Informacje17 lutego 2016, 09:30,

XVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Informujemy, że w dniu 17 lutego 2016 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 153.937,00 zł na wniosek ZEAS w związku z przystąpieniem ZSP w Piasecznie do projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus+)
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków inwestycyjnych w wysokości 320.000,00 zł na wniosek Wydz. IT na dotację celową dla Powiatu Piaseczyńskiego).
9.3 W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
9.4 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.5 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 43, obręb 72, położonej w Piasecznie przy ul. 11 Listopada 59.
9.6 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 38, obr. 18, położonej w Piasecznie przy ul. Okulickiego i Armii Krajowej.
9.7 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 41/10, obr. 12, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.8 w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej we wsi Głosków.
9.9 w sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno w trybie bezprzetargowym działki położonej przy ul. Niecałej.
9.10 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja SA.
9.11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla dz. ewid. nr 63/2, obręb 20 przy ul. Zgoda.
9.12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska dla obszaru działek o nr ewid. 159,160,161,162/1,162/2.
9.13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew dla fragmentu terenu położonego pomiędzy ulicami Główną i Leśną.
9.14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa-Radom (obszar A6,A7,A10, A11, A15, A16, A28, A29) – Etap I zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 532/XXI/2012 z dnia 16.05.2012 w granicach działek ozn. nr ewid. 24,25 z obr. 14.
9.15 w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Piasecznie w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2015 poz. 1515 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1030/XXXVI/2013 z dnia 3.07.2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów.
9.16 w sprawie nadania nazwy PRZYTULNA ulicy położonej we wsi Grochowa w gminie Piaseczno.
9.17 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
9.18 w sprawie zmiany uchwały nr 54/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
9.19 w sprawie zmiany uchwały nr 402/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
9.20 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zmieniającego zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Białe Chojnowskie”.
9.21 w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny.
9.22 w sprawie uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Piaseczno na lata 2016-2022.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje31 stycznia 2016, 14:15,

Wolontariat Czytamy - Pomagamy


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Piaseczyńskie biblioteki łączą siły z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piasecznie, aby wspólnie wychodzić ze swoją ofertą do osób starszych i niepełnosprawnych. Wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piasecznie biblioteki postanowiły utworzyć program wolontariatu "Czytamy – Pomagamy".

WOLONTARIAT CZYTAMY - POMAGAMY

Na czym polega ta akcja i dla kogo jest przeznaczona? Zamysł jest prosty: osoby, którym ciężko jest dostać się do bibliotek mogą skorzystać z pomocy w ich wypożyczaniu. Dlatego bibliotekarze z Piaseczna poszukują wolontariuszy, którzy będą dostarczać materiały biblioteczne seniorom i osobom niepełnosprawnym. Jeżeli jesteś osobą starszą lub nie masz możliwości dotarcia do biblioteki po książki, a bardzo brakuje ci rozrywki – skontaktuj się z Powiatową Biblioteką Publiczną w Piasecznie (tel. 22 756-79-11 lub e-mail: wypozyczalnia@pbp-piaseczno.eu) lub skontaktuj się z najbliższą biblioteką w gminie Piaseczno, a znajdziemy dla Ciebie wolontariusza, który przyniesie Ci książki do domu.

Jeżeli masz odrobinę wolnego czasu i silną chęć niesienia pomocy innym, a przy okazji jesteś pasjonatem literatury – nawiąż kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piasecznie (tel. 22 750 72 63 wew. 105 lub 22 750 33 08 wew. 105, e-mail: wolontariat@piaseczno.eu), a zapoznamy Cię z osobą, której będziesz mógł dostarczyć rozrywki w postaci przyniesienia do domu ciekawej literatury, udostępnionej przez biblioteki biorące udział w akcji.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz Starosty Piaseczyńskiego. Zapraszamy serdecznie do udziału w wolontariacie. Pomagajcie, bo dobre uczynki zawsze wracają ze zdwojoną siłą!

Paulina Kopczyńska

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie