Informacje19 stycznia 2017, 18:00,

Spotkanie z historią w Złotokłosie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


19 stycznia 2017 roku o godz. 18.00 zapraszamy na spotkania z historią, ukierunkowane na wspomnienia mieszkańców. Wydarzenie organizują: Centrum Kultury Piaseczno, Klub Kultury Złotokłos, Biblioteka w Złotokłosie. Miejsce: budynek OSP Złotokłos (ul. 3 Maja 30). Organizatorzy zapraszają wszystkich pasjonatów historii lokalnej, ale również tej ogólnopolskiej i światowej. Mają nadzieję, że uda im się wymienić ważnymi informacjami i podyskutować o przyczynach i skutkach minionych wydarzeń. W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkanie z historią - Złotokłos z nutką historii, czyli mieszkańcy wspominają.

SPOTKANIE Z HISTORIĄ W ZŁOTOKŁOSIE

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje4 stycznia 2017, 21:08,

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 1 stycznia 2017 r.


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Odnosząc się do przekazów medialnych dotyczących zmian w przepisach ruchu drogowego od 1 stycznia 2017 r., pragniemy poinformować, że istotną zmianą, jaka weszła w życie z tą datą, jest znowelizowany tryb przekazywania staroście informacji o ujawnionym naruszeniu polegającym na przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO OD 1 STYCZNIA 2017 R.

Zgodnie z nowymi zasadami, fakt zatrzymania przez policjanta prawa jazdy, w związku z popełnionym wykroczeniem, pozostanie bez wpływu na możliwość późniejszego zatrzymania tego dokumentu na okres 3 miesięcy, a do wydania przez starostę decyzji w tym zakresie, wystarczająca będzie informacja o ujawnieniu takiego wykroczenia.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie przepisy załącznika (tzw. taryfikatora) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624, z późn. zm.). Bez zmian pozostały także przepisy załącznika nr 1 (wykaz naruszeń wraz z liczbą odpowiadających im punktów) do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 488)

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie