Informacje28 kwietnia 2016, 17:00,

XVIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


XVIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się 28 kwietnia 2016 roku (czwartek), o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

XVIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Program sesji:
1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie projektu protokołu z XVII sesji Rady Powiatu,
4) przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Piasecznie za rok 2015 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
5) przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie w 2015 r.,
6) przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok,
7) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
8) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu, Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 – 2020”,
11) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2016 roku,
12) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2016 – 2018”,
13) rozpatrzenie uchwały Nr 87/1/16 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Piaseczyńskim,
14) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
15) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2016 – 2020”,
16) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Powiatu Piaseczyńskiego położonych w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 i ul. Mickiewicza 39,
17) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10,
18) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
19) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
20) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
21) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
22) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
23) złożenie sprawozdania z prac Rady za okres od 17 marca 2016 r. do 28 kwietnia 2016 r.,
24) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
25) oświadczenia Radnych,
26) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
27) zamknięcie sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.

Materiały do rozpatrzenia na sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej >>> http://bip.piaseczno.pl/public/?id=157010

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje24 kwietnia 2016, 14:00,

Singin' Birds Trzy głosy z Ameryki - Niedziela Małego Melomana


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

24 kwietnia 2016 roku w godz. 14.30 i 16.00 odbędzie się Niedziela Małego Melomana, podczas której wystąpi Singin’Birds z koncertem TRZY GŁOSY Z AMERYKI. Miejsce: Sala Domu Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49. Cena biletu 15 zł. Bilety do nabycia od godz. 14:00 w kasie DK. Zapraszamy na koncert Singin’Birds w Piasecznie!

SINGIN' BIRDS TRZY GŁOSY Z AMERYKI - NIEDZIELA MAŁEGO MELOMANA
SINGIN' BIRDS TRZY GŁOSY Z AMERYKI - NIEDZIELA MAŁEGO MELOMANA

Singin' Birds w składzie: Joanna Czarkowska, Dominika Kasprzycka-Gałczyńska, Dominika Dulny, Marcin Piękos - fortepian. Koncert umuzykalniający "Trzy głosy z Ameryki", tematycznie nawiązujący do muzyki amerykańskiej, to program przygotowany przez Singin' Birds dla dzieci w wieku 0-5 lat i ich rodziców. Zespół, w oparciu o znane, głównie swingowe melodie, ukazuje najmłodszym świat dźwięków, skal muzycznych i rytmu, wykorzystując także ciekawe rekwizyty, które pobudzają wyobraźnię dzieci, i wesołe wierszowane rytmiczanki. Oprócz wokalnego tria w koncercie udział bierze gość specjalny - pianista. Wokalistki prezentują instrument, przedstawiają dzieciom i rodzicom jego możliwości.Przykładowe piosenki pochodzące z amerykańskiego kanonu : "Chatanooga Choo Choo", "There's good blues tonight", "Tico-Tico , "It don't mean a thing If it ain't got that swing". Strona Singin’Birds: www.singinbirds.pl

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie