Informacje18 lipca 2016, 08:00,

Ulica Nadarzyńska w Piasecznie jednokierunkowa od 12 do 23 lipca 2016 roku


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe w Piasecznie realizuje kolejne zadania z zakresu budowy przyłączy preizolowanej sieci ciepłowniczej. W związku z robotami ziemnymi planowanymi w ul. Nadarzyńskiej w dniach od 12.07.2016 r. (wtorek) do dnia 23.07.2016 r. (sobota) ograniczony zostanie ruch kołowy. Ulica Nadarzyńska stanie się w tych dniach drogą jednokierunkową umożliwiającą przejazd od strony ul. Czajewicza do ul. Kościuszki.

UL. NADARZYŃSKA W PIASECZNIE JEDNOKIERUNKOWA OD 12 DO 23 LIPCA 2016 R.

Okres wakacyjny to najlepszy moment na realizację zadań tego typu. Mniejszy ruch na naszych drogach pozwala ograniczyć do minimum niedogodności spowodowane robotami w pasach drogowych. PCU planuje również podobne roboty w pasach ulic Jana Pawła II - Żytnia - Jarząbka. O terminach tego zakresu robót informacja powinna pojawić się z początkiem przyszłego tygodnia.

Przeczytaj też: Bartas Szymoniak trafił w gusta piaseczyńskiej publiczności [ZDJĘCIA]

Aktualizacja informacji UMiG Piaseczno z dnia 13.07.2016 r.
W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu informujemy, że wykonawca robót z zakresu budowy przyłącza preizolowanej sieci ciepłowniczej w pasie drogi gminnej ul. Nadarzyńskiej poinformował, że ze względów technicznych, po wewnętrznych ustaleniach z Przedsiębiorstwem Ciepłowniczo-Usługowym, termin rozpoczęcia robót został przesunięty na 18 lipca 2016r. Czas wykonania zadania zostanie skrócony do 9 dni. Zakres planowanych ograniczeń w ruchu kołowym nie ulega zmianie.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje8 lipca 2016, 20:23,

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Do organizacji pozarządowych działających w Gminie Piaseczno: Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) do zadań własnych gminy należy m.in. współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.). Zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązywanie stanowi przedmiot zadań publicznych, w wypracowywaniu sposobów wykonywania zadań publicznych przez właściwy organ administracji publicznej, a także w wykonywaniu tych zadań. Kierując się zasadą efektywności, organy administracji publicznej, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych do realizacji, dokonują wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji. Mając na względzie powyższe, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie zarysu harmonogramu i kosztów zadań, jakie Państwa organizacja zamierza realizować w roku 2017. Zachęcamy również do zapoznania się z Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 i przekazania na adres gminy Piaseczno swoich wniosków, spostrzeżeń lub nowych propozycji, które zdaniem Państwa powinny znaleźć się w Programie Współpracy z organizacjami w przyszłości.

GMINA PIASECZNO

Na odpowiedzi oczekuję do dnia 09.09.2016 r.

Wnioski i propozycje proszę kierować na adres:
Referat Spraw Społecznych
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Wszelkich informacji udzielają od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00:
- Pani Mirosława Goch, pok. 65 - pod nr tel. (0-22) 70-17-636
- Pan Tomasz Pośniak pok. 64 - pod nr tel. (0-22) 70-17-626

adres poczty elektronicznej:
goch@piaseczno.eu
posniak@piaseczno.eu
rss@piaseczno.eu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis

Przeczytaj też: Bartas Szymoniak trafił w gusta piaseczyńskiej publiczności [ZDJĘCIA]

Pełna treść zaproszenia w wersji PDF: zaproszenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Piaseczno (.pdf)

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie