Informacje15 czerwca 2018, 08:00,

Saksofon - Muzyczne opowieści i zabawy babuni w Mysiadle


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


15 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 odbędzie się koncert dla maluszków z cyklu " Muzyczne opowieści i zabawy babuni - Saksofon" w Klubie Rodziców. Miejsce: filia GOK Lesznowola w Mysiadle, ul. Topolowa 2. Wstęp wolny. Zapraszamy.

SAKSOFON - MUZYCZNE OPOWIEŚCI I ZABAWY BABUNI W MYSIADLE

 

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje12 czerwca 2018, 08:00,

Pieszo, rowerem, kajakiem lub w siodle - wakacyjny konkurs ekologiczny


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Zapraszamy młodzież do udziału wakacyjnym konkursie ekologicznym, którego celem jest podniesienie świadomości uczniów piaseczyńskich szkół w zakresie wpływu transportu na środowisko, niskoemisyjnych sposobów przemieszczania się oraz możliwości spędzania wolnego czasu w sposób przyjazny dla środowiska.

PIESZO, ROWEREM, KAJAKIEM LUB W SIODLE - WAKACYJNY KONKURS EKOLOGICZNY

Konkurs ma także za zadanie zainteresowanie uczniów przyrodą, historią i kulturą odwiedzanych podczas wakacji miejsc, zachęcenie do refleksji nad możliwościami ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko oraz konsekwencjami decyzji podejmowanych przez społeczeństwo w zakresie wyboru środków lokomocji.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 będą uczęszczali do klas VI – VIII szkół podstawowych oraz III szkół gimnazjalnych, zamieszkałe lub uczące się na terenie gminy Piaseczno (uczniowie, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczają do klas V – VII szkół podstawowych oraz II szkół gimnazjalnych). Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do 10 września 2018 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Wojska Polskiego 54, 05 – 500 Piaseczno) pracy konkursowej wraz z wypełnionym i podpisanym zgłoszeniem, którego wzór można otrzymać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub pobrać ze strony internetowej www.przyrodapiaseczna.pl. Pod tym adresem znajduje się również regulamin konkursu.

Pracą konkursową jest praca plastyczna wykonana w formie albumu prezentująca wycieczkę przebytą przez uczestnika konkursu. Może mieć ona formę zarówno tradycyjnego albumu fotograficznego jak i dziennika/pamiętnika z podróży, wakacyjnego kołobrulionu, komiksu lub inną. Dokonując oceny pracy jury weźmie pod uwagę m.in. jej zgodność z wymaganiami opisanymi w regulaminie, staranność wykonania i pomysłowość. Jury nie będzie oceniało egzotyki wycieczki, atrakcyjności turystycznej odwiedzanych miejsc, pokonanego dystansu, czasu trwania wycieczki, liczby fotografii oraz wielkości i grubości albumu. Nie ma zatem znaczenia, czy zaprezentowana wycieczka to miesięczny spływ dziką Amazonką czy też kilkugodzinny spacer po uroczych, mazowieckich wioskach. Istotna jest estetyka wykonania albumu oraz umiejętność zainteresowania czytelnika przedstawionymi treściami. Po zakończeniu konkursu uczestnicy będą mogli odebrać przekazane prace konkursowe. O terminie odbioru prac uczestnicy zostaną poinformowani e-mailowo lub za pośrednictwem strony internetowej www.przyrodapiaseczna.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie