Informacje19 września 2016, 18:00,

Samoobrona dla Kobiet- Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych Konstancin


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


19 września 2016 roku w godz. 18:00 – 20:30 odbędzie się pierwsze po wakacjach spotkanie w ramach Strefy Kobiet Pozytywnie Zakręconych. Tematem przewodnim spotkania będzie: Samoobrona dla Kobiet. Miejsce: KDK Hugonówka, ul.Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna.

SAMOOBRONA DLA KOBIET- STREFA KOBIET POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH KONSTANCIN

Co nam to da? Naszym celem jest poprawienie świadomości na temat skutecznych sposobów reagowania podczas zagrożenia i, zachęcenie do pogłębiana wiedzy i umiejętności w celu zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa.

Podczas naszego spotkania będziesz miała okazję dowiedzieć się:
- jak unikać takich zagrożeń
- jakie są zasady aby siebie chronić
- jak radzić sobie z adrenaliną, emocjami, podczas sytuacji krytycznych
- będziemy na ten temat rozmawiać, dzielić się swoim doświadczeniem.

Kilka praktycznych wskazówek może uratować życie Tobie lub Twoim bliskim! Podaruj sobie odrobinę wiedzy i umiejętności, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo.

SAMOOBRONA DLA KOBIET- STREFA KOBIET POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH KONSTANCIN

Podczas spotkania będziemy mieć czas na:
- krótką rozgrzewkę
- pokaz kilku skutecznych technik samoobrony
- ćwiczenia w parach przy użyciu ochraniaczy, rękawic, tarcz treningowych
- ćwiczenia na instruktorze

Jak się przygotować? Przychodzimy ubrane w wygodne stroje, pozytywnie nastawione na doświadczenie i pozyskanie wiedzy! Pokaz będzie odbywał się w miłej i wesołej atmosferze:)

Naszym gościem będzie: Marcin Frej – Ma 41 lat. Trenuje od 14 roku życia. Poznał sztuki walki takie jak: Karate Shotokan, Aikido, Tae Kwon Do, Wing Tsun, Krav Maga (która dzięki swej prostocie i bazowaniu na naturalnych odruchach, pozwala szybko opanować podstawowe zasady skutecznej samoobrony) oraz Defendo. Posiada licencję instruktora samoobrony, której uczy od 10 lat. Poza sztukami walki prowadzi też treningu personalne i trenuje street workout – czyli rodzaj ćwiczeń na świeżym powietrzu, wykonywanych z użyciem elementów tzw. „małej architektury” tj: trzepaki, murki, bramki etc.

Alicja Stankiewicz
psycholog, trenerka, coach
gospodyni i pomysłodawczyni
Strefy Kobiet Pozytywnie Zakręconych

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje12 listopada 2016, 10:00,

XXIV Biegi Niepodległościowe Góra Kalwaria


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii zapraszają na XXIV Biegi Niepodległościowe.

XXIV BIEGI NIEPODLEGŁOŚCIOWE GÓRA KALWARIA

REGULAMIN XXIV BIEGÓW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA

CELE:

Przeczytaj też: W centrum Góry Kalwarii zostaną wybudowane kamienice. Jak będą wyglądać? [ZDJĘCIA]

 • Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta
 • Promocja miasta i regionu

ORGANIZATOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

PATRONAT: Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • Impreza odbędzie się dnia 12.11.2016 r. (SOBOTA)
 • Start i meta na ulicy ks. Sajny przy OSP w Górze Kalwarii
 • · Trasa biegów prowadzić będzie ulicami miasta
   

PROGRAM ZAWODÓW:
- otwarcie biura zawodów i zapisy - godz.9.00
- przedszkolaki dziewczynki (rocznik 2010 i młodsi) – 200 m – start godz. 10.30
- przedszkolaki chłopcy (rocznik 2010 i młodsi) - 200 m- start godz. 10.35
klasy 1-2 dziewczynki ( rocznik 2009-2007) 300 m – start godz. 10.40
klasy 1-2  chłopcy    (rocznik 2009-2007) 300 m – start godz. 10.45
klasy 3-4 dziewczynki  (rocznik 2006-2005) 400 m – start godz. 10.50
klasy 3-4  chłopcy    (rocznik 2006-2005) – 400 m – start godz. 10.55
klasy 5-6 dziewczynki ( rocznik 2004-2003) – 800 m – start godz. 11.00
klasy 5-6  chłopcy ( rocznik 2004-2003) – 800 m – start godz. 11.05
gimnazjum dziewczęta kl.I-II (r.2002-2001) – 1000 m – start godz. 11.10
- gimnazjum chłopcy kl.I-II ( r. 2002-2001) 1000 m – start godz. 11.15
gimnazjum dziewczęta kl.III (r.2000) 1000 m – start godz. 11.20
gimnazjum chłopcy kl.III ( r. 2000)   1000 m – start godz. 11.25
OPEN kobiet+mężczyzn – 5000 m – start godz. 12.00

XXIV BIEGI NIEPODLEGŁOŚCIOWE GÓRA KALWARIA

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Dzieci i młodzież szkolna z gminy Góra KALWARIA zapisują się u nauczycieli WF-u który dostarcza listę uczestników wraz z pieczątką pielęgniarki świadcząca o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w biegach. Dzieci z pozostałych gmin powinni wypełnić kartkę zgłoszeniową dostępną  na stroniewww.osirgorakalwaria.pl, lub przed biegiem w biurze zawodów.
   • Dzieci z przedszkola, klasy „0”, szkoły podstawowej i gimnazjum startują za pisemną zgodą  rodzica bądź prawnego opiekuna( jeżeli nie znajdują się na liście ze szkół)
   • W biegach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez przeciwwskazań lekarskich do biegania

    ZGŁOSZENIA:

    • Przedszkolaki, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z gminy Góra Kalwaria mogą zgłaszać się u nauczycieli WF-u ( zapisy do 09.11.2016r.).
    • Przedszkolaki i klasy „0” przychodzą z nauczycielami ,bądź rodzicami bądź z opiekunami i zgłaszają się bezpośrednio przed biegiem
    • Szkoły podstawowe i gimnazjum przychodzą z nauczycielami
    • Młodzież spoza gminy Góra Kalwaria może wziąć udział pod warunkiem pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego oraz zgłoszeniu udziału telefonicznie do organizatora tel.:227274861 do dnia 09.11.2016r.
    • Bieg OPEN ( urodzeni 2001R. i wcześniej) - zapisy  drogą internetową od 01.09.2016r. http://biurozawodow.pl/events/info/bieg-niepodleglosci-gora-kalwaria-2016

    bądź w dniu biegu ( jeżeli będą jeszcze numery startowe)

    OSOBY ZAPISANE NA BIEG OPEN PROSIMY O WPŁATĘ WPISOWEGO W TERMINIE DO 14 DNI OD DATY REJESTRACJI.

    ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO USUNIĘCIA ZGŁOSZENIA 
    W PRZYPADKU BRAKU PŁATNOŚCI.

    Limit miejsc w biegu OPEN – 250

    WPISOWE - opłata startowa : 20 zł – w Biegu Open do dnia 09.11.2016r. na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii, nr.:
    14 8003 0003 2001 0008 1328 0001 . Tytuł wpłaty: OPŁATA STARTOWA XXIV BIEGI NIEPODLEGŁOŚCIOWE – imię i nazwisko .

    Po tym terminie 30 zł w biurze zawodów w dniu biegów pod warunkiem wolnych miejsc startowych.

    Start w biegach młodzieżowych jest bez opłaty startowej

    POMIAR CZASU: w biegach młodzieżowych nie będzie pomiaru czasu-klasyfikacja wg. kolejności zatwierdzonej przez sędziów.

    W biegu Open – elektroniczny pomiar czasu

    SĘDZIOWIE:

    • Biegi sędziować będą sędziowie PZLA .
    • Trasę zabezpieczać będzie policja i straż miejska

    NAGRODY:

    • Dla trzech pierwszych w każdej kategorii młodzieżowej puchary
    • Dla trzech pierwszych w kategorii OPEN puchary i nagrody rzeczowe (akcesoria sportowe)
    • Zwycięzcy w kategoriach: K-20, K-30, K-40, K-50, K-60+, oraz M-20,   M-30, M-40, M-50, M-60+, otrzymają statuetki.
    • Najstarszy i Najstarsza zawodniczka otrzymają statuetki
    • Najlepszy zawodnik oraz zawodniczka z gminy Góry Kalwaria otrzymają statuetki
    • Dla wszystkich  w biegu OPEN pamiątkowy medal oraz koszulka
    • Dla wszystkich uczestników biegów młodzieżowych pamiątkowy medal
    • Dla wszystkich uczestników zupa oraz woda mineralna po biegu.

    UWAGA!!! WSZYSCY ZAWODNICY BIEGU OPEN WEZMĄ UDZIAŁ W LOSOWANIU 25 NAGRÓD OD SPONSORÓW-po biegu Głównym

    UBEZPIECZENIE:

    • Wszyscy uczestnicy, opiekunowie i organizatorzy są ubezpieczeni w ramach OC.
    • Podczas zawodów opiekę medyczną sprawować będzie wykwalifikowana pielęgniarka.

    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

    • Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Biegów Niepodległościowych, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru  nagrody.
    • Dane osobowe uczestników Biegów Niepodległościowych będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
    • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika  wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
    • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
    • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegach Niepodległościowych.
    • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

    INFORMACJE I SPRAWY RÓŻNE:

    • Wszelkich informacji udziela Dyrektor OSIR-Paweł Maciejewski, kontakt:535967907
    • Organizator zastrzega sobie zmian w regulaminie.
    • Wszelkie sprawy organizacyjne, sportowe, kwestie sporne, protesty rozstrzyga organizator.
    autor/źródło: Redakcja

    Napisz komentarz


    Szukaj w portalu
    Popularne wyszukiwania

    Dodaj ogłoszenie