Informacje17 sierpnia 2014, 16:00,

WOJCIECH GOGOLEWSKI TRIO - Koncert Letni w Konstancinie-Jeziornie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Konstanciński Dom Kultury zaprasza na występ Trio Wojciecha Gogola Gogolewskiego, w cyklu Koncertów Letnich (Musica Da Camera), który odbędzie się w niedzielę 17 sierpnia 2014 roku o godz. 16:00 w Amfiteatrze Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie. Wstęp jest bezpłatny. Podczas koncertu usłyszymy tematy filmowe w opracowaniu na trio jazzowe. Trio wystąpi w składzie: Wojciech Gogolewski (fortepian), Paweł Pańta (kontrabas) i Adam Lewandowski (perkusja). Zapraszamy na koncert Trio Wojciecha Gogolewskiego.

WOJCIECH GOGOLEWSKI TRIO - Koncert Letni w Konstancinie-Jeziornie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje18 sierpnia 2014, 11:15,

PUP Piaseczno otrzymał pieniądze na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA ZAREJESTROWANYCH W PIASECZYŃSKIM PUP: Zarząd województwa zatwierdził podział dotacji dla powiatowych urzędów pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W sumie w 2014 r. do rozdysponowania było 4,8 mln zł na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Zadania, na jakie będą mogły zostać przeznaczone środki KFS, to m.in. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych czy badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej.

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA ZAREJESTROWANYCH W PIASECZYŃSKIM PUP

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest przeznaczony na dokształcanie pracowników różnych branż. Wszyscy pracodawcy mogą występować o środki z tego funduszu. W tej chwili zarząd województwa mazowieckiego podzielił środki dla 16 powiatowych urzędów pracy – była to kwota ponad 1,6 mln zł. Każdy wniosek składany przez pracodawcę powinien być złożony do powiatowego urzędu pracy – powiedział wicedyrektor ds. usług rynku pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Aleksander Kornatowski. – Powiatowy urząd pracy do końca października tego roku może w każdej chwili wystąpić do nas o dodatkowe środki.

Środki zostały podzielone w ramach limitu przyznanego przez ministerstwo pracy i polityki socjalnej. Podstawą podziału były zgłoszone przez powiaty potrzeby. Kwota, która została przydzielona PUP w Piasecznie, to 50 tys. zł.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy został powołany, by zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Z dofinansowania w ramach KFS mogą korzystać wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

 
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie