Informacje8 sierpnia 2008, 00:00,

Program Razem Bezpieczniej w Powiecie Piaseczyńskim


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Starostwo Powiatu Piaseczyńskiego poinformowało na swojej stronie www.piaseczno.pl, że Rada Powiatu uchwaliła powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Piaseczyńskiego - RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE PIASECZYńSKIM. Podczas sesji, która odbyła się 16 lipca Rada Powiatu uchwaliła jednogłośnie powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Piaseczyńskiego - Razem Bezpieczniej w Powiecie Piaseczyńskim, który jest załącznikiem do Uchwały Nr XVII/8/08 Rady Powiatu.

Przygotowanie programu jest największym, ostatnim osiągnięciem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu - której przewodniczy Starosta Piaseczyński - Jan Dąbek. Program: Razem Bezpieczniej w Powiecie Piaseczyńskim, to kompleksowe opracowanie zawierające wyraźnie określone cele i sposoby ich realizacji. Wdrożenie programu zapewni zarówno podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, jak też faktycznie wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. Nr 91 poz. 578, z późn. zm.) powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Zatem, obowiązujące ustawodawstwo stwarza warunki i podstawy ku temu, by samorząd mógł angażować się w dużym stopniu w działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Należy dodać, że program: Razem Bezpieczniej w Powiecie Piaseczyńskim, ma z założenia charakter dynamiczny i będzie na bieżąco oceniany oraz aktualizowany. Jest on pierwszym kompleksowym planem działań zmierzających do stopniowej poprawy poczucia i stanu bezpieczeństwa w powiecie. Jego międzyinstytucjonalny charakter sprawia, że integruje on wszystkie instytucje odpowiedzialne za problem szeroko rozumianego bezpieczeństwa w powiecie, jednocześnie nie ingerując w ich suwerenność. Przedmiotem programu jest problematyka związana z bezpieczeństwem powiatu w szerokim jej ujęciu, a więc określenie sposobów działań w dziedzinie profilaktyki, prewencji kryminalnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Celem opracowania jest stworzenie efektywnych programów likwidacji lub ograniczenia negatywnych zjawisk związanych ze sferą bezpieczeństwa publicznego poprzez określenie koncepcji przeciwdziałania, określenie zakresu odpowiedzialności za ich wdrożenie, koordynowanie zbieżnych zadań poszczególnych instytucji. Ważnym - stanowiącym być może o powodzeniu przedmiotowego programu - zadaniem jest jednoznaczne określenie odpowiedzialności poszczególnych instytucji uczestniczących w programie za jego realizację. Odpowiedzialność osób reprezentujących te podmioty za wykonanie programu jest ponoszona przed Radą Powiatu, która przyjęła ten program w formie uchwały.

Zmierzając do jak najlepszego wykorzystania możliwości Powiatu Piaseczyńskiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa, celami w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego ustala się:
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności przez działania polegające na uzmysłowieniu zjawisk i przyczyn wywołujących lokalne zagrożenia, tworzenie skutecznego prawa miejscowego przeciwdziałającego patologiom społecznym oraz budowanie trwałych mechanizmów współpracy społeczności lokalnych ze służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji i opracowania form wspólnej działalności prewencyjnej,
- budowę skutecznego systemu przeciwdziałania zagrożeniom w zgodzie z zasadą wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo a także do integracji wszystkich sił w celu wykorzystania potencjału dla rzeczywistego i odpowiedzialnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
- stworzenie warunków do poprawy sprawności reagowania służb, inspekcji i straży we współpracy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi,
- zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom poprzez powszechną edukację dzieci, młodzieży i dorosłych na rzecz bezpieczeństwa.

Zachęcamy do zapoznania się z programem Razem Bezpieczniej w Powiecie Piaseczyńskim, który jest dostępny w BIP Powiatu Piaseczyńskiego: bip.piaseczno.pl
autor/źródło: Redaktorzy prywatnego serwisu e-mieszkańców gminy Piaseczno
Tematy:

Napisz komentarz

Informacje10 sierpnia 2008, 00:00,

Inwestor Wejchert Golf Club chce ulgi w lokalnych opłatach


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

O tym, że Spółka Wejchert Golf Club, planuje wybudować pole golfowe w Brześcach (gmina Góra Kalwaria), informowaliśmy Was zaraz po ukazaniu się informacji w gazecie Nad Wisłą - w kwietniu 2008 roku. W najnowszej gazecie Nad Wisła nr 15 (257) z 7 sierpnia 2008 roku, pojawiła się informacja, że Spółka Wejchert Golf Club - oczekuje, że przynajmniej na pięć lat rada miejska zwolni ją z lokalnych podatków. Dziś za obszar o powierzchni ok. 110 ha inwestor płaci gminie 11 tys. zł na rok. Ale kiedy przedsięwzięcie wejdzie w decydującą fazę realizacji, opłaty mogą sięgnąć ponad 700 tys. zł.

Pole golfowe w Brześcach Wejchert Golf Club

Włodarze Gminy Góra Kalwaria zaczęli niedawno debatę nad generalnymi ulgami dla inwestorów, bo dopomina się o nie już kilku z nich. Ale radni wcale nie są zwolennikami głębokiego cięcia podatków dla przedsiębiorstw sprowadzających się na teren gminy. Kasa magistratu świeci pustkami, a każdy nowy płatnik podatków jest na wagę złota. – Musimy zachować granice rozsądku. Nie po to wydajemy pieniądze na rozbudowę kanalizacji i utwardzanie dróg, żeby teraz inwestorzy nie płacili podatków. Oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, że bliskość Warszawy kosztuje – mówi burmistrz Samborska.

Na posiedzeniu komisji finansów i budżetu rady miejskiej zastanawiano się, jakie gmina będzie mieć korzyści z powstania pola golfowego. Radni doszli do wniosku, że poza wątpliwym prestiżem, o którym stale mówi inwestor, gmina zyska niewiele. Ani wyjątkowego impulsu do rozwoju, ani dużej liczby nowych miejsc pracy. - Co więcej, pole golfowe trzeba cały czas podlewać. Kiedy spółka wykopie dwie swoje studnie głębinowe, nasze ujęcie wody w Brześcach może wyschnąć - obawia się wiceszef rady miejskiej Zbigniew Bugno. Zdaniem komisji ze spółką Wejchert Golf Club należy negocjować obniżkę podatków, ale tylko na pewien okres i tylko dla części sportowej; dla części gruntów z rezydencjami nie powinno być ulg. Inne komisje wypowiedziały się w podobnym tonie.

Rada Miejska Gminy Góra Kalwaria, już raz poszła na rękę spółce Wejchert Golf Club. Przesunęła na obrzeża przyszłego pola golfowego ulicę Reja, by nie przebiegała przez środek działki, na której ma powstać inwestycja. Inwestor nie zadeklarował jednak, że pomoże w wybudowaniu drogi. Zamiast tego radni ze zdumieniem przeczytali w utrzymanym w ostrym tonie piśmie od spółki, że "od spełnienia warunków podstawowych uzależniamy rozpoczęcie inwestycji w Brześcach za ponad 22 mln euro" oraz: "podejmując tę inwestycję, liczyliśmy na życzliwość gminy. Jednak obecną sytuacją jesteśmy rozczarowani". Czy Wejchert Golf Club otrzyma ulgę podatkową od gminy?

Informacje powiązane tematycznie: Wejchert Golf Club wybuduje pole golfowe w Brześcach (2008-04-11), oraz czy zostanie wybudowane pole golfowe w Brześcach? (2008-01-14). Rozmowa na prywatnym forum e-mieszkańców gminy Góra Kalwaria: Pole golfowe w Brześcach. Zachęcamy do przyłączenia się do rozmowy na forum.
autor/źródło: Redaktorzy prywatnego serwisu e-mieszkańców gminy Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie