Informacje22 października 2016, 10:00,

Spotkanie ekumeniczne w Złotokłosie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


22 października 2016 roku o godz. 10:00 na cmentarzu pierwszowojennym, z walk w 1914 roku odbędzie się spotkanie ekumeniczne na świeżo zrekonstruowanym cmentarzu. Cmentarz ten znajduje się na rozwidleniu ulic Runowskiej i Klonowej w lesie runowskim w sąsiedztwie zabudowań Złotokłosu. Podczas niego będzie miała modlitwa za poległych trzech wyznań.

Spotakanie ekunemiczne w Złotokłosie

Wydarzenie organizowane jest przez Piaseczyński Klub Poszukiwaczy Historii, Centrum Kultury w Piasecznie.

Odrestaurowany przez Gminę Piaseczno z cmentarz jest świadectwem walk i śmierci młodych ludzi z kilku stron świata i różnych wyznań. Inicjatorem społecznym rekonstukcji jest Piaseczyński Klub Poszukiwaczy Historii.

Cmentarz jest jednym z nielicznych zachowanych cmentarzy, który się zachował po walkach w 1914 roku. Spoczywają tu żołnierze z wojsk pruskich(niemieckich) i cesarskich(austryjackich).

Spotkanie ekumeniczne w Złotokłosie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje22 października 2016, 18:00,

I Piaseczyńska Rolkoteka na parkingu Decathlon Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

22 października 2016 roku o godzinie 18:00 na 2 poziomie parkingu przy Decathlon Piaseczno (Puławska 37), odbędzie się pierwsza w Piasecznie dyskoteka na rolkach. Od godz. 18:00 na uczestników czekają 2 strefy - tańca oraz sportu i rekreacji. Poza parkietem, na uczestników czekają warsztaty tańca na rolkach, hokej na rolkach, slalom, wyścigi i inne atrakcje. Będzie to również podsumowanie tegorocznego cyklu przejazdów "Nightskating Piaseczno".

I Piaseczyńska Rolkoteka na parkingu Decathlon Piaseczno

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

Udział w imprezie jest bezpłatny i wymaga jedynie zaakceptowania regulaminu imprezy. Oprawę muzyczną zapewnia KOLOROFONIA. Nie obędzie się również bez występu na żywo!

I Piaseczyńska Rolkoteka na parkingu Decathlon Piaseczno

REGULAMIN:
1. Impreza jest organizowana przez Fundację Violet Kiwi z siedzibą w Habdzinie, we współpracy z Decathlon Piaseczno.
2. Udział w imprezie jest bezpłatny.
3. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku. Dla uczestników w wieku do lat 15 noszenie kasku jest obowiązkowe.
4. Udział w imprezie dzieci do lat 12 tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
5. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (NS Team) wyróżniającą się oznaczoną odzieżą.
6. Osoby biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników imprezy.
7. Impreza odbywa się na 2 poziomie parkingu i zabrania się przebywania na wyższych poziomach. 8. Wjazd na 2 poziom i zjazd na niższe poziomy parkingu dozwolony jest jedynie za pomocą windy.
9. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
10. Zabrania się posiadania lub spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych oraz udziału w imprezie osób pod ich wpływem.
11. Palenie wyrobów tytoniowych na terenie imprezy jest zabronione.
12. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
13. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń organizatora, mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie.
14. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub wykluczenia z imprezy danej osoby.
15. Zdjęcia i filmy z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora i jego partnerów. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte lub retuszowane.
16. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje organizator. Zastrzega się możliwość zmiany regulaminu.
17. Aby uczestniczyć w imprezie, wymagane jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie