Informacje29 grudnia 2017, 09:00,

Przystanek Zalesie nr 94 - Gazeta Sołecka Zalesie Górne


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Przystanek Zalesie to regularnie wydawana gazetka sołecka. Ukazuje się od maja 2008 roku jako miesięcznik w nakładzie papierowym w standardowej ilości 700 szt. Jej podstawowym celem jest informowanie lokalnej społeczności o działaniach podstawowego szczebla samorządu czyli Rady Sołeckiej i inicjatywach społeczno - kulturalnych podejmowanych w Zalesiu Górnym i sąsiednich miejscowościach.Najnowszy numer gazety Przystanek Zalesie: przystanek-zalesie-94.pdf. Zachęcamy mieszkańców, do pobrania gazetki Zalesia i zapoznania się z jej zawartością.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje21 grudnia 2017, 08:30,

40. sesja budżetowa Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

40 sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w czwartek 21 grudnia 2017 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Sesje Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
a) odczytanie autopoprawek Zarządu wprowadzonych do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego oraz projektu uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2018 rok,
b) odczytanie treści skorygowanego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego oraz projektu uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2018 rok,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały,
g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
4) rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2018 rok
a) odczytanie treści skorygowanego projektu uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2018 rok
b) przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2018 rok,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
f) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
g) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2018 rok,
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia rotmistrza Witolda Pileckiego IV Liceum Ogólnokształcącemu w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17,
6) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
7) oświadczenia Radnych,
8) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
9) zamknięcie sesji.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie