Informacje3 marca 2016, 12:00,

XVII Sesja Rady Gminy Prażmów


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 3 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 12:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
- w sprawie zmian w uchwale Nr XVI.118.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prażmów na lata 2015-2032”;
- w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej lub pierwszej klasy publicznego gimnazjum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prażmów;
- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Prażmów przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Prażmów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
- w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Prażmów

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Polecane dla Ciebie

Informacje5 marca 2016, 10:00,

Samoobrona dla kobiet i Razem z tatą na macie - bezpłatne kursy dla całych rodzin w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

W ramach akcji "Bezpłatna sobota dla rodziny" UKS Szogun zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach "Samoobrona dla kobiet" oraz "Razem z tatą na macie". Kursy, które dofinansowane są z budżetu Gminy Piaseczno, odbywać się będą w każdą sobotę od 5 marca 2016 r. na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie.

SAMOOBRONA DLA KOBIET I RAZEM Z TATĄ NA MACIE - BEZPŁATNE KURSY DLA CAŁYCH RODZIN W PIASECZNIE

W ramach kursu "Samoobrona dla kobiet" uczestniczki, oprócz poznania metod radzenia sobie w sytuacjach agresji, mogą liczyć na ćwiczenia ukierunkowane na zdrowy kręgosłup (np. joga). Natomiast ojców, którzy chcą nawiązać bliższy kontakt z dzieckiem, zapraszamy na wspólne zajęcia na macie, gdzie będzie można skorzystać z form zabawowych judo oraz gier i zabaw sportowych. Bliższych informacji udziela i przyjmuje zapisy Ryszard Janiszewski: tel. 605 36 38 79, rrjaniszewski@gmail.com Zapraszamy na bezpłatne kursy dla całych rodzin w Piasecznie.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie