Informacje14 kwietnia 2013, 00:00,

Projekt Nasza Mała Ojczyzna - warsztaty literackie, fotograficzne i plastyczne w Tarczynie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Gmina Tarczyn pozyskała kolejne już unijne dofinansowanie, tym razem m.in. na realizację profesjonalnych warsztatów literackich, fotograficznych i plastycznych dla dzieci i młodzieży. Poprowadzą je wykwalifikowane osoby z poszczególnych dziedzin w ramach realizacji projektu NASZA MA£A OJCZYZNA, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (tzw. małe projekty), oś 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki realizacji niniejszego przedsięwzięcia dzieci i młodzież z gminy Tarczyn będą mogli udoskonalić różne metody i formy opisywania otaczającego ich świata poprzez tworzenie reportaży, opowiadań, wywiadów, wierszy, tekstów piosenek, rysunków, robienie zdjęć, czy też zaprezentowanie innych form opisu Małej Ojczyzny.

PROJEKT NASZA MA£A OJCZYZNA - WARSZTATY LITERACKIE, FOTOGRAFICZNE I PLASTYCZNE W TARCZYNIE

Rekrutacja trwa. Bezpłatne warsztaty, z możliwością konsultacji indywidualnych z wykładowcami, będą odbywały się od końca kwietnia do czerwca 2013r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury oraz Przedszkola w Tarczynie. Ewentualnie, w razie potrzeby - w zależności od charakteru zajęć, sposobu ich prowadzenia przez wykładowców – zajęcia mogą zostać przeprowadzone w miejscach cennych przyrodniczo oraz historycznie na terenie gminy Tarczyn, wybranych wspólnie przez danego wykładowcę oraz uczestników warsztatów. Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w projekcie proszeni są o zgłaszanie się na warsztaty poprzez dostarczenie do gminy lub do dyrekcji swej placówki edukacyjnej wypełnionych i podpisanych formularzy: FORMULARZ ZG£OSZENIOWY DO PROJEKTU (*.pdf).

Konkursy, nagrody, wystawa prac… Uczestnicy operacji „Nasza Mała Ojczyzna” będą mogli złożyć swoje prace do oceny w ramach organizowanych przez gminę Tarczyn konkursów: literackiego, fotograficznego i plastycznego. W jury oceniającym prace zasiądą przedstawiciele: samorządu, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Stowarzyszenia Perły Mazowsza - Lokalna Grupa Działania. Autorzy najlepszych prac wymienieni zostaną na łamach prasy lokalnej w artykułach promujących projekt, a wszyscy uczestnicy operacji otrzymają pamiątkowe dyplomy. Co więcej, w ramach Tarczyńskiego Owocobrania 2013 odbędzie się specjalna wystawa prac powstałych w ramach opisanych wyżej warsztatów. W czasie tego święta wręczone zostaną także nagrody oraz upominki dla uczestników projektu.

PROJEKT NASZA MA£A OJCZYZNA - WARSZTATY LITERACKIE, FOTOGRAFICZNE I PLASTYCZNE W TARCZYNIE

Kultywowanie tradycji, promocja walorów regionu Realizacja operacji w zakresie warsztatów otworzy uczniom drogę do zdobywania nowych lub rozwijania dotychczasowych umiejętności. Uczestnictwo w warsztatach podniesie u uczestników projektu poczucie własnej wartości, pozytywnie wpłynie na kształtowanie zasad współpracę, a także na aktywizację mieszkańców gminy w dziedzinie kultury i sztuki, zapobiegnie apatii, marazmowi, obojętności wobec rzeczywistości. Natomiast realizacja operacji w zakresie Tarczyńskiego Owocobrania przyczyni się do szerokiej i skutecznej promocji gminy Tarczyn (jej tradycji, lokalnych przysmaków, zdrowego trybu życia), zarówno wśród jej mieszkańców, jak i osób z zewnątrz. Operacja przyczyni się ponadto do promocji gminy Tarczyn jako "Małej Ojczyzny" i miejsca atrakcyjnego turystycznie. Zarówno dzięki realizacji warsztatów, jak i imprezy kulturalnej, kultywowana będzie lokalna tradycja, tożsamość, integracja, jak również skutecznie promowane będą wśród mieszkańców gminy Tarczyn atuty tutejszego regionu (sadownictwo, lokalne przysmaki, agroturystyka, rzemieślnictwo, miejsca atrakcyjne przyrodniczo) oraz aktywność społeczna.

Aktywizacja i integracja mieszkańców Głównym celem operacji "Nasza Mała Ojczyzna" jest wzbogacenie wiedzy na temat walorów przyrodniczo – historyczno – kulturalno - turystycznych gminy Tarczyn, aktywizacja mieszkańców oraz integracja dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tarczyn. Cele szczegółowe:
- rozbudzenie zainteresowania regionem i jego tożsamością, ze szczególnym uwzględnieniem walorów historycznych i turystycznych,
- kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, rozwoju intelektualnego, wiary we własne możliwości,
- zintegrowanie lokalnych środowisk,
- promocja działalności kulturalnej,
- uatrakcyjnienie form spędzania wolnego czasu,
- promocja gminy Tarczyn.
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje14 kwietnia 2013, 00:00,

Geriatrobus w Piasecznie - badania i konsultacje


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Burmistrz Piaseczna, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Fundacja 60 Plus zapraszają 16 kwietnia 2013 roku Seniorów z Klubów Seniora z terenu Miasta i Gminy Piaseczno, na bezpłatne badania przesiewowe i konsultację lekarza geriatry. Dla pozostałych Seniorów przewidziano o godzinie 12.00 i 15.00 wykłady: dietetyka na temat profilaktyki zdrowego żywienia oraz rehabilitanta o aktywności fizycznej.

GERIATROBUS W PIASECZNIE BADANIA, KONSULTACJE I WYK£ADY

Wykłady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Geriatrobus będzie ustawiony w godz. 9.00 – 17.00 na parkingu Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. T. Kościuszki 5 w dniu 16 kwietnia 2013 r. Badanie wykonują specjaliści z kliniki geriatrii Continuum Care w Warszawie. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.
autor/źródło: Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie