Informacje26 października 2014, 16:00,

Wystawa malarstwa Marty Tomczyk i wystawa ceramiki Katarzyny Królikowskiej-Pataraia


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


26 października 2014 roku w godz. 16.00-19.00 w Kolonii Artystycznej w Zalesiu Dolnym odbędzie się wernisaż wystawy dwóch młodych, niezwykle zdolnych artystek. Marta Tomczyk przedstawi swoje malarstwo i grafikę, a Katarzyna Królikowska - Pataraia wystawę ceramiki - "Pamiętnik chwili". Kolonia artystyczna znajduje się przy ul. Dębowej 3, Piaseczno.

Wystawa malarstwa Marty Tomczyk i wystawa ceramiki Katarzyny Królikowskiej-Pataraia

MARTA TOMCZYK
Absolwentka Wydziału Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi. Dyplomy otrzymała w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. T.Chojnackiego i w Pracowni Malarstwa prof. W.Stelmaszczyka. Akademię ukończyła z wyróżnieniem w 2002 roku. W 2009 roku uzyskała stopień doktora. Od 2003 roku jest związana z uczelnią najpierw jako asystent, potem adiunkt w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Chojnackiego. 2011-13 - adiunkt w II Pracowni Rysunku dr Sobiczewskiego. Obecnie prowadzi pracownię Grafiki Warsztatowej na Wydziale Sztuk Wizualnych. Równolegle zajmuje się grafiką warsztatową, malarstwem sztalugowym i rysunkiem. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury RP a także stypendystka Fundacji im.T. Kulisiewicza w Warszawie. Nagradzana na konkursach krajowych i zagranicznych: za malarstwo - m.in. w II edycji Międzynarodowego Konkursu Malarstwa Współczesnego pt.: Nieprawda w Chietii we Włoszech; za grafikę - m.in. dwukrotnie na Międzynarodowym Biennale Grafiki „Josep de Ribera” w Walencji w Hiszpanii, na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Kairze, w Egipcie, na Międzynarodowym Biennale Grafiki Caixanova w Ourence w Hiszpanii; za rysunek - na Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie.

Wystawa malarstwa Marty Tomczyk i wystawa ceramiki Katarzyny Królikowskiej-Pataraia

KATARZYNA KRÓLIKOWSKA - PATARAIA
Absolwentka Farmacji na AM w Warszawie. W 1991 roku związała się z pracownią tkacką Penelopa, gdzie stawiała swoje pierwsze artystyczne kroki. Opiekunem artystycznym pracowni była Zenona Szczepaniak absolwentka szkoły tkackiej im. H. Modrzejewskiej Zakopanem. Od 1996 roku pracuje na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Sztuką interesowała się od zawsze. W pracach artystki przeważają postacie kobiet. Największą inspiracją artystki jest ona sama i jej kobieca natura. W bryle gliny, z którą pracuje stara się zawrzeć uczucia i emocje, które towarzyszą jej w trakcie tworzenia.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

 
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje23 października 2014, 10:00,

XL Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

XL sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się w dniu 23 października 2014 roku (czwartek), o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) głosowanie w sprawie propozycji do porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu,
4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego,
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania zadania powiatu Gminie Tarczyn,
8) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego będącego we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii,
9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład: Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39, Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. C. Plater-Zyberkówny w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20, Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka F.Bielińskiego w Górze Kalwarii przy ul.Budowlanych 14, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie przy ul. Ks. Cz. Oszkiela 1B,
10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terenu działania Poradni Psycholgiczno-Pedagogicznej w Piasecznie,
11) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,
12) realizacja zadań Powiatu z zakresu pieczy zastępczej:
a) funkcjonowanie rodzinnej pieczy zastępczej,
b) instytucjonalna piecza zastępcza
13) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu oraz informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2013 rok przez członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty,
14) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącą Rady Powiatu z prac Rady za okres między XXXIX a XL sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego wraz z informacją w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Powiatu Piaseczyńskiego za okres od 01 stycznia do 21 września 2014 roku,
15) odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz interpelacje i zapytania radnych,
16) wnioski i oświadczenia radnych,
17) wystąpienia osób niebędących radnymi powiatu,
18) zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.piaseczno.pl/public/?id=139308

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie