Informacje19 marca 2018, 07:00,

Rusza przebudowa skrzyżowania DK 79 z ul. Chyliczkowską w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


W poniedziałek, 19 marca 2018 r. rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową 2814W (ul. Chyliczkowska). Zadanie jest planowanym przedsięwzięciem zapisanym w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Umowa z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, została zawarta w kwietniu 2017r. a termin jej zakończenia upływa z dniem 31.08.2018r. Zadanie jest realizowane w systemie „projektuj i buduj”, czyli po zaprojektowaniu i po uzyskaniu stosowanych decyzji wykonywane są roboty w terenie.

RUSZA PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 79 Z UL. CHYLICZKOWSKĄ W PIASECZNIE

W zakres prac wchodzą przede wszystkim:
- wybudowanie dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo na wszystkich wlotach,
- wykonanie nowej nawierzchni,
- budowa/przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
- remont odwodnienia pasa drogowego,
- przebudowa urządzeń podziemnych (np. teletechnika, energetyka),
- budowa oświetlenia ulicznego,
- modernizacja sygnalizacji świetlnej,
- wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń BRD.

Prace będą realizowane w dwóch etapach. Pierwszy związany jest z robotami przygotowawczymi, wykonywanymi w większości poza jezdnią główną. Do wykonania jest wycinka drzew, rozbiórka ogrodzenia wraz z odtworzeniem jego w nowej lokalizacji, rozbiórka reklam i bilbordów, budowa kanału technologicznego.

Podczas prowadzenia powyższych robót będą następujące utrudnienia:
- zakaz ruchu pieszego wzdłuż drogi powiatowej (od ul. Julianowskiej do skrzyżowania z DK79)
- ograniczenie możliwości korzystania z poboczy
- chwilowe utrudnienia na jezdni głównej związane z załadunkiem/rozładunkiem materiałów budowlanych.

Projekt czasowej organizacji ruchu został zaopiniowany pozytywnie przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie oraz Komendę Stołeczną Policji w Warszawie. Utrudnienia związane z realizacją II etapu robót, czyli przebudową jezdni głównych skrzyżowania zostaną podane po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu.

GDDKiA Warszawa www.gddkia.gov.pl

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje23 marca 2018, 18:00,

Zebranie w Złotokłosie w sprawie planowanej drogi 3KDZ z Bogatek


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

23 marca 2018 roku o godz. 19:00 odbędzie się zebranie w sprawie planowanej drogi 3KDZ z Bogatek. Miejsce: Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie (ul. Traugutta 10, sala gimnastyczna). Stowarzyszenie Miejscovi i Komitet Obrony Walorów Krajobrazowych miejscowości Złotokłos, Henryków Urocze i Łoś pokaże całą prawdę, za i przeciw oraz wszystkie blaski i cienie planowanej nowej drogi i związanych z tym wpływów na nasze miejscowości. Dużo ważnych i cennych informacji, możliwość dyskusji i wpływ na nasze miejscowości.

ZEBRANIE W ZŁOTOKŁOSIE W SPRAWIE PLANOWANEJ DROGI 3KDZ Z BOGATEK

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie