Informacje11 października 2012, 00:00,

W 2013 roku powstanie nowoczesna strażnica OSP Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Zarówno nowe budynki mieszkalne, jak i obiekty użyteczności publicznej powstają obecnie z coraz większą dbałością o estetykę. Coraz częściej najlepsi polscy architekci projektują nie tylko apartamenty czy biurowce, ale także siedziby urzędów, a nawet uniwersytetów. Warszawscy architekci z pracowni 81.WAW.PL stworzyli ostatnio koncepcję nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu w gminie Lesznowola.

POWSTANIE NOWOCZESNA STRAżNICA OSP W LESZNOWOLI

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy gmina Lesznowola jest jedną z najbogatszych w Polsce. Okolica rozwija się niezwykle dynamicznie i z sukcesem wdraża zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. W ciągu najbliższych lat powstaną w Lesznowoli nowe obiekty sportowo-rekreacyjne, a budownictwo jedno- i wielorodzinne będzie się intensywnie rozwijać. Na terenie gminy inwestycji wymagał także ponad 60-letni budynek mieszczący Ochotniczą Straż Pożarną – OSP Zamienie. Projekt nowej siedziby straży przygotowała pracownia architektoniczna 81.WAW.PL we współpracy z firmą Aries Consulting Bogdan Pękacki. Nowoczesny i minimalistyczny projekt wygrał konkurs zorganizowany przez urząd gminy.

POWSTANIE NOWOCZESNA STRAżNICA OSP W LESZNOWOLI

Jak podkreśla Rafał Suwała, główny specjalista ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Lesznowola, Gminie zależało, aby nowa siedziba straży zyskała niekonwencjonalny i ciekawy wygląd, nawiązujący do stalowej elewacji siedziby jednej z firm. - W tym momencie jesteśmy na etapie opracowywania dokumentacji technicznej i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa rozpocznie się w 2013 roku – dodaje.

Nowy budynek straży pożarnej będzie miał około 600 mkw. powierzchni użytkowej, z czego połowa zostanie przeznaczona na halę garażową dla czterech samochodów bojowych. Siedziba strażaków pomieści także siłownię oraz dwie sale świetlicowe, które będzie można wykorzystać na cele społeczno-edukacyjne lokalnych mieszkańców. - W strażnicy strefa służbowa strażaków została oddzielona od strefy ogólnodostępnej. W ten sposób mieszkańcy będą mogli korzystać z obiektu bez kolizji ze strażakami – wyjaśnia współautor koncepcji, Rafał Grudziąż, architekt z pracowni 81.WAW.PL.

POWSTANIE NOWOCZESNA STRAżNICA OSP W LESZNOWOLI

Inwestycję zaplanowano w kształcie prostokątnej bryły z elewacją składającą się z biegnących ku górze poziomych, biało-czarnych pasów. Od strony ulicy budynek będzie zatem dynamiczny i pełen ruchu. Białe elementy fasady wykonane zostaną z silikatowego tynku, natomiast czarne - z barwionych płyt wiórowo-cementowych. Oryginalne rozwiązania zastosowano także przy umiejscowieniu okien. Ukryte w czarnych pasach elewacji są praktycznie niewidoczne. Na pierwszy rzut oka schowane będzie także wejście do budynku, które w zamyśle powstanie w podcieniu, z prawej strony obiektu. - Dzięki temu nowa siedziba straży będzie zintegrowaną całością, a czerwone wozy na tle takiego „monolitu” staną się ładnym i wyraźnym kolorowym akcentem - mówi Anna Paszkowska z 81.WAW.PL.

Kiedy przygotowany przez architektów projekt strażnicy powstanie ma szansę stać się pierwszą i jedyną tak nowatorską i estetyczną remizą strażacką w Polsce.
autor/źródło: Oliwia Sokołowska
Tematy:Lesznowola

Napisz komentarz

Informacje9 października 2012, 00:00,

Informacja na temat debaty o bezpieczeństwie na terenie powiatu piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej ma na celu redukcję skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, którego jednym z priorytetów jest Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa. Taki cel przyświecał wczorajszemu spotkaniu z mieszkańcami naszego powiatu i zaproszonymi gośćmi.

RELACJA Z DEBATY SPO£ECZNEJ O BEZPIECZEńSTWIE NA TERENIE POWIATU PIASECZYńSKIEGO

Debata społeczna to między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym. W garnizonie stołecznym i województwie mazowieckim takie debaty zostały już przeprowadzone w pięciu powiatach.

Wczorajsze spotkanie w sali konferencyjnej domu parafialnego przy parafii św. Anny w Piasecznie, z udziałem wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz Komendanta Stołecznego Policji, nadinsp. Mirosława Schosslera i wicestarosty Marka Gielecińskiego charakteryzowało się wysoką frekwencją. Głównym tematem podnoszonym przez mieszkańców, sołtysów i przedstawicieli samorządów gminnych było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Gospodarzem debaty był Komendant piaseczyńskiej Policji mł. insp. Witold Wójcicki.

RELACJA Z DEBATY SPO£ECZNEJ O BEZPIECZEńSTWIE NA TERENIE POWIATU PIASECZYńSKIEGO

Debatę rozpoczął i przedstawił obszar tematyczny Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. insp. Witold Wójcicki. Na wstępie komendant przedstawił informacje ogólne o zakresie działania komendy, stanie etatowym, a następnie priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2010-2012. Z dużym zainteresowaniem spotkała się informacja dotycząca przestępczości na terenie powiatu, a szczególnie przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym.

Tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym była najczęściej poruszana w toczącej się debacie. Mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego oraz zaproszeni na spotkanie goście zgłaszali swoje liczne uwagi i wnioski dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym budowy czy przebudowy dróg zarówno tych krajowych jak i lokalnych, budowy chodników, sygnalizacji świetlnych. Wiele podnoszonych kwestii dotyczyło zarządców dróg.

RELACJA Z DEBATY SPO£ECZNEJ O BEZPIECZEńSTWIE NA TERENIE POWIATU PIASECZYńSKIEGO

Nad sprawnym przebiegiem wczorajszej debaty czuwał p.o. zastępcy komendanta Powiatowego Policji nadkom. Mariusz Hołod. Kolejne spotkanie odbędzie się za rok. Jego celem będzie weryfikacja poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.
autor/źródło: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie