Informacje10 stycznia 2008, 00:00,

Przebudowa Fabrycznej - odpowiedź z UMiG Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Po ostatniej informacji w naszym serwisie, na temat przebudowy ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Powstańców Warszawy w Piasecznie, napisałem maila do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Wczoraj otrzymałem odpowiedź z UMiG Piaseczno, w związku z czym poniżej pozwoliłem sobie opublikować treść odpowiedzi, aby mogli się z nią zapoznać, wszyscy mieszkańcy zainteresowani tematem modernizacji ulicy Fabrycznej w Piasecznie.

Ulica Fabryczna w Piasecznie - zdjęcia ulicy Fabrycznej

Numer pisma: INW/DK/ 2211/DR/4/6./10/2008. W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17.12.2007 roku, w sprawie przebudowy ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Powstańców Warszawy w Piasecznie informuję, że Gmina Piaseczno rozpoczęła budowę tej ulicy na w/w odcinku w dniu 12.10.2006 roku. Na etapie projektowania Gmina nie uzyskała zgody współwłaścicieli działki Nr 3 w obrębie 16 na odsprzedanie fragmentu działki, który kolidował z projektowanym przebiegiem ulicy Fabrycznej. Pomimo podjęcia przez Gminę licznych prób zawarcia porozumienia z właścicielami działki, nie osiągnięto w tej sprawie ugody. Właściciele żądali dużo wyższego odszkodowania niż określone w wycenie przez rzeczoznawcę. Mając na uwadze fakt, że przedmiotowy odcinek ulicy Fabrycznej zlokalizowany jest w centrum miasta (w sąsiedztwie bazarku), podjęta została decyzja o budowie ulicy z wyłączeniem wyżej omawianego fragmentu drogi.

W związku z tym, że właściciele nadal nie wyrażali zgody na odsprzedanie Gminie fragmentu działki niezbędnej do dokończenia budowy ulicy Fabrycznej, Gmina wystąpiła do Starosty Piaseczyńskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. W dniu 24.10.2007 roku Starosta Piaseczyński wydał decyzję na mocy której Gmina stała się właścicielem fragmentu działki przeznaczonego pod budowę ulicy. W dniu 11.12.2007 roku Gmina złożyła w Starostwie "Zgłoszenie Budowy" i po uzyskaniu zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu do w/w zgłoszenia przystąpimy do zakończenia robót związanych z przebudową ulicy Fabrycznej. Mamy nadzieję, że wszystkie prace związane z przebudową tej ulicy zostaną zakończone do końca maja 2008 roku. Z poważaniem Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski.

Jak sami mogliście przeczytać powyżej, zakończenie wszystkich prac związanych z przebudową ulicy Fabrycznej w Piasecznie, planowane jest do końca maja 2008 roku. Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość i poczekać. Na pewno będziemy śledzić postęp prac przy ulicy Fabrycznej. Osoby, które są zainteresowane sprawą remontu ulicy Fabrycznej, zapraszam do zapoznania się z poprzednimi informacjami w naszym serwisie: jak remontują drogi w Piasecznie (2007-05-06), przeniesiona latarnia z ulicy na chodnik (2007-05-30), Piaseczno remont ulicy Fabrycznej - pół roku później (2007-10-31), oraz Piaseczno remontują Fabryczną i skończyć nie mogą (2007-12-16). Czekamy na Wasze komentarze pod informacją, oraz zapraszamy do rozmowy na naszym prywatnym forum powiatu piaseczyńskiego: jak remontują drogi w Piasecznie.
autor/źródło: Marcin Borkowski - redaktor serwisu powiat piaseczyński Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje11 stycznia 2008, 00:00,

Niepokojące wieści ze Starostwa Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Sytuacja w Starostwie Powiatu Piaseczyńskiego musi być bardzo napięta, ponieważ z najnowszej gazety Nad Wisłą (nr 1/2008) dowiadujemy się, że starosta Jan Dąbek chce zwolnić z pracy sekretarza Mariusza Słowika. Spór starosty z Mariuszem Słowikiem, to zapowiedź poważnych zmian w starostwie powiatu piaseczyńskiego. Pierwsze starcie obu panów już prawdopodobnie 16 stycznia 2008 roku, kiedy piaseczyńska rada miejska będzie rozpatrywała wniosek starosty o zgodę na zwolnienie Mariusza Słowika z pracy.

7 stycznia 2008 roku, starosta Jan Dąbek skierował do rady miejskiej w Piasecznie wniosek o wyrażenie zgody na zwolnienie Słowika ze stanowiska sekretarza powiatu piaseczyńskiego, bo jest on jednocześnie Radnym Gminy Piaseczno. We wniosku starosta Dąbek, zarzuca sekretarzowi Słowikowi m.in.: brak zaangażowania, brak inicjatywy, brak działań, dwukrotną nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, notoryczne spóźnianie się, podejmowanie działań i zachowań ośmieszających urząd, nadmierny indywidualizm oraz nadmierne promowanie własnej osoby w lokalnych mediach.

Mariusz Słowik nie chce komentować zarzutów z pisma starosty powiatu piaseczyńskiego. - 14 grudnia 2007 roku, dostałem od Jana Dąbka 1400 zł nagrody, której przecież wcale nie musiał mi dawać. Nie otrzymał jej nikt z zarządu. Wtedy byłem dobry. Dopiero, kiedy zacząłem krytykować starostę za to, że nie zwolnił z pracy kierownika wydziału architektury Małgorzaty Weidl za doprowadzenie do afery deweloperskiej; kiedy zauważyłem, że Dąbek wcale nie dąży do wyjaśnienia tej sprawy - przestałem być dobry. Po skandalu w architekturze uważam, iż Dąbek nie powinien być dalej starostą - mówi w rozmowie z Nad Wisłą. I dodaje z pewnością w głosie: - To nie Jan Dąbek, ale rada powiatu mnie zatrudniła. I tylko ona może mnie zwolnić. Czy sekretarz Mariusz Słowik straci pracę w Starostwie Powiatu Piaseczyńskiego? Odpowiedź poznamy już wkrótce...

Jako uzupełnienie, zachęcamy do przeczytania informacji, które są w pewien sposób powiązane tematycznie: afera w Wydziale Architektury piaseczyńskiego starostwa (2007-11-29), Piaseczno raj dla deweloperów, piekło dla mieszkańców (2008-01-04).
autor/źródło: Redaktorzy prywatnego serwisu mieszkańców powiat piaseczyński
Tematy:

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie