Informacje22 lutego 2016, 08:00,

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Przed nami kolejny, już 15. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 22 lutego - 27 lutego 2016 r. Bezpłatna pomoc będzie udzielana między innymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. będą w nich pełnione dyżury specjalistów.

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. W obchody Tygodnia Pomocy włączyła się w tym roku Naczelna Izba Lekarska.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Ich interdyscyplinarność polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

W związku z obchodami Tygodnia Ofiar Przestępstw w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie przy ulicy kościuszki 14 wgodzinach 9.00-17.00 prokuratorzy będą udzialać pomocy ofiarom przestępstw polegającą na pouczeniach o prawach pokrzywdzonego i sposobie realizacji tych uprawnień.

Ponadto policjanci podlegli Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie będą pełnić dyżury wg. podanego poniżej harmonogramu:

Przeczytaj też: Poznaj sploty piaseczyńskich historii

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje23 lutego 2016, 18:15,

Debata dotycząca rad szkół w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Szanowni rodzice, rozpoczęliśmy debatę dotyczącą rad szkół. Spotkaliśmy się już z dyrektorami, nauczycielami oraz uczniami. Chcielibyśmy porozmawiać z Wami o organie, który tworzy pole współpracy dla wszystkich obecnych w szkole oraz posiada pewne istotne kompetencje.

DEBATA DOTYCZĄCA RAD SZKÓŁ W PIASECZNIE

Wychowanie oraz wyedukowanie młodego człowieka jest jednym z najważniejszych zadań jakie spoczywa na każdej ze społeczności. Wszyscy chcielibyśmy, aby szkoły opuszczali ludzie dobrze wykształceni, kulturalni, odważni i odpowiedzialni – odpowiedzialni za los swój, swojej rodziny, społeczności lokalnej, i wreszcie Ojczyzny.

Spełniając statutowy cel Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno, czyli rozpowszechniania idei samorządności oraz poczuwając się do obowiązku wspierania budowy społeczeństwa obywatelskiego, wyrażamy wolę powołania rad szkół we wszystkich ponadpodstawowych placówkach oświatowych tz. publicznych oraz prywatnych gimnazjach, liceach, technikach oraz szkołach zawodowych na terenie Gminy Piaseczno.

Młodzi obywatele potrzebują lekcji prawdziwej demokracji, powinni uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji, które często dotyczą ich samych, i brać za nie pełną odpowiedzialność. Ponadto Rada Szkoły jest forum dialogu pomiędzy uczniami, pedagogami oraz rodzicami w placówkach oświatowych. Większość konfliktów wynika z niezrozumienia stanowiska drugiej strony, dlatego chcemy dać możliwość debaty, głębokiej refleksji oraz współdziałania.

Zaangażowanie wszystkich uczestników życia instytucji oświatowej w decyzje dotyczące ich samych pozwala na utożsamianie się z nimi, zwiększa udział w życiu szkoły, pozwala zrozumieć czym jest - wspólnotą ludzi, której przyświeca jeden cel: wykształcenie oraz wychowanie młodego obywatela Rzeczypospolitej w poczuciu demokracji i odpowiedzialności za ojczyznę. Ten młody człowiek w przyszłości ma być wsparciem dla społeczeństwa, jednym z jego filarów. Powinien zatem posiadać nawyk angażujący go w procesy decyzyjne w państwie.

Zarówno Młodzieżowa Rada, jak i Gmina Piaseczno chcą wspierać powstawanie takich organów jak rada szkoły, dlatego zapraszamy rodziców ze szkół gimnazjalnych oraz średnich z terenu Gminy Piaseczno, które odbędzie się 23.02.2015 r. o godzinie 18:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5. Państwa obecność jest bardzo ważna.

Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie