Informacje18 sierpnia 2014, 11:15,

PUP Piaseczno otrzymał pieniądze na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


DOBRA WIADOMOŚĆ DLA ZAREJESTROWANYCH W PIASECZYŃSKIM PUP: Zarząd województwa zatwierdził podział dotacji dla powiatowych urzędów pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W sumie w 2014 r. do rozdysponowania było 4,8 mln zł na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Zadania, na jakie będą mogły zostać przeznaczone środki KFS, to m.in. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych czy badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej.

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA ZAREJESTROWANYCH W PIASECZYŃSKIM PUP

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest przeznaczony na dokształcanie pracowników różnych branż. Wszyscy pracodawcy mogą występować o środki z tego funduszu. W tej chwili zarząd województwa mazowieckiego podzielił środki dla 16 powiatowych urzędów pracy – była to kwota ponad 1,6 mln zł. Każdy wniosek składany przez pracodawcę powinien być złożony do powiatowego urzędu pracy – powiedział wicedyrektor ds. usług rynku pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Aleksander Kornatowski. – Powiatowy urząd pracy do końca października tego roku może w każdej chwili wystąpić do nas o dodatkowe środki.

Środki zostały podzielone w ramach limitu przyznanego przez ministerstwo pracy i polityki socjalnej. Podstawą podziału były zgłoszone przez powiaty potrzeby. Kwota, która została przydzielona PUP w Piasecznie, to 50 tys. zł.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy został powołany, by zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Z dofinansowania w ramach KFS mogą korzystać wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

 
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje21 sierpnia 2014, 10:00,

Narodowy Test Słuchu 2014 w Lesznowoli


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Zapraszamy na bezpłatne testy słuchu i darmowe konsultacje specjalistów w ramach Narodowego Testu Słuchu 2014. Termin: 21 sierpnia 2014 roku, czwartek, w godz. 10.00 - 16.00. Miejsce: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60. Narodowy Test Słuchu to prowadzona od czterech lat, największa w Polsce kampania społeczna profilaktyki chorób słuchu. W tym roku również odwiedzimy kilkadziesiąt polskich miast, do których dotrzemy Słuchobusem – naszym mobilnym laboratorium słuchu wraz z ekipą wyszkolonych specjalistów. Nasze testy słuchu są bezpłatne, dostępne dla każdego, nie trzeba mieć przy sobie żadnych skierowań lekarskich. Są bezbolesne i nie zajmują więcej niż kwadrans.

Narodowy Test Słuchu 2014 w Lesznowoli

Nasi specjaliści wykonują najpierw krótki, przesiewowy test eccola, pozwalający wykryć wadę słuchu. Jeśli jest to konieczne na miejscu robimy rozbudowany test audiometryczny, który pokazuje dokładnie, w jakim stanie jest słuch pacjenta. Narodowy Test Słuchu to także najlepsza okazja, aby spotkać się specjalistami zajmującymi się profilaktyką chorób słuchu i zasięgnąć u nich bezpłatnej porady. Każdy z pacjentów, który weźmie udział w Narodowy Teście Słuchu uzyska pełną informację nie tylko o tym, w jakim stanie jest jego słuch, ale także jak należy o niego dbać. Zapraszamy serdecznie.

Słuchobus to mobilne laboratorium, w którym za darmo wykonujemy profesjonalne testy słuchu. Najpierw każdy pacjent przechodzi krótki, przesiewowy test eccola, pozwalający wykryć wadę słuchu. Jeśli jest to konieczne, na miejscu przeprowadzamy rozbudowany test audiometryczny, który pokazuje dokładnie, w jakim stanie jest słuch pacjenta. Narodowy Test Słuchu to także najlepsza okazja, aby spotkać się specjalistami zajmującymi się profilaktyką chorób słuchu i zasięgnąć u nich bezpłatnej porady. Każdy pacjent uzyska od nas pełną informację, w jakim stanie jest jego słuch i co należy robić, aby o niego dbać.
1. Test Eccola - osobie badanej podaje się przez słuchawki dźwięki o natężeniu 30dB na czterech częstotliwościach (500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz) na przemian do prawego i lewego ucha. Osoby, które nie usłyszą wszystkich sygnałów, kieruje się na badanie audiometryczne - wykonywane na miejscu, w słuchobusie.
2. Test audiometryczny – rozpoczyna się od sprawdzania ucha „lepszego”. Test wykonujemy na 4 częstotliwościach (500, 1000, 2000 i 4000Hz). Stopniowo zwiększamy natężenie dźwięku, aż do momentu, gdy pacjent usłyszy go i naciśnie przycisk.

Po sprawdzeniu tych czterech częstotliwości w obu uszach, pacjent otrzyma wynik w postaci audiogramu, czyli graficznego przedstawienia progu słyszenia. Nasze testy są bezpłatne, dostępne dla każdego, nie trzeba mieć przy sobie żadnych skierowań lekarskich. Są bezbolesne i nie zajmują więcej niż kwadrans. Więcej informacji: http://sluchobus.pl

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie