Informacje28 stycznia 2016, 17:00,

XVI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


XVI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14. Początek o godz. 17.00.

XVI SESJA RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1) otwarcie obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu,
4) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14,
8) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych,
9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10,
10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
11) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
12) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
13) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii Gospodarczej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2016 rok,
14) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2016 rok,
15) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2016 rok,
16) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2016 rok,
17) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2016 rok,
18) przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego w 2015 roku,
19) przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku,
20) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
21) oświadczenia Radnych,
22) wystąpienia osób niebędących radnymi,
23) zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.piaseczno.pl/public/?id=154122

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje18 lutego 2016, 08:00,

Warsztaty ABC Przedsiębiorczości


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie ogłasza zapisy na Warsztaty ABC Przedsiębiorczości skierowane do osób chcących ubiegać się o przyznanie środków z Funduszu Pracy lub ze środków EFS na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Z warsztatów mogą skorzystać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie. Zapisy na warsztaty odbywają się osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie ul. Szkolna 20, pok. 13 Zapisy przyjmowane są do wyczerpania miejsc.

WARSZTATY ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Warsztaty odbędą się w dniach:
18.02.2016 r. (70 osób)
15.04.2016 r. (70 osób)
10.06.2016 r. (70 osób)
16.09.2016 r. (70 osób)
18.11.2016 r. (70 osób)

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie