnia następnego, z powodu remontu nawierzchni, wyłączony z ruchu będzie odcinek ul. Jana Pawła II / ul. Orężnej. Będzie zamknięty odcinek od ul. Kruczkowskiego do ul. Żytniej (mapa poniżej):

ZAMKNIĘCIE UL. JANA PAWŁA II / ORĘŻNEJ OD KRUCZKOWSKIEGO DO ŻYTNIEJ

Na poniższej mapie odcinek drogi, który będzie remontowany:

Zamknięcie ul. Jana Pawła II od Orężnej do mostu nad Perełką

Starostwo przeprasza za utrudnienia, ale warto poczekać - będzie równiej.

ZAMKNIĘCIE UL. JANA PAWŁA II / ORĘŻNEJ OD KRUCZKOWSKIEGO DO ŻYTNIEJ

ZAMKNIĘCIE UL. JANA PAWŁA II / ORĘŻNEJ OD KRUCZKOWSKIEGO DO ŻYTNIEJ

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie