Informacje1 grudnia 2016, 08:00,

Wspólnie zdecydujmy o przyszłości Józefosławia


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Ruszają konsultacje społeczne w Józefosławiu, w ramach których odbędą się cztery spotkania. Korki, brak chodników, wygodnych ciągów komunikacyjnych, brak przyjaznych przestrzeni publicznych i zieleni na szybko zabudowujących się osiedlach. To efekt szybkiego rozwoju i nadmiernej urbanizacji.

WSPÓLNIE ZDECYDUJMY O PRZYSZŁOŚCI JÓZEFOSŁAWIA

Z takimi problemami w wielu miejscach zmaga się gmina Piaseczno, a najbardziej jaskrawym przykładem jest miejscowość Józefosław. Aby te problemy rozwiązać trzeba stosować nie jedno a kilka narzędzi. Jednym z nich jest program inwestycyjny, czyli budowa wcześniej zaplanowanych szkół i dróg. Równolegle trzeba zmieniać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i planować miejsce pod nowe trakty pieszo-rowerowe, parki, porządkować charakter zabudowy.

– Tylko w ten sposób możemy stopniowo porządkować ład przestrzenny. Jeżeli nie uchwalimy nowego planu to inwestorzy będą budowali nowe bloki według planów obowiązujących. To właśnie plany są dla nich podstawą realizacji inwestycji i żaden organ administracji publicznej nie może powstrzymać inwestycji zgodnej z tym dokumentem. Pozwolenie na budowę to tylko formalność, którą inwestor skutecznie wyegzekwuje. Gmina nie może planu unieważnić. Można go tylko zmienić na nowy w ramach długiej, czasem wieloletniej procedury – mów Daniel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza.

Jeżeli chcemy nowych inwestycji w przestrzeni publicznej: ciągów pieszych czy parków, obiektów użyteczności publicznej takich jak centrum kultury to w nowym planie zagospodarowania przestrzennego trzeba zarezerwować na to miejsce. - Przedstawiając Państwu projekt w ramach publicznego wyłożenia jesteśmy otwarci na Państwa wnioski i sugestie. Proszę zgłaszać uwagi co do rozwiązań, które wzbudzają Państwa obawy, ale również składać wnioski dotyczące rozwiązań które popieracie lub takich które powinny się w planie znaleźć. Jeżeli uważacie, że należy zaplanować więcej skwerów to proszę i taki wniosek zgłosić – zachęca wiceburmistrz. Nikt nie rozwiąże naszych problemów z dnia na dzień. Ale wykorzystujmy dostępne narzędzia i sami konsekwentnie dbajmy o charakter naszej miejscowości.

Dla mieszkańców Józefosławia dostępna jest już storna internetowa, a wkrótce będzie też broszura, gdzie wyjaśniony jest cały proces planowania przestrzennego oraz sposób składania uwag do planu. Zachęcamy do udziału dyskusji publicznej oraz udziału w organizowanych spotkaniach.

- Potrzebę uporządkowania przestrzeni Józefosławia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego potwierdzają wyniki badania ankietowego, które zostało zrealizowane w dniach 3-5 lipca 2014 r. przez studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Z naszego raportu jasno wynika, że do dwóch podstawowych problemów miejscowości, wymienianych zgodnie niemal przez wszystkich mieszkańców, należą dysfunkcjonalny układ drogowy miejscowości, pozbawiony ciągów pieszych, a także brak ogólnodostępnych przestrzeni publicznych i miejsc spotkań, który doskwiera szczególnie mieszkańcom zabudowy wielorodzinnej. Niemal połowa badanych opowiedziała się za Józefosławiem wyróżniającym się gęstą siecią dróg i ścieżek wraz z zadbaną zielenią przyuliczną, którymi można by bezpiecznie spacerować bądź jeździć na rowerze. Co trzeci mieszkaniec natomiast chciałby miejscowości przyjaznej dla rodzin z dziećmi, co wymusza doinwestowanie infrastruktury drogowej, społecznej, a także przestrzeni publicznej. W opinii badanych pilnego uporządkowania wymaga też rodzaj i wysokość zabudowy, jej estetyka oraz chaos reklamowy. Z badań jasno wynika, że Józefosław to miejscowość z ogromnym potencjałem, który należy wydobyć, porządkując sposób jego dalszego zagospodarowywania i zapobiegając konfliktom przestrzenno-funkcjonalnym." - dr Dorota Mantey, Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wątek na forum: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Józefosławia

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje26 listopada 2016, 15:00,

Wesołe Andrzejki dla dzieci 2016 Łazy


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

26 listopada 2016 roku w godz. 15.00 - 17.00 odbędą się Wesołe Andrzejki dla dzieci. Miejsce: filia GOK Lesznowola w Łazach, ul. Przyszłości 8. Wstęp wolny.

WESOŁE ANDRZEJKI DLA DZIECI 2016 ŁAZY

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie