Informacje24 stycznia 2015, 08:00,

Ulicami Zalesia - wystawa linorytów Macieja Zadrąga w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Muzeum Regionalne w Piasecznie od 24 stycznia do 28 lutego 2015 roku zaprasza na wystawę prac młodego artysty z Zalesia Górnego. Na wystawie prezentowany będzie cykl Ulicami Zalesia. Wernisaż wystawy odbędzie się 23.01.2015 o godz. 18.00. Zapraszamy!

Ulicami Zalesia - wystawa linorytów Macieja Zadrąga w Piasecznie

Zainteresowania plastyczne Macieja Zadrąga obejmują głównie grafikę warsztatową, malarstwo i multimedia. Poszukując własnej formy wyrazu najczęściej stara się dotrzeć do sedna myśli, znajdującej się u podstaw wybranego tematu. Doskonałym przykładem ilustrującym taką filozofię drogi twórczej jest prezentowany cykl linorytów. Pięknie brzmiące nazwy zalesiańskich ulic, widziane oczami artysty, ulegają plastycznej metamorfozie.

Linoryt to technika graficzna zaliczana do technik druku wypukłego. Jest jedną z najpopularniejszych technik graficznych stosowanych w XX w. Wzór przy pomocy różnych narzędzi (dłuta, noże) wycina się w płytce z linoleum. Odbitki, po nałożeniu farby na wypukłe części płytki, wykonuje się na prasie ręcznej lub za pomocą kostki introligatorskiej.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=6&t=1582&start=45
Informacje29 stycznia 2015, 19:30,

IV sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu IV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Rozpoczęcie sesji nastąpi w dniu 29 stycznia 2015 roku (czwartek), o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) ślubowanie radnych: Pana Jacka Leona Szczytowskiego z listy nr 20 – KWW Nasza Gmina – Nasz Powiat, Pana Roberta Jerzego Kornberga z listy nr 20 – KWW Nasza Gmina – Nasz Powiat, Pana Pawła Szczycińskiego z listy nr 4 – KW Platforma Obywatelska RP,
3) przyjęcie porządku obrad,
4) przyjęcie projektów protokołów z II i III sesji Rady Powiatu (projekty protokołów do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu),
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego (skorygowany projekt uchwały w załączeniu):
a) odczytanie treści skorygowanego projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) dyskusja nad projektem uchwały,
f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
6) rozpatrzenie projektu uchwły budżetowej na 2015 rok powiatu piaseczyńskiego:
a) odczytanie treści skorygowanego projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego (opinia w załączeniu),
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej ( opinia w załączeniu ),
e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej ( w załączeniu stanowisko ),
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2015 rok powiatu piaseczyńskiego,
7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na potrzeby Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Czajewicza,
8 ) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2015 rok,
9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2015 rok,
10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2015 rok,
11) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2015 rok (projekt w załączeniu),
12) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu (sprawozdanie Starosty zostanie przesłane zgodnie ze Statutem Powiatu na 7 dni przed terminem sesji),
13) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego Rady Powiatu z prac Rady za okres między III a IV sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
14) odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz interpelacje i zapytania radnych,
15) wolne wnioski i oświadczenia radnych,
16) wystąpienia osób niebędących radnymi powiatu, 17) zamknięcie sesji.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie