Informacje5 listopada 2018, 11:00,

Sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP na terenie gminy Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Gmina Piaseczno dzięki wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości zakupiła nowy sprzęt ratowniczy dla jednostek gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

SPRZĘT RATOWNICZY DLA JEDNOSTEK OSP NA TERENIE GMINY PIASECZNO

30 października 2018 roku w siedzibie jednostki OSP w Piasecznie, odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego przez Gminę Piaseczno dla jednostek OSP. Zakupu dokonano na podstawie umowy z dnia 31.08.2018 r., którą Gmina Piaseczno podpisała z Ministrem Sprawiedliwości, a dotyczyła ona powierzenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa mazowieckiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

SPRZĘT RATOWNICZY DLA JEDNOSTEK OSP NA TERENIE GMINY PIASECZNO

W uroczystości udział wzięli: wiceburmistrz Daniel Putkiewicz, pracownicy Referatu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Piaseczno.

Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło na realizację zadania dotację celową w kwocie 38 600,00 zł brutto. Natomiast wkład własny Gminy Piaseczno wyniósł 389,90 zł. Doposażenie jednostek, pozwoli na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa jak i jakość udzielanej pomocy osobom pokrzywdzonym.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

SPRZĘT RATOWNICZY DLA JEDNOSTEK OSP NA TERENIE GMINY PIASECZNO

Informacja i zdjęcia: UMiG Piaseczno

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje6 listopada 2018, 11:00,

Nowy wielofunkcyjny kompleks lekkoatletyczny w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

26 października 2018 roku odbyło się oficjalne otwarcie wielofunkcyjnego kompleksu lekkoatletycznego, przy GOSiR ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie.

NOWY WIELOFUNKCYJNY KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY W PIASECZNIE

Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego rozwiązania wstęgi, którego dokonali Wiceburmistrzowie Daniel Putkiewicz i Hanna Kułakowska-Michalak, Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Obłoza oraz Dyrektor GOSiR Piaseczno – Marek Frącz. Po przemówieniach władz samorządowych, odbyło się przetestowanie nowej czterotorowej bieżni na 60 metrów, gdzie z młodzieżą zmierzyli się wiceburmistrzowie oraz przewodniczący rady.

NOWY WIELOFUNKCYJNY KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY W PIASECZNIE

W ramach doposażenia istniejącej infrastruktury sportowej przy piaseczyńskim Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, wybudowano czterotorową bieżnię sportową do szkolnych biegów na 60 m., jednotorowy rozbieg i zeskocznia do skoków w dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz zamontowano oświetlenie nowych obiektów sportowych. Na bieżni i rozbiegu zastosowano system Conipur. Nawierzchnia sportowa została wykonana z pełnego poliuretanu, bezspoinowa, poliuretanowo – gumowa o łącznej grubości 13 mm, która dedykowana jest do użytkowania w butach z kolcami. Koszt inwestycji: 348 729,74 zł. Wykonawcą jest firma Gardenia Sport Sp. z o.o.

Przeczytaj też: Bartas Szymoniak trafił w gusta piaseczyńskiej publiczności [ZDJĘCIA]

NOWY WIELOFUNKCYJNY KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY W PIASECZNIE

Obok nowej infrastruktury lekkoatletycznej, przeprowadzony został również remont boiska typu ORLIK, w ramach którego zdemontowano wyposażenie boiska (stare bramki oraz ławki) i istniejącą nawierzchnię wraz z wywiezieniem i utylizacją gumy. Następnie położono nawierzchnię z trawy syntetycznej o wysokości 6 cm wraz z jej zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM. Na koniec prac remontowych zamontowano nowe wyposażenie boiska tj.: bramki i ławki. Koszt remontu: 473 741,38 zł.

NOWY WIELOFUNKCYJNY KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY W PIASECZNIE

Informacja i zdjęcia: UMiG Piaseczno.

NOWY WIELOFUNKCYJNY KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY W PIASECZNIE

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie