Informacje27 czerwca 2013, 00:00,

Przebudowa Al. Wilanowskiej w Zalesiu Dolnym


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


W lipcu 2013 roku planowane jest przeprowadzenie przetargu na wykonanie przebudowy ulic Wilanowskiej - Jeziorki na odcinku od ul. Granicznej do ul. Dworskiej, o długości 1197 m. Po wyłonieniu wykonawcy roboty mogłyby się rozpocząć w III kwartale br. Prace mają być prowadzone dwuetapowo:
Etap I – budowa ulicy na odc. Dworska – Aleja Pokoju
Etap II – budowa ulicy na odc. Al. Pokoju – ul. Graniczna

Przebudowa Al. Wilanowskiej w Zalesiu Dolnym

Przebudowa obejmować ma budowę nawierzchni jezdni z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie tłuczniowej, wycinkę kolidujących drzew i krzewów, przebudowę istniejących ogrodzeń będących w kolizji z układem drogowym w zakresie ustalonym z właścicielami posesji, budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę kanalizacji sanitarnej w granicach działki drogowej, przebudowę układu sieci wodociągowej z brakującymi przyłączami domowymi. W ramach inwestycji przebudowana zostanie również sieć gazociągowa kolidująca z układem drogowym, oraz sieć elektroenergetyczna kolidująca z budową ulicy.

Wybudowane będzie oświetlenie uliczne dla całego ciągu projektowanej Alei Wilanowskiej, oraz przebudowana sieć teletechniczna operatorów TP S.A i Netii. Roboty wykonawca będzie zobowiązany zrealizować w okresie do 30 września 2014 roku.
autor/źródło: Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje27 czerwca 2013, 00:00,

Inwestycje drogowe w Józefosławiu i Julianowie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

28 czerwca 2013 roku o godz. 14.00 z inicjatywy Starosty Piaseczyńskiego Jana Adama Dąbka, odbędzie się robocze spotkanie dotyczące inwestycji drogowych dla mieszkańców Józefosławia i Julianowa: ulice Julianowska i Cyraneczki. Na spotkanie zaproszono Pana Zdzisława Lisa - Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, Pana Henryka Jędrzejewskiego (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), Przedstawicieli Firmy Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. oraz innych gości zawiązanych i zainteresowanych tematyką spotkania.

INWESTYCJE DROGOWE W JÓZEFOS£AWIU I JULIANOWIE

Jest to kolejne spotkanie z inicjatywy Starosty Jana Dąbka dotyczące tej kwestii. Poprzednie miało miejsce 12 czerwca br. Celem obecnego spotkania będzie koordynacja prac i stanu zaawansowania inwestycji drogowych, ustalenie harmonogramu prac na najbliższe miesiące oraz rozwiązanie wspólnie problemów związanych z ich realizacją.

INWESTYCJE DROGOWE W JÓZEFOS£AWIU I JULIANOWIE
autor/źródło: Starostwo Powiatu Piaseczyńskiego
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie