Informacje17 marca 2017, 08:00,

Przyłącz nieruchomość w promocji za 0 zł - PWiK Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na mocy uchwały nr 643/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 26.09.2012 r. informuje, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Piaseczna kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone przez właścicieli do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

PRZYŁĄCZ NIERUCHOMOŚĆ W PROMOCJI ZA 0 ZŁ - PWIK PIASECZNO

Kontrole będą miały na celu zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, co jest niezbędne do spełnienia art. 5 ust. 1 pkt 2 (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Kontrole przeprowadzą uprawnieni do kontroli funkcjonariusze Straży Miejskiej z Piaseczna. W trakcie kontroli właściciele nieruchomości zostaną poinformowani o obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej i o sankcjach grożących za niewykonanie tego obowiązku. Sprawdzany będzie faktyczny sposób odprowadzania ścieków z nieruchomości oraz umowy i rachunki za wywóz nieczystości ciekłych.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą parametry określone w przepisach odrębnych.

Informujemy, że obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na mocy wydanego upoważnienia przez Radę Miejską w Piasecznie – uchwała nr 643/XXV/2012 z dn. 26.09.2012 r. wyda decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlegać będzie egzekucji administracyjnej o dodatkowo właściciel nieruchomości, który nie wykona tego obowiązku podlegać będzie karze grzywny do 50 000,00 zł.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Miasta i Gminy Piaseczno Przedsiębiorstwo przygotowało akcję promocyjną „Promocji za 0 zł” na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W której Spółka pokrywa koszty związane z opracowaniem warunków technicznych i wykonaniem projektu przyłącza kanalizacyjnego. Właściciel nieruchomości może również wystąpić z wnioskiem o rozłożenie płatności na nieoprocentowane raty.

Szczegóły regulaminu Promocji „Promocja za 0 zł” dostępne na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie, bądź w Dziale Inwestycji Spółki pod nr telefonu 22-701-54-25, 22-701-54-03”.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje19 marca 2017, 10:30,

Powitanie wiosny z Nowalijkami 2017


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Zapraszamy 19 marca 2017 roku na Powitanie wiosny z grupą Nowalijki, które odbędzie się już po raz siódmy. Chętni ruszą z kijkami nordic walking (zachęcamy też fanów slow joggingu) o godz. 10.30 na parkingu przy Alei Brzóz w Zalesiu Dolnym i wraz z Marzanną pójdą w kierunku Zimnych Dołów – na ognisko i inne atrakcje. Impreza jest otwarta dla wszystkich mieszkańców – nie może Was tam zabraknąć! Informacje pod nr. 601 551 084. Link do wydarzenia na portalu facebook https://www.facebook.com/events/174244479745898/

POWITANIE WIOSNY Z NOWALIJKAMI 2017

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie