Informacje27 września 2016, 18:00,

Wieczór autorski Anny Jagodzińskiej


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


27 września 2016 roku w godz. 18:00 - 21:00 odbędzie się wieczór autorski Anny Jagodzińskiej. Miejsce: Sala Domu Kultury; ul. Kościuszki 49 w Piasecznie.

WIECZÓR AUTORSKI ANNY JAGODZIŃSKIEJ

Anna Jagodzińska to debiutująca pisarka mieszkająca w Piasecznie. Pisze dla młodzieży – swoich rówieśników. Swoją przygodę z literaturą zaczęła w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła w Piasecznie, gdzie pod okiem wybitnej nauczycielki języka polskiego, odnalazła swoją zapomnianą pasje. W 2015 roku wydała "Zbiór wierszy i sentencji", a już rok później książkę rozpoczynającą serię "Tajemnica Zaginionego Miasta". Artystyczna pasja nie ogranicza się wyłącznie do pisania książek. Od młodych lat pisze artykuły do gazetek szkolnych, prasy i portali społecznościowych. Zajmuje się też produkcją biżuterii hand made i origami.

WIECZÓR AUTORSKI ANNY JAGODZIŃSKIEJ

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

Książka Mroczny dom, to początek serii Tajemnica Zaginionego Miasta. Główną bohaterką jest Maja, która wyrusza do miasta Lost Streets w poszukiwaniu brata. Przyjaciele starają się pomóc, ale nie wszyscy są tak dobrzy, jak się wydają… Warto przyjść i posłuchać o szczegółach fabuły. Jest to pierwsza część z serii - Tajemnica Zaginionego Miasta. Duchy, zombie, wilkołaki wzbudzają strach, niekiedy śmiech, albo obrzydzenie. Jednak prawdziwe przerażanie budzą wampiry. Krwiożercze, okrutne bestie, które poza nadludzkimi zdolnościami otrzymały niewiarygodne piękno. Ich wygląd, zapach, głos, każdy kawałek ciała ma przyciągnąć Cię do niego. Czy jesteś na to gotowa? Opis pierwszej części: Maja wyrusza do zaginionego miasta Lost Streets, które ma swoją mroczną tajemnice. By odnaleźć swojego ukochanego brata, jest w stanie posunąć się do wszystkiego. Nie przypuszcza jednak, że przybycie do miasta odwróci jej życie do góry nogami. Nowi przyjaciele starają jej się pomóc, jak tylko mogą, ale Maja nie spodziewa się, że nie wszyscy są tak dobrzy, jak się wydają.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje28 września 2016, 09:30,

XXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 28 września 2016 roku o godz. 9:30 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:
 
XXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokółu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 110.000 zł z modernizacji oświetlenia ulicznego na doświetlenie przejść dla pieszych oraz montaż reduktorów napięcia).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 63.500 zł). 
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 190.000 zł oraz zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 9.447.189 zł).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 183.764 zł zgodnie z wnioskiem Wydz. GGG).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 590.000 zł zgodnie z wnioskiem Ref. SS). 
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 1500 zł; zwiększenia wydatków o kwotę 23.100 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 21.600 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 7.210 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 12.000 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 4.790 zł).
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenie wydatków o 10 tys. zł na ul. Krótką w Józefosławiu
9.9 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lesznowola w 2016r
9.10 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028. 
9.11 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. 
9.12 W sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Piasecznie. 
9.13 W sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2017-2021.
9.14 W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program profilaktyczny „Nie poddaj się grypie” realizowany w mieście i gminie Piaseczno dla osób 65+ na lata 2016-2018. 
9.15 W sprawie zmiany uchwały Nr 226/X/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy Borówki ulicy położonej we wsi Baszkówka w gminie Piaseczno. 
9.16 W sprawie nadania nazwy Miętowa ulicy położonej we wsiach Baszkówka i Wólka Pracka w Gminie Piaseczno. 
9.17 W sprawie nadania nazwy Rydza ulicy położonej we wsi Pilawa w gminie Piaseczno.
9.18 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 1516/LII/2010 z dnia 20.10.2010 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w granicach administracyjnych obrębu ewidencyjnego PGR Runów 0034 oraz części terenu w granicach administracyjnych Runów 0033 z wyłączeniem obszaru ograniczonego północną linią rozgraniczającą ul. Dobrej, zachodnią linią rozgraniczającą ul. Solidarności, linią przebiegającą w odległości 300 m od linii rozgraniczającej ul. Dobrej i wschodnią linią rozgraniczającą drogi o nr ew. 400.
9.19 W sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie: Nr 95/VI/2007 z dnia 14.02.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chyliczki oraz Nr 600/XXIII/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr 95/VI/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. 
9.20 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 1192/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r., dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki. 
9.21 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 159/VIII/2015 z dnia 13.05.2015 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Mieszkowo oraz terenu w obrębach ewidencyjnych Głosków PGR i Karolin PGR. 
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 427/XVIII/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. dla obszaru oznaczonego w planie symbolem 1 MN w granicach działek ozn. nr ew. 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180/5, 180/6, 181 z obr. 24.
9.23 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.).
9.24 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Antoninów gm. Piaseczno. 
9.25 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Józefosław gm. Piaseczno. 
9.26 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki gminnej ozn. nr ewid. 10/13 obręb 21 położonej w Piasecznie przy ul. Julianowskiej.
9.27 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki gminnej ozn. nr ewid. 10/15 obręb 21 położonej w Piasecznie przy ul. Julianowskiej. 
9.28 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid.9/8 obręb 21 położonej w Piasecznie przy ul. Technicznej. 
9.29 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki gminnej ozn. nr ewid. 13/36 obręb 15 położonej w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego 6. 
9.30 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 234; 235 oraz 340 w Złotokłosie. 
9.31 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek gminnych ozn. numerami 21/2 i 20 obręb 16, położonych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II. 
9.32 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
9.33 W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1107/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r w przedmiocie oczyszczania ścieków z terenu gminy Prażmów przez Gminę Piaseczno
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie