Informacje17 września 2018, 06:00,

Samoobrona z gimnastyką prozdrowotną dla osób 50+


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Od września do 1 grudnia 2018 roku, Gmina Piaseczno we współpracy z UKS Szogun Piaseczno zaprasza na bezpłatne zajęcia z samoobrony z gimnastyką prozdrowotną dla osób 50 + i młodszych. Serdecznie zapraszamy.

SAMOOBRONA Z GIMNASTYKĄ PROZDROWOTNĄ DLA OSÓB 50+

Zajęcia będą odbywały się w każdą sobotę o godz. 10.00 w hali sportowej SP nr 1 przy ul. Świętojańskiej 18 (konieczność zapisów na zajęcia). Zapisy i informacje pod numerem telefonu 605 36 38 79 lub adresem e-mail rrjaniszewski@gmail.com

Od września do 1 grudnia 2018 roku, Gmina Piaseczno we współpracy z UKS Szogun Piaseczno zaprasza na bezpłatne zajęcia z samoobrony z gimnastyką prozdrowotną dla osób 50 + i młodszych. Serdecznie zapraszamy.

SAMOOBRONA Z GIMNASTYKĄ PROZDROWOTNĄ DLA OSÓB 50+

Zajęcia będą odbywały się w każdą sobotę o godz. 10.00 w hali sportowej SP nr 1 przy ul. Świętojańskiej 18 (konieczność zapisów na zajęcia). Zapisy i informacje pod numerem telefonu 605 36 38 79 lub adresem e-mail rrjaniszewski@gmail.com

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje18 września 2018, 20:04,

Relacja z konsultacji z mieszkańcami na temat obszaru przy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Mieszkańcy wspólnie z urzędnikami odbyli spacer po terenie, gdzie w ostatnich latach wyburzone zostały stare budynki komunalne. Był to wstęp do wspólnych warsztatów o przyszłości tego miejsca.

RELACJA Z KONSULTACJI NA TEMAT OBSZARU PRZY UL. NADARZYŃSKIEJ W PIASECZNIE

Grupa zainteresowanych przyszłością tego miejsca osób spotkała się 5 września o godz. 18.00 na ulicy Nadarzyńskiej, gdzie Pan Stanisław Hofman – przewodnik i pasjonat historii Piaseczna, oprowadził i opowiedział o historii ulicy oraz charakterze jej zabudowy. A historia tej okolicy jest niezwykle barwna, zwana przed laty „ulicą złoczyńców” miała w Piasecznie podobną renomę jak najbardziej zapuszczone rejony Pragi Północ w Warszawie. To już jednak historia, większość budynków już nie istnieje, a sama ulica się „ucywilizowała” przez powstające dookoła nowe inwestycje.

RELACJA Z KONSULTACJI NA TEMAT OBSZARU PRZY UL. NADARZYŃSKIEJ W PIASECZNIE

Po wysłuchaniu opowieści, uczestnicy spotkania przeszli do sali konferencyjnej urzędu miasta, gdzie odbyły się warsztaty i „burza mózgów” moderowana przez pracowników Wydziału Urbanistyki i Architektury.

O tym jak wyglądały ostatnie lata funkcjonowania dawnych budynków przy Nadarzyńskiej, uzupełniając część historyczną i spacer o relację z historii najnowszej opowiedział Daniel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza, odpowiedzialny m.in. za sprawy związane z rewitalizacją miasta oraz ład przestrzenny. – Trzeba ten teren wykorzystać, żeby jak najlepiej służył miastu. Burza mózgów i spotkania z mieszkańcami powinny być dla samorządu przyszłej kadencji punktem wyjścia do decyzji, jak ten rejon zagospodarować, gdyż potencjał tego obszaru jest ogromny.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

RELACJA Z KONSULTACJI NA TEMAT OBSZARU PRZY UL. NADARZYŃSKIEJ W PIASECZNIE

Wiceburmistrz przedstawił również dotychczasowe wizje terenu przy ulicy Nadarzyńskiej wykonane przez firmy zewnętrzne. Wizję kwartału przy Nadarzyńskiej opracowaną przez zespół firmy PDV Architekci & Studio DWA przedstawił jeden z autorów Pan Przemysław Wielądek. Kolejnym zaproszonym gościem był Pan Wojciech Przybylak, który terenowi przy Nadarzyńskiej poświęcił swoją pracę inżynierską – zaprezentował jej wyniki, szczegółowe analizy oraz koncepcję projektową.

Następnie przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Architektury Zbigniew Kaiser opowiedział o wykonanych analizach układu przestrzeni publicznych miasta. Rejon ulicy Nadarzyńskiej leży na przecięciu najważniejszych osi tego układu, w tym ciągu zielonego doliny Perełki. Zostały też przedstawione główne uwarunkowania, które determinują możliwości zagospodarowania tego terenu.

RELACJA Z KONSULTACJI NA TEMAT OBSZARU PRZY UL. NADARZYŃSKIEJ W PIASECZNIE

Po krótkiej dyskusji rozpoczęła się część warsztatowa. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, w obrębię których mieli wypracować wspólną koncepcje zagospodarowania terenu, a następnie przedstawiciele każdej z grup przedstawili wyniki wspólnej pracy. Ze wszystkich koncepcji oraz propozycji rysował się podobny obraz obszaru multifunkcyjnego, z funkcjami usługowymi oraz poszerzonym terenem ogólnodostępnej zieleni. Odbudowa pierzei mieszkaniowej od strony samej ulicy Nadarzyńskiej to z kolei wymóg formalny stawiany przez Konserwatora Zabytków.

– Było to niezwykle owocne spotkanie, które dało wytyczne dla dalszego kształtowania tej przestrzeni. Cenne są zarówno wykonane koncepcje jak wnioski z rozmów kuluarowych, a z dzisiejszych konsultacji zostanie sporządzony raport – mówił na zakończenie spotkania wiceburmistrz Daniel Putkiewicz.

RELACJA Z KONSULTACJI NA TEMAT OBSZARU PRZY UL. NADARZYŃSKIEJ W PIASECZNIE

UMiG Piaseczno

Mieszkańcy wspólnie z urzędnikami odbyli spacer po terenie, gdzie w ostatnich latach wyburzone zostały stare budynki komunalne. Był to wstęp do wspólnych warsztatów o przyszłości tego miejsca.

RELACJA Z KONSULTACJI NA TEMAT OBSZARU PRZY UL. NADARZYŃSKIEJ W PIASECZNIE

Grupa zainteresowanych przyszłością tego miejsca osób spotkała się 5 września o godz. 18.00 na ulicy Nadarzyńskiej, gdzie Pan Stanisław Hofman – przewodnik i pasjonat historii Piaseczna, oprowadził i opowiedział o historii ulicy oraz charakterze jej zabudowy. A historia tej okolicy jest niezwykle barwna, zwana przed laty „ulicą złoczyńców” miała w Piasecznie podobną renomę jak najbardziej zapuszczone rejony Pragi Północ w Warszawie. To już jednak historia, większość budynków już nie istnieje, a sama ulica się „ucywilizowała” przez powstające dookoła nowe inwestycje.

RELACJA Z KONSULTACJI NA TEMAT OBSZARU PRZY UL. NADARZYŃSKIEJ W PIASECZNIE

Po wysłuchaniu opowieści, uczestnicy spotkania przeszli do sali konferencyjnej urzędu miasta, gdzie odbyły się warsztaty i „burza mózgów” moderowana przez pracowników Wydziału Urbanistyki i Architektury.

O tym jak wyglądały ostatnie lata funkcjonowania dawnych budynków przy Nadarzyńskiej, uzupełniając część historyczną i spacer o relację z historii najnowszej opowiedział Daniel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza, odpowiedzialny m.in. za sprawy związane z rewitalizacją miasta oraz ład przestrzenny. – Trzeba ten teren wykorzystać, żeby jak najlepiej służył miastu. Burza mózgów i spotkania z mieszkańcami powinny być dla samorządu przyszłej kadencji punktem wyjścia do decyzji, jak ten rejon zagospodarować, gdyż potencjał tego obszaru jest ogromny.

RELACJA Z KONSULTACJI NA TEMAT OBSZARU PRZY UL. NADARZYŃSKIEJ W PIASECZNIE

Wiceburmistrz przedstawił również dotychczasowe wizje terenu przy ulicy Nadarzyńskiej wykonane przez firmy zewnętrzne. Wizję kwartału przy Nadarzyńskiej opracowaną przez zespół firmy PDV Architekci & Studio DWA przedstawił jeden z autorów Pan Przemysław Wielądek. Kolejnym zaproszonym gościem był Pan Wojciech Przybylak, który terenowi przy Nadarzyńskiej poświęcił swoją pracę inżynierską – zaprezentował jej wyniki, szczegółowe analizy oraz koncepcję projektową.

Następnie przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Architektury Zbigniew Kaiser opowiedział o wykonanych analizach układu przestrzeni publicznych miasta. Rejon ulicy Nadarzyńskiej leży na przecięciu najważniejszych osi tego układu, w tym ciągu zielonego doliny Perełki. Zostały też przedstawione główne uwarunkowania, które determinują możliwości zagospodarowania tego terenu.

RELACJA Z KONSULTACJI NA TEMAT OBSZARU PRZY UL. NADARZYŃSKIEJ W PIASECZNIE

Po krótkiej dyskusji rozpoczęła się część warsztatowa. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, w obrębię których mieli wypracować wspólną koncepcje zagospodarowania terenu, a następnie przedstawiciele każdej z grup przedstawili wyniki wspólnej pracy. Ze wszystkich koncepcji oraz propozycji rysował się podobny obraz obszaru multifunkcyjnego, z funkcjami usługowymi oraz poszerzonym terenem ogólnodostępnej zieleni. Odbudowa pierzei mieszkaniowej od strony samej ulicy Nadarzyńskiej to z kolei wymóg formalny stawiany przez Konserwatora Zabytków.

– Było to niezwykle owocne spotkanie, które dało wytyczne dla dalszego kształtowania tej przestrzeni. Cenne są zarówno wykonane koncepcje jak wnioski z rozmów kuluarowych, a z dzisiejszych konsultacji zostanie sporządzony raport – mówił na zakończenie spotkania wiceburmistrz Daniel Putkiewicz.

RELACJA Z KONSULTACJI NA TEMAT OBSZARU PRZY UL. NADARZYŃSKIEJ W PIASECZNIE

UMiG Piaseczno

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie