Informacje19 grudnia 2015, 19:15,

W parku stanęła choinka od lotniska dla mieszkańców Józefosławia i Julianowa


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Lotnisko Fryderyka Chopina ufundowało świąteczne, żywe drzewko dla mieszkańców Józefosławia i Julianowa. Przy współpracy z biurem promocji i informacji gminy Piaseczno, oświetlona i udekorowana, 5 metrowa choinka, stanęła w nowym parku przy ul. Ogrodowej. Umili ona z pewnością świąteczne spacery na które zapraszamy do parku. W połowie stycznia drzewko zainstalowane przez firmę Multidekor zostanie odebrane i zutylizowane. Porty Lotnicze ufundowały łącznie 11 udekorowanych choinek, które staną w gminach i dzielnicach leżących w strefie oddziaływania lotniska.

W PARKU PRZY OGRODOWEJ STANĘŁA CHOINKA OD LOTNISKA DLA MIESZKAŃCÓW JÓZEFOSŁAWIA I JULIANOWA

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=5&t=8710&start=15
Informacje30 grudnia 2015, 09:30,

Sesja budżetowa XVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 30 grudnia 2015 r. o godz. 9:30 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1 Otwarcie sesji.
2 Przyjęcie protokółu z XV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności za okres między sesjami.
4 Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej. 5 Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6 Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8 Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy.
9 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2016.
9.1 Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2016.
9.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
9.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
9.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza.
9.5 Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2016.
10 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016- 2028:
10.1 Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016 - 2028.
10.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
10.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
10.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza
10.5 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016 - 2028.
11 Bieżące uchwały:
11.1 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
11.2 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2013r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=4&t=7375&start=60

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie