Informacje23 marca 2012, 00:00,

Selektywna zbiórka odpadów w gminie Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Na potrzeby mieszkańców Piaseczna został uruchomiony stały punkt zbiórki, w siedzibie firmy PUK SITA przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie, który będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 - 17.00. Jednocześnie, aby ułatwić wszystkim mieszkańcom Piaseczna możliwość oddania odpadów segregowanych, Gmina Piaseczno uruchamia mobilne punkty zbiórki. Akcja rozpocznie się w sobotę 31 marca w Zalesiu Górnym, w Zalesiu Dolnym i w Złotokłosie. Punkty będą czynne w godzinach 9.00 - 17.00

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Piaseczno

Od kwietnia do końca listopada 2012r. mobilne punkty zbiórki odpadów będą działać wg następującego harmonogramu:
- Zalesie Dolne - 2 i 4 sobota miesiąca (ul. Bukowa/al. Brzóz, plac przy szkole podstawowej)
- Zalesie Górne 2 i 4 sobota miesiąca (ul. Wiekowej Sosny/ul. Pionierów, przy sklepie GS Zalesie Górne)
- Złotokłos - 3 sobota miesiąca (ul. Dworcowa/3-go Maja, na terenie placu targowego)

Z punktów mogą korzystać mieszkańcy gminy Piaseczno posiadający stałe zameldowanie na terenie gminy Piaseczno oraz osoby, które złożyły informację ZAP-3 w urzędzie skarbowym ze wskazaniem gminy Piaseczno jako miejsca zamieszkania.

W punktach można bezpłatnie oddać odpady pochodzące z gospodarstw domowych:
1. Odpady ulegające biodegradacji (liście, trawa, rozdrobnione gałęzie)
2. Złom stalowy i metali kolorowych
3. Puszki po napojach i żywności (tylko opróżnione z zawartości)
4. Butelki po napojach (PET) oraz butelki po chemii gospodarczej, kosmetykach itp.
5. Opakowania szklane: butelki, słoiki, itp.
6. Makulatura: gazety, czasopisma, książki, papier biurowy itp.
7. Karton i tektura
8. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe
9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych w tym zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne

Przypominamy , że zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno zabrania się wypalania traw, spalania liści, gałęzi oraz innych odpadów komunalnych.
autor/źródło: Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje23 marca 2012, 00:00,

Przystanek Zalesie nr. 40 Gazeta Zalesia Górnego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Przystanek Zalesie to regularnie wydawana gazetka sołecka. Ukazuje się od maja 2008 roku jako miesięcznik w nakładzie papierowym w standardowej ilości 700 szt. Jej podstawowym celem jest informowanie lokalnej społeczności o działaniach podstawowego szczebla samorządu czyli Rady Sołeckiej i inicjatywach społeczno - kulturalnych podejmowanych w Zalesiu Górnym i sąsiednich miejscowościach.

Przystanek Zalesie Bezpłatna Gazeta Sołecka Zalesie Górne

Najnowszy numer gazety Przystanek Zalesie: przystanek-zalesie-40.pdf. Zachęcamy mieszkańców, do pobrania gazetki Zalesia i zapoznania się z jej zawartością.
autor/źródło: Andrzej Szczygielski - Redaktor Naczelny "Przystanek Zalesie"
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie