Informacje11 kwietnia 2007, 00:00,

Protest Komitetu Obrony Mieszkańców Lotniska Okęcia


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Poniższą treść otrzymaliśmy od Pana Janusza Piechocińskiego. Szanowni Państwo Mieszkańcy Warszawy i Gmin Podwarszawskich. Jak poinformowała Gazeta Wyborcza Dyrekcja PP Porty Lotnicze powróciła do starej koncepcji budowy III pasa startowego na lotnisku Okęcie. Oznacza to bardzo poważne zagrożenie, bowiem tworzy warunki do rozbudowy lotniska Okęcie do poziomu 20 mln pasażerów na rok. W latach 2002-2005 jako Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury podjąłem działania na rzecz ograniczenia uciążliwości lotniska (ograniczenie lotów nocnych i wojskowych, powołanie lotniska Modlin i przeniesienie nań tanich przewoźników, uruchomienie prac komisji międzyresortowej dla lokalizacji nowego lotniska dla aglomeracji warszawskiej, przyśpieszenie rozbudowy infrastruktury transportowej wokół lotniska Okęcie). To z mojej inicjatywy publicznie od ówczesnego Prezydenta Warszawy, kierownictwa PP Porty Lotnicze, Szefostwa Resortu Infrastruktury padły zapewnienia, że budowa Terminala II kończy proces poszerzania lotniska Okęcie. Zapowiadano też rekompensaty dla mieszkańców za uciążliwość pozostawania w strefie oddziaływania Lotniska i wprowadzenia Obszaru Ograniczonego Użytkowania wokół Lotniska Okęcie. Nie dotrzymano zobowiązań, dlatego mówię NIE.

Dlatego powołujemy Komitet Obrony Mieszkańców Lotnisko Okęcie (KOM OKęCIE), aby zablokować planowaną przez Dyrekcję PP Porty Lotnicze przy cichym przyzwoleniu Ministerstwa Transportu rozbudowę lotniska Okęcie do 20 mln pasażerów i przerwanie blokowania uruchomienia portu lotniczego w Modlinie tworzonego przez samorząd województwa Mazowieckiego miasto i powiat Nowy Dwór Mazowiecki z udziałem AMW i PP PPL, który jest wielką nadzieją na powstrzymanie wzrostu ruchu lotniczego nad naszymi domami. Wszelkie zgłoszenia i uwagi prosimy kierować na Komitet Obrony Mieszkańców Lotnisko Okęcie: komokecie@gazeta.pl

Grupa Inicjatywna: Klimkowski Marek (Prezes Krajowego Ruchu Ekonomiczno Społecznego Mysiadło); Mirko Elżbieta (Ursynów – Grabów); Piechociński Janusz (Radny Mazowsza Nowa Iwiczna); Pieniążkiewicz Piotr (Wiceprezes Krajowego Ruch Ekonomiczno Społecznego Piaseczno); Skarżyński Jarosław (Warszawa).

W KOM OKęCIE planujemy obecność przedstawicieli Rad Osiedlowych i Sołeckich Stowarzyszeń mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych z dzielnic i gmin otaczających Lotnisko Okęcie. Planujemy jeszcze w drugiej połowie kwietnia spotkanie koordynujące wspólne działania w tej sprawie. W pierwszej kolejności inicjować będziemy podejmowanie uchwał przez samorządy przypominające ich stanowisko sprzed kilku lat zdecydowanie przeciwstawiające się rozbudowie Okęcia i oczekujące na ograniczenie uciążliwości i zrekompensowanie mieszkańcom i właścicielom terenów wokół lotniska ograniczeń w dysponowaniu własnymi nieruchomościami.

Kiedy po wyborach jesienią 2001 roku zostawałem szefem Sejmowej Komisji Infrastruktury we wszystkich obszarach zainteresowań Komisji zrobiliśmy solidny poselski bilans otwarcia i jako uzupełniający dla dokumentu rządowego "Infrastruktura - klucz do rozwoju" oczekiwaliśmy od resortu przeprowadzenie wraz ze środowiskami debaty nad programami strategicznymi. Efektem naszych działań była przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury "Informacja o kierunkach rozwoju lotnictwa cywilnego do roku 2010" w 2003 roku przedstawiona do publicznej dyskusji na posiedzeniu Komisji.

Na starcie przy redagowaniu omawianego dokumentu założono wzrost konkurencji jako efekt otwarcia poszerzonych rynków Unii Europejskiej, postępującego procesu liberalizacji przewozów lotniczych, narastanie procesów przyspieszonej koncentracji i integracji linii lotniczych, szczególnie w obszarze działalności operacyjnej i handlowej, wejście po roku 2004-2005 globalnego transportu lotniczego w fazę dynamicznego wzrostu i modernizacji taboru. Szacowano przyśpieszony ponad średnią dynamikę światową przyrost ruchu lotniczego związany z ze wzrostem gospodarki polskiej, bezpośrednimi skutkami wejścia do Unii Europejskiej i wzrostem mobilności i aktywności społeczeństwa i rezultat otwierania się także na polskim rynku nowych segmentów rynku lotniczego np. przewoźników niskosztowych, istotnym przyrostem natężenia w polskim obszarze powietrznym i w portach krajowych wszystkich kategorii.

W latach 1980 -2000 średnie roczne tempo wzrostu rynku lotniczego w Europie Zachodniej wynosiło 7,5% przy polskim wzroście średnio 3,5% przy czym w latach 90-tych dynamika wzrostu uległa znaczącej poprawie. W trybie pilnym przeprowadzono proces legislacyjny nad nowym prawem lotniczym wdrażającym rozwiązania z Dyrektyw Europejskich i zmiany prawne w zakresie bezpieczeństwa będące pochodnymi zamachów terrorystycznych (Ustawa z dnia 3 lipca Prawo lotnicze Dz.U.Nr130, poz 1112). W konsekwencji za podstawowe cele strategiczne uznano rozwój centralnego portu lotniczego w Warszawie, rozbudowę i modernizację portów regionalnych, integrację systemu polskiej komunikacji lotniczej i jego zarządzania z systemem europejskim oraz globalnym.

W 2001 roku infrastruktura lotnicza w Polsce składała się z 1 portu centralnego - Okęcie Warszawa (obsługa przewozów międzynarodowych na liniach dalekiego, średniego i krótkiego zasięgu oraz liniach krajowych Port ten miał dalej pełnić funkcję portu węzłowego - HUB i funkcja ta miała być dalej rozwijana), portu lotniczego regionalnego głównego - Kraków Balice (obsługa linii jak w przypadku Okęcia oraz częściowy dowóz do HUB Warszawa Okęcie), 10 portów regionalnych (obsługa przewozów międzynarodowych na liniach średniego i krótkiego zasięgu, obsługa przewozów krajowych pomiędzy portami regionalnymi de facto głównie do HUB Okęcie) 42 portów lotniczych i lotnisk lokalnych (obsługa ruchu lotniczego głównie krajowego na liniach krótkiego zasięgu o małych potokach ruchu) oraz infrastruktury ruchu lotniczego. Ustawa Prawo lotnicze ustalała też osiem stałych lotniczych przejść granicznych: Warszawa - Okęcie, Kraków - Balice, Wrocław - Strachowice, Gdańsk - Rębiechowo, Katowice - Pyrzowice, Poznań - £awica, Szczecin - Goleniów i Rzeszów - Jesionka.

W 2001 roku Centralny Międzynarodowy Port Lotniczy Warszawa Okęcie im. Fryderyka Chopina odprawił 4,7 mln pasażerów w ruchu regularnym z tego aż 87 % stanowiły przewozy międzynarodowe. Ruch krajowy był w blisko 50 % realizowany na Okęciu w Warszawie, bowiem w praktyce wszystkie rejsy krajowe zaczynały się lub kończyły na tym lotnisku. W 2003 roku zakładano, że ze względu na potrzeby gospodarcze, komunikacyjne i turystyczne Polski Okęcie będzie się rozwijało aż do osiągnięcia zdolności przepustowości szacowanej na około 155-160 tys. operacji lotniczych rocznie tj. około 10 milionów pasażerów. Przewidywano, że zdolność ta zostanie wyczerpana w roku, 2010 bowiem planowano na oddanie już w końcu 2005 roku Terminala II o zdolności do obsługi do 6,5 mln pasażerów rocznie. Co istotne w 2003 roku zakładano nie tylko ukończenie Terminala II ale też nowe płyty postojowe i drogi kołowania z pełną infrastrukturą, rozbudowę i modernizację części miejskiego układu komunikacyjnego w tym linii kolejowej dowożącej pasażerów do dworca lotniczego ,szereg parkingów terenowych i wielopoziomowy parking dla samochodów. Warto zacytować w kontekście ostatnich artykułów w "Infrastrukturze" poświęconych infrastrukturze lotniczej w Polsce a w szczególności wzniecanej na nowo dyskusji o potrzebie czy braku potrzeby Nowego Portu Centralnego następujące słowa: "osiągnięcie w roku 2010 granicznej przepustowości lotniska Warszawa-Okęcie przy wyborze wariantu braku rozbudowy układu dróg startowych w tym porcie (takie rozstrzygnięcie było warunkiem porozumienia ówczesnych władz Warszawy - Prezydent Lech Kaczyński uzależniał zgodę na Terminal II i modernizację systemu komunikacyjnego od jednoznacznej deklaracji, że kończy to ostatecznie możliwości rozbudowy Lotniska Okęcie i jeszcze w latach 2003-2004 zapadnie decyzja, co do nowej lokalizacji Portu Centralnego) uzasadnia budowę nowego lotniska dla Warszawy... Zakłada się konieczność jego wcześniejszego uruchomienia tak aby lotnisko Okęcie nie pracowało przy obciążeniu zbliżonym do granic przepustowości układu dróg startowych oraz terminali pasażerskich. Przyjmujemy, że działania organizacyjne związane z lokalizacją i budową drugiego lotniska dla Warszawy rozpoczniemy w 2003 roku, aby prace projektowe mogły się rozpocząć w 2003-2004 roku, a prace budowlane w latach 2006-2008... Oddanie do eksploatacji nowego portu lotniczego powinno nastąpić nie później niż w 2010 roku... Wcześniejsze oddanie do eksploatacji nowego lotniska dla Warszawy umożliwi sukcesywne przenoszenie ruchu i pracę lotniska Okęcie poniżej maksymalnej dopuszczalnej liczby operacji lotniczych. Dalsze losy lotniska Okęcie po uruchomieniu nowego lotniska dla Warszawy wymagają odrębnych analiz. Doświadczenia zagraniczne wskazują, że możliwe jest zarówno utrzymanie obsługi aglomeracji przez układ dwóch lub więcej lotnisk (Paryż, Londyn), jak i zamknięcie istniejącego lotniska po oddaniu do użytku nowego (Ateny, Oslo)."

Świadomie przytaczam obszerne fragmenty cytowanego Rządowego dokumentu, aby zwolennikom budowy III pasa na Okęciu uświadomić, że deklaracje z tamtych lat nie mogą być tak sobie pominięte. Niestety część zagorzałych zwolenników rozbudowy lotniska zdaje się zapominać, że Obszar Ograniczonego Użytkowania, którego Okęcie nie ma do dziś natrafi na zdecydowany opór społeczny. Nadzieje na połączenie kolejowe, drogową infrastrukturę wokół lotniska Okęcie pozostawmy we wstydliwym milczeniu jako przykład chciejstwa, debat i kłótni gdzie i co budować, bowiem, o czym tu mówić jak i termin 2008 linii kolejowej do Terminala jest zagrożony a grunty pod Południową Obwodnicę Warszawy niewykupione a łącznik Węzeł Lotnisko - Marynarska dziarsko wygląda na kolejnych mapkach.

Operacje lotnicze w 2001 roku: dzień - 101 346; noc - 9 170. W 2001 roku średnio na dzień odbywały się 303 operacje lotnicze tj.12.5 zdarzenia na godzinę, czyli jedno zdarzenie (start lub lądowanie), co 5 minut.
Prognoza z początku lat 2000-cznych (wg ekspertów IATA):
- 2005 -7 mln
- 2006-10 mln
- 2014 -14 mln
Liczba operacji wzrośnie z 303 w 2001 r. do 368 w 2011 r. oraz do 458 w 2020 r. 368 operacji w 2011 r. oznacza 15,3 zdarzenia na godzinę tj. jedno zdarzenie, co ok. 4 minuty 458 operacji w 2020 r. oznacza ponad 19 zdarzeń na godzinę tj. jedno zdarzenie, co 3 minuty. Efektem takiej liczby operacji lotniczej jest wzrost wielkości obszaru objętych ponadnormatywnym poziomem dźwięku (w kilometrach kwadratowych):
- 50 decybeli: 2001 r. - 62,5; 2011 r. -78; 2016 r. - 85,7; 2020 r. - 91,3
- 60 decybeli: 2001 r. -12; 2011 r. - 14,8; 2016 r. -16,1; 2020 r. - 17,2
- 70 decybeli: 2001 r. - 2,5; 2011 r. - 3,1; 2016 r. - 3,4; 2020 r. - 3,6

W 2003 r. planowano objąć Obszarem Ograniczonego Użytkowania 55,16 kilometrów kwadratowych na terenie Warszawy (Włochy, Ursus, Ursynów) i gmin i miast podwarszawskich - Lesznowola, Michałowice, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów i Raszyn. Planowano w zależności od poziomu hałasu wyróżnić w OOU 4 strefy:
- Strefa A 1,88 km2 teren gdzie następuje przekroczenie poziomów dopuszczalnych i progowych dla wszystkich przeznaczeń terenów, długotrwały średni poziom dźwięku 60 db w ciągu nocy i 70 db w czasie dnia.
- Strefa B 4,88 km2 Przekroczenie poziomów dopuszczalnych i progowych dla funkcji szczególnie chronionych oraz przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla funkcji mieszkaniowych, długotrwały średni poziom dźwięku 55 db w ciągu nocy i 65 db w czasie dnia.
- Strefa C 15,52 km2 przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla wszystkich przeznaczeń terenu, poziomy progowe nie przekroczone, długotrwały średni poziom dźwięku 50 db w ciągu nocy i 60 db w czasie dnia.
- Strefa D 32,87 km2 przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla funkcji szczególnie chronionych, poziomy dopuszczalne dla terenów mieszkaniowych nie mogą być przekroczone, długotrwały średni poziom dźwięku 45 db w ciągu nocy i 55 db w czasie dnia.

OOU wokół Lotniska Okęcie zbudowany o te zasady objął swym zasięgiem - budynki jednorodzinne strefa A 139, strefa B 456, strefa C 2102, strefa D nie dotyczy - budynki wielorodzinne strefa A 1, strefa B 5 strefa C 129 strefa D nie dotyczy - ilość okien w budynkach mieszkalnych Strefa A 1451 strefa B 5457 strefa C 25576 strefa D nie dotyczy. Ponadto w strefa A jest 1 szkoła, w strefie B 2 w strefie C 6 i D 12 . W strefach C i D w 2003 roku były 3 przedszkola i 3 szpitale i DPS.

Efektem utworzenia OOU miała być wymiana okien w budynkach mieszkalnych szacunkowy koszt w cenach 2003 roku 34,6 mln zł, zwiększenie izolacyjności dachów 15,2 mln i wykup nieruchomości gruntowych i zabudowań w strefie A 37, 2 mln zł. W postępowaniu administracyjnym rozporządzenie wojewody w sprawie utworzenia OOU zostało uchylone i do dziś nie ma wyznaczonego OOU Lotniska Okęcie.

Statystyka Okęcia i dynamika zmian po wejściu Polski do UE 2004 pasażerowie 6 085 111 liczba operacji PAX.108 255 2005 p-7071 667 operacje 120 271 2006 p-8 101 827 operacje 126 534.
Pasażerowie wzrost o 2006/2005 -14,57 % 2005/2004 - 16,21 % 2006/2004 – 33,14 % Operacje PAX. Wzrost o 2006/2005 - 5,21 %, 2005/2004 -11,10% 2006/2004 -16,89 % Operacje PAX - operacje w ruchu regularnym.

Zapraszam do współpracy i współdziałania. Janusz Piechociński Radny Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, członek Komisji Budżetu i Finansów, w latach 2001-2005 Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Dyrektor ds. procesów inwestycyjnych w Zespole Doradców gospodarczych TOR. Janusz@piechocinski.pl www.piechocinski.blog.onet.pl

Przyłącz się do akcji protestacyjnej Komitetu Obrony Mieszkańców Lotniska Okęcie i pod adres urzad@piaseczno.eu wyślij swój list. Potwierdzenie nadania wyślij też na komokecie@gazeta.pl. Poproś sąsiadów i znajomych żeby zrobili to samo. O kolejnych działaniach KOM Okęcie będziemy informować na bieżąco.

TREŚć LISTU:

Pan Józef Zalewski
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

W związku z zaawansowanymi pracami przygotowawczymi Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze nad rozbudową Lotniska Okęcie (plany budowy III pasa startowego na południowych obrzeżach terenów lotniska Okęcie) zwracam się do Pana Burmistrza o podjęcie uchwały Rady Miasta i Gminy Piaseczno przeciwko planom rozbudowy Lotniska Okęcie i podjęcie skutecznych środków prawnych dla obrony interesu mieszkańców północnej i północno-wschodniej części gminy Piaseczno.

Z wyrazami szacunku


Na naszym forum mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, Pan Janusz dodatkowo umieścił post z prośbą o przyłączenie się do protestu: Protest Komitetu Obrony Mieszkańców Lotniska Okęcia. Piszcie swoje komentarze pod tą informacją, lub na naszym forum mieszkańców. Zapraszamy do rozmowy na ten temat.
autor/źródło: Marcin Borkowski - redaktor serwisu powiat piaseczyński
Tematy:

Napisz komentarz

Informacje11 kwietnia 2007, 00:00,

Remont Puławskiej na odcinku Karczunkowska - Kajakowa


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

W najbliższy weekend po raz kolejny odbędzie się wymiana nawierzchni. Stary asfalt zniknie ze wschodniej jezdni ul. Puławskiej między ulicą Karczunkowską i Kajakową (lewa połowa jezdni). Prace rozpoczną się w piątek (13 kwietnia 2007 roku) o godzinie 22:00, a skończą w poniedziałek (16 kwietnia 2007 roku) o 4:00 rano. Zarząd Dróg Miejskich przeprasza za niedogodności związane z remontem. ¬ródło informacji: strona ZDM Zarządu Dróg Miejskich www.zdm.waw.pl

Remont Puławskiej na odcinku Karczunkowska - Kajakowa
kliknij aby powiększyć

Przypominamy, że to kolejny etap naprawy nawierzchni na tym odcinku. Poprzedni odbył się przed świętami w okresie: 30 marca - 2 kwietnia 2007 roku i pisaliśmy Wam o tym w informacji z dnia 2007-03-30: remont Puławskiej na odcinku Karczunkowska - Kajakowa. Poprzedni etap naprawy nawierzchni na tym odcinku osoby korzystające w tym czasie z ulicy Puławskiej wspominają nie zbyt miło, ze względu na korki i spore utrudnienia. Na najbliższy weekend starajcie się omijać Puławską (lepiej poszukać innej drogi, objazdów). Warto wcześniej o tym pomyśleć, aby zaplanować swój weekendowy wyjazd do Warszawy. Jednak może ktoś z Was lubi stać w korku? Jeżeli tak, to warto wziąć ze sobą dobrą książkę, lub ulubioną płytę z relaksującą muzyką...
autor/źródło: Marcin Borkowski - redaktor serwisu powiat piaseczyński Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie