Informacje24 lipca 2009, 00:00,

Spółdzielnie Socjalne Na Start - Fundacja Domus et Labor


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Jesteś bezrobotny? Chciałbyś to zmienić? Jest dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Domus et Labor Piaseczno zaprasza chętnych bezrobotnych, chcących poznać zasady zakładania spółdzielni socjalnych do udziału w projekcie SPÓ£DZIELNIE SOCJALNE NA START. Celem projektu realizowanego przez Fundację Domus et Labor z Piaseczna jest aktywizacja osób bezrobotnych w obszarze społecznym oraz zainspirowanie ich w kierunku uzyskania dostępu do rynku pracy poprzez powoływanie do życia spółdzielni socjalnych.

Cele szczegółowe projektu Spółdzielnie Socjalne Na Start to:
1. odbudowa poczucia własnej wartości i przydatności uczestników projektu;
2. wpłynięcie na zmianę postaw i stosunku do własnego rozwoju;
3. dostarczenie kluczowych umiejętności pracowniczych i praktycznych w wyniku intensywnych szkoleń, które w sposób pragmatyczny i innowacyjny odnosić się będą do uzyskania umiejętności niezbędnych do powołania spółdzielni socjalnej;
4. działania mające pomóc uczestnikom w powołaniu spółdzielni socjalnej i zorganizowaniu dla siebie i innych stanowisk pracy;
5. poznanie przez uczestników wartości i korzyści płynących z uczestnictwa w przedsiębiorstwie społecznym;
6. propagowanie wartości przedsiębiorstw społecznych wśród społeczności lokalnej, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.

Każda osoba w przeciągu 1 miesiąca modułu uczestniczyć będzie w zajęciach, podzielonych na dwa bloki tematyczne:
Blok I - Poznaj Siebie, Poznaj Nas:
1. Spotkania indywidualne - 1h/BO (psycholog/doradca zawodowy) - badanie preferencji społecznych i zawodowych, identyfikacja potrzeb i problemów.
2. Warsztaty grupowe (3 dni/5h - gr.20 os.), z wykorzystaniem kamery:
- warsztaty integracyjno - motywacyjne,
- treningi asertywności i interpersonalne,
- trening radzenia sobie ze stresem,
- trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych,
- warsztat pozytywnego myślenia i skutecznego przyswajania wiedzy,
- warsztat przygotowujący do opracowania Indywidualnych Planów Działania: odkrywanie informacji, ustalenie celów.

Blok II - Spółdzielnia socjalna jako alternatywna forma zatrudnienia:
1. Szkolenia grupowe (8dni/5h - gr.10 os - 2 szkolenia dla każdego modułu), w formie wykładów, ćwiczeń symulacyjnych, działań praktycznych:
a)
- ABC ekonomii społecznej
- przedsiębiorstwa społeczne: kryteria społeczne i ekonomiczne
- zasady spółdzielni socjalnej
- podstawy prawne, przepisy
- konsultacje realizatorów dobrych praktyk w zakresie spółdzielni socjalnych
b)
- wybór rodzaju usług/produktów (z wykorzystaniem pomocniczej listy umiejętności)
- konkurencja, inwestycja
- opracowanie biznesplanu
c) symulacyjne powołanie spółdzielni socjalnej:
- prawa i obowiązki członków
- opracowanie statutu
- zebranie założycielskie
- analiza PKD
- wypełnienie formularzy do KRS
d) symulacja funkcjonowania spółdzielni socjalnej:
- zasady i techniki promocji/reklamy, opracowanie ulotek i strony www
- dotacje, fundusze, kredyty
- zasady pisania wniosków o dotacje
- księgowość, kadry, płace
- zarządzanie
2. Konsultacje indywidualne (1h/BO - doradca zawodowy/coach):
- podjęcie decyzji przez BO jaki zawód zamierza wykonywać, jako członek i pracownik spółdzielni
- ustalenie ścieżki rozwoju zawodowego w zakresie aktualizacji, podniesienia posiadanych kwalifikacji lub zdobycia nowych, poprzez skorzystanie z ofert szkoleń zawodowych realizowanych w powiecie piaseczyńskim i w Warszawie w ramach projektów unijnych, po zakończeniu udziału w projekcie.

Efektem końcowym będzie stworzenie oraz realizowanie Indywidualnych Planów Działań - przez miesiąc po zakończeniu modułu odbędą się spotkania z Opiekunem IPD 3h/BO (z wykorzystaniem komputera, internetu): realizacja elementów IPD wytyczających cele zawodowe i społeczne w zakresie uruchamiania spółdzielni socjalnej i pracy w niej - wsparcie i pomoc oraz bieżące monitorowanie lokalnego rynku pod kątem zapotrzebowania na konkretne usługi oraz poszukiwanie nisz i obszarów, które są mało interesujące dla biznesu.

Zakończenie Projektu: konferencja podsumowująca działania i promująca rezultaty projektu. Zaproszeni zostaną: przedstawiciele władz powiatu, samorządu, Urzędu Pracy, OPS, MPiPS, mediów, biznesu i NGO, BO projektu, przedstawiciele IW. Zostaną wygłoszone referaty przez specjalistów w zakresie ekonomii społecznej, raporty i opinie realizatorów projektu, efekty przedstawią BO projektu. Prezentowana będzie dokumentacja fotograficzna z realizacji projektu - opracowanie raportu końcowego - upowszechnienie doświadczeń projektu na stronie www Projektodawcy.

Fundacja Domus et Labor

ul. E. Orzeszkowej 39
05-500 Piaseczno

tel: 022 737 25 26
e-mail: dometlab.start@gmail.com
godziny pracy biura: 9.00-16.00
strona: www.domusetlabor.org
autor/źródło: Marcin Borkowski - prywatny serwis e-mieszkańców gminy Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje24 lipca 2009, 00:00,

Fotografia okolicznościowa - w życiu piękne są tylko chwile


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Jesteśmy miłośnikami fotografii, którzy z zapałem i dużą ilością świeżych pomysłów realizują swoją życiową pasję. Robiąc zdjęcia pragniemy uchwycić Waszą miłość, emocje i piękno, aby później dzięki fotografiom odtwarzać i wspominać te chwile. Zajmujemy się fotografia okolicznościową: śluby, komunie, chrzty… Imprezy obsługuje dwóch fotografów, dzięki czemu uchwycimy każdy istotny moment, bo przecież w życiu piękne są tylko chwile… Organizujemy również sesje tematyczne, które mogą stanowić wspaniały prezent dla dziadków, chłopaka czy dziewczyny… Działamy w Piasecznie i okolicach Warszawy. Z naszymi zdjęciami, można zapoznać się na stronie internetowej: www.viaderny.com Masz ochotę na sesje zdjęciowa? Skontaktuj się z nami.

Fotografia okolicznościowa - w życiu piękne są tylko chwile

Fotografia okolicznościowa

Marzena tel. 691-588-413
Piotr tel. 790-027-013

Strona ze zdjęciami: www.viaderny.com
autor/źródło: Marzena Biegała i Piotr Garbowski
Tematy:

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie