Informacje23 września 2015, 09:30,

XII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 23 września 2015 r. o godz. 9:30 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia kwoty 17.000 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcjonalności systemu OTAGO).
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z wnioskami sołectw na kwotę 14.574 zł).
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia kwoty 26.599 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek związanych z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia kwoty 3.060 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną do samorządu województwa mazowieckiego w ramach realizowanego projektu).
9.5 W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. darowizny w wysokości 6000 zł od BS)
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zapłaty odsetek na rzecz Wojewody Mazo.)
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmian w planie wydatków na wniosek Wydziału IT i INW)
9.9 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.10 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Belsk Duży, Gminą Błędów oraz Gminą Grójec dotyczącego powierzenia Gminie Piaseczno zadań publicznych polegających na realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami, lokalnym transportem zbiorowym, ochroną i opieką nad zabytkami, turystyką oraz promocją w zakresie dotyczących dawnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej.
9.11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilawa w rejonie ulicy Kwitnącej.
9.12 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka
9.13 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mieszkowo
9.14 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno udziałów w prawie własności nieruchomości położonej we wsi Baszkówka.
9.15 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę o nr ew. 224/6 na rzecz działki 224/5 w Głoskowie oraz na wykreślenie tego prawa z księgi wieczystej.
9.16 w sprawie zmiany Uchwały nr 76/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
9.17 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
9.18 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
9.19 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.20 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
9.21 W sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 842/XXX/2013 z dnia 23stycznia 2013roku w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania
9.22 W sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piaseczno” opracowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie sesji.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Anonimowy, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=4&t=7375&start=60
Informacje27 września 2015, 14:00,

Tarczyńskie Dni Retro im. Mieczysława Fogga


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

26-27 września 2015 roku odbędą się Tarczyńskie Dni Retro im. Mieczysława Fogga. Organizatorzy: Barbara Galicz – Burmistrz Tarczyna, Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, Współorganizator: Michał Fogg. Wstęp wolny. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Imprezy towarzyszące: retro kawiarenka - czynna przez dwa dni od godz. 14.00, pokaz starych samochodów, prezentacja twórczości Tarczyńskiej Grupy Plastyków, wystawa staroci.

Tarczyńskie Dni Retro im. Mieczysława Fogga

26.09.2015 Sobota
Godz. 15.00 - “Zimińska, Ordonka i Fogg” – spektakl muzyczny Teatru Piosenki. Reżyseria Roman Kołakowski – sala widowiskowa
Godz. 17.00 - Otwarcie wystawy poświęconej Mieczysławowi Foggowi, odsłonięcie tablicy pamiątkowej – Foyer obok sali widowiskowej
Godz. 19. 00 - Koncert piosenek retro „Pamiętam była jesień” w wyk. Chóru Miasta Tarczyna – sala widowiskowa
Godz. 20.00 - Potańcówka – parking GOK od strony północnej

27.09.2015 Niedziela
Godz. 14.00 - Finał Konkursu Piosenki Retro – sala widowiskowa
Godz. 16.00 - Pokaz filmu dokumentalnego „Sercem Śpiewane” – gość honorowy, reż. Marian Kubera – sala „Kina za Rogiem”
Godz. 18.30 - Projekcja filmu fabularnego „Jadzia” – sala „Kina za Rogiem”
Godz. 20.00 - Koncert Galowy – Voice Band i Sonia Bohosiewicz – sala widowiskowa.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=21&t=11159

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie