Informacje31 lipca 2016, 08:00,

Wnioski o przyznanie stypendium twórczego dla mieszkańców


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Do 31 lipca 2016 roku w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno można składać wnioski o przyznanie stypendium twórczego. Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, taniec, sztuki plastyczne, fotografia i film, teatr, architektura, muzealnictwo i regionalistyka.

Wnioski o przyznanie stypendium twórczego dla mieszkańców

O stypendium ubiegać się mogą mieszkańcy Gminy Piaseczno - osoby, stowarzyszenia, fundacje zrzeszające artystów i twórców oraz instytucje artystyczne i instytucje kultury, które wykazują się osiągnięciami twórczymi i osiągają sukcesy na terenie gminy, kraju, a także poza jego granicami. Wnioski o przyznawanie stypendiów mogą składać: Komisja Promocji, zainteresowani artyści i twórcy, stowarzyszenia zrzeszające artystów i twórców, instytucje artystyczne i instytucje kultury. Szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r..

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje15 lipca 2016, 08:00,

Bezpieczne wakacje 2016 konkurs plastyczny dla dzieci z GOK Magdalenka i Wólka Kosowska


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

GOK Lesznowola ogłosił konkurs plastyczny pt. "Bezpieczne wakacje", skierowany do dzieci uczęszczających na Wakacyjne Zabawy Świetlicowe do filii w Wólce i Magdalence podczas Lata 2016. Prace konkursowe należy oddać do 15 lipca. Serdecznie zapraszamy do udziału, życząc weny twórczej oraz bezpiecznych wakacji!

BEZPIECZNE WAKACJE 2016 KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. BEZPIECZNE WAKACJE 2016
1. Konkurs jest skierowany do dzieci uczęszczających na Wakacyjne Zajęcia Świetlicowe w GOK Lesznowola w filiach Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 23 i Magdalenka, ul. Lipowa 28 w dn. 4-15 lipca 2016 r., w których opiekunowie i instruktorzy przeprowadzą wcześniej pogadanki na powyższy temat.
2. W konkursie przewidziano następujące kategorie wiekowe:
a. dzieci do 10 roku życia
b. dzieci powyżej 10 roku życia
3. Prace przedstawiające motywy bezpiecznych zabaw podczas wakacji należy przygotować w formacie A4 na brystolu lub kartonie w technikach mieszanych lub techniką papieroplastyki przestrzennej. Praca ma być jednostronna.
4. Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę danego dziecka. Praca musi być samodzielna i własnego pomysłu. Może być wykonana na zajęciach w GOK lub w domu.
5. Prace muszą być opatrzone danymi (z tyłu rysunku):
a. imię i nazwisko autora,
b. wiek,
c. adres filii GOK, do której uczestnik konkursu uczęszcza na Wakacyjne Zajęcia Świetlicowe
Prace należy dostarczyć osobiście opiekunowi świetlicy GOK lub instruktorowi prowadzącemu w kopercie A4. Prace dostarczą opiekunowie świetlic do sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli (Stara Iwiczna, ul. Nowa 6, 05-500 Piaseczno) do 15 lipca 2016 roku.
6. Specjalnie powołane jury oceni prace w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłoni zwycięzców. Pod uwagę brane będą przede wszystkim walory artystyczne pracy, odpowiednie podejście do tematu, oryginalność, ale także kompozycja oraz kolorystyka pracy.
7. Autorzy prac nagrodzonych oraz wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli: www.gok-lesznowola.pl w dziale WYDARZENIA/ Konkursy.
8. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w niedzielę, 7 sierpnia 2016 r. o godz. 18.00 podczas Koncertu Leśnego na Górkach Piaskowych w Magdalence.
9. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac wraz z nazwiskami autorów przez organizatora w celach promocyjnych.
10. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli.

Przeczytaj też: Czy woda w gminie Lesznowola jest bezpieczna do picia?

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie