Informacje8 marca 2007, 00:00,

Przebudowa szosy z Piaseczna do Góry Kalwarii


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Drogowcy chcą rozpocząć przebudowę szosy z Piaseczna do Góry Kalwarii, zanim całkowicie się ona rozpadnie. Rozpoczęło się mozolne wykupywanie około tysiąca działek pod drugą jezdnię szosy nr 79 Piaseczno-Góra Kalwaria. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce się z tym uporać do końca 2007 roku, żeby w pierwszej połowie następnego roku ruszyć z budową. W gminie Piaseczno droga rozpada się w oczach pod kołami tysięcy aut.

- Ta droga jest dla nas tak ważna i jednocześnie tak zniszczona, że za jedyną barierę w jej remoncie uważamy obecnie tylko czas, bo wykup tak dużej liczby działek musi trwać tak długo. Cały czas obawiamy się, że nam się ta droga po prostu rozpadnie. Dlatego koszty przebudowy tej szosy nie są dla nas żadnym ograniczeniem - mówi "NW" Stanisław Dmuchowski, zastępca dyrektora mazowieckiego oddziału GDDKiA. - Z wykupami ruszyliśmy od strony Piaseczna i na razie nie ma z tym większych problemów dodaje.

Wygląd skrzyżowań po przebudowie drogi nr 79
kliknij aby powiększyć

Dmuchowski obawia się, że Dyrekcja natrafi na opór, kiedy zacznie kupować tereny w Kątach, pod obwodnicę Góry Kalwarii. Zmiana przebiegu trasy nie jest już realna. Wskazanie lokalizacyjne dla obwodnicy, po odwołaniach mieszkańców, już się uprawomocniło - informuje. Budowane przy okazji modernizacji szosy nr 79 obejście drogowe Góry Kalwarii będzie się zaczynało w Kątach, a kończyło na moście na Wiśle. Przeprawa nad rzeką nie ulegnie przebudowie, bo zdaniem drogowców most ma wystarczającą przepustowość. Po wykupieniu działek i dokończeniu projektu technicznego, GDDKiA wystąpi o wydanie pozwolenia na budowę.

Ostrożnie planujemy to na koniec bieżącego roku - mówi Dmuchowski. Przebudowywany odcinek (od ul. Energetycznej w Piasecznie do Góry Kalwarii) liczy 13,8 km. Dla zmniejszenia uciążliwości szosy wzdłuż niej zostanie zamontowanych 17,6 km ekranów dźwiękochłonnych. W trakcie modernizacji zostaną przebudowane wszystkie skrzyżowania, niektóre tak jak w Piasecznie i Baniosze zostaną przekształcone w dwupoziomowe. Powstaną drogi serwisowe do rozprowadzania ruchu lokalnego. Wzdłuż trasy zaplanowano cztery kładki dla pieszych w Stefanowie, Pilawie i dwie w Baniosze oraz korytarze dla wędrujących zwierząt. Trzeba będzie wyciąć około 11 ha lasu. W 2010 roku dwunitkową szosą ma jeździć 63 tysięcy aut na dobę. Po kolejnej dekadzie - nawet 90 tys., czyli kilkukrotnie więcej niż obecnie.

źródło: Gazeta Podwarszawska Nad Wisłą nr 5/2007 z dnia 8 marca 2007
autor/źródło: Seweryn Pytko (pozycjonowanie stron) - redaktor serwisu powiat piaseczyński

Napisz komentarz

Informacje8 marca 2007, 00:00,

Budżet i inwestycje na rok 2007 w Gminie Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Wydatki gminy w 2007 roku ustalone zostały na poziomie 280 mln zł, z czego aż 45 proc., czyli ponad 126 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje. Ponad 80 mln zł to wartość realizowanego programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. W tej sumie zawiera się 57 mln zł z budżetu UE oraz 23 mln środków własnych gminy (w tym kredyty i pożyczki). Na pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 46 mln zł. Przewiduje się wykonanie 72 zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz 45 inwestycji realizowanych w cyklu wieloletnim. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostanie na: budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków, budowę dróg oraz budowę szkół.

Wydatki bieżące gminy najbardziej wzrosły w oświacie, co jest efektem zwiększenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych. Dochody gminy ustalone zostały na poziomie 268 mln zł, a największy wzrost dochodów przewidziany jest z udziału w podatku dochodowym mieszkańców.

Budowany budynek Sądu i Prokuratury w Piasecznie
kliknij aby powiększyć

Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 14 lutego, przyjęte zostały wszystkie zaproponowane przez komisje rady poprawki do budżetu i w takiej formie uchwała budżetowa na 2007 rok przyjęta została jednogłośnie przez radnych.

Na oficjalnej stronie Gminy Piaseczno opublikowano pełny wykaz inwestycji na rok 2007. Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie: wykaz inwestycji na rok 2007.
autor/źródło: Marcin Borkowski - redaktor serwisu powiat piaseczyński Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie