Informacje22 stycznia 2016, 12:00,

XVI sesja Rady Gminy Prażmów


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 22 stycznia 2016 r. (piątek) o godz. 1200. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
- w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prażmów na lata 2015-2032”;
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin;
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś;
- w sprawie zamiany gruntów.
6. Dyskusja na temat przystąpienia do Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje18 lutego 2016, 19:44,

Konsultacje społeczne w sprawie drogi wojewódzkiej nr 721


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

18 lutego 2016 roku zapraszamy na konsultacje społeczne w sprawie drogi wojewódzkiej Nr 721. Materiały dotyczące konsultacji w sprawie drogi Nr 721 dostępne są stronie: https://mzdw.pl/p/konsultacje-spoleczne#page-content

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 721

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie