Informacje16 czerwca 2016, 12:00,

XX Sesja Rady Gminy Prażmów


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446.) zwołuję XX sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 16 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 12:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

HERB GMINY PRAŻMÓW

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów;
- w sprawie wyrażenia opinii o proponowanej zmianie nazwy stacji kolejowej „Czachówek Górny” i „Czachówek Południowy”;
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/267/2005 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów i nadania statutu;
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 683;
- w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.131.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2016 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Prażmów na lata 2015-2024”;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łoś;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krupia Wólka;
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Piskórka gmina Prażmów – etap I;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Nowy Prażmów – etap I;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Nowy Prażmów – etap II;
- w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/191/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-Ustanówek i Ustanów – rejon PKP;
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-Ustanówek i Ustanów – rejon PKP.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

URZĄD GMINY PRAŻMÓW

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Polecane dla Ciebie

Informacje18 czerwca 2016, 16:00,

Spotkanie integracyjne mieszkańców Żabieńca na Stadionie LKS Jedność


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

18 czerwca 2016 roku w godz. 16.00-20.00 odbędzie się spotkanie integracyjne mieszkańców Żabieńca. Organizatorzy zaplanowali wieczór taneczny i grill. Miejsce: Stadion LKS Jedność Żabieniec przy ul. Leśnej 20. Zapraszamy w imieniu organizatorów.

Spotkanie integracyjne mieszkańców Żabieńca na Stadionie LKS Jedność Żabieniec

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie