Informacje9 kwietnia 2013, 00:00,

Program Pomocowy dla Kobiet Powiatu Piaseczyńskiego - spotkanie w Starostwie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Fundacja Studio (S)praw Kobiet zaprasza na spotkanie dotyczące Programu Pomocowego dla Kobiet Powiatu Piaseczyńskiego, które odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2013 roku w godz. 16.00-19.00. Miejsce spotkania: sala Konferencyjna w Starostwie Powiatu Piaseczyńskiego przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie. Podczas spotkania zapewniona będzie opieka nad dziećmi. W ramach spotkania odbędzie się debata na temat etycznej współpracy organizacji pozarządowych z ośrodkami państwowymi oraz biznesem lokalnym.

FUNDACJA STUDIO SPRAW KOBIET PIASECZNO

Program Pomocowy dla Kobiet stawia na finansową niezależność kobiet, które tej niezależności nie posiadają. Wspiera konkretne inicjatywy mające na celu poprawę warunków ich życia poprzez pomoc w rozwijaniu zdolności wysoko cenionych na rynku pracy, które wpływają pozytywnie na poczucie własnej wartości i szacunek do siebie - wspierając jednocześnie ich własne zainteresowania i potrzeby. Program Pomocowy składa się z edukacyjno-rozwojowych projektów oraz porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych, udzielając jednocześnie konkretnej pomocy rzeczowej i finansowej.

HARMONOGRAM SPOTKANIA:
16:00-17:00 Wprowadzenie w główne założenia Programu, przedstawienie osób współpracujących z Fundacją w programie oraz gości spotkania:
- Zofii Korczak, autorki książki Niełatwo być Kobietą
- Danuty Świetlik, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
- Joanny Morawskiej i Julity Stróżewskiej, współtwórczyń lokalnego klubu biznesowego
- Katarzyny Kondraciuk, organizatorki corocznej akcji charytatywnej Radosna Wigilia skierowanej do zubożałych rodzin, w tym kobiet samotnie wychowujących dzieci
- Haliny Truss-Uziembło, kierownika sekcji kulturalno-turystycznej Akademii Trzeciego Wieku/Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej
17:00-17:45 Rozmowa z przedstawicielkami Piaseczyńskiego Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy i Powiatu Piaseczyńskiego: wymiana doświadczeń i omówienie potencjalnych projektów we współpracy z Fundacją Studio (S)praw Kobiet
Przerwa na kawę
18:00-18:30 Podsumowanie rozmowy oraz postulaty współpracy.
autor/źródło: Fundacja Studio (S)praw Kobiet
Tematy:

Napisz komentarz

Informacje8 kwietnia 2013, 00:00,

Bezpłatne szkolenie Prognozowanie w Biznesie ITeraz Mazowsze II 13-14 kwietnia w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zaprasza do udziału w projekcie BEZP£ATNYCH SZKOLEń pt. ITeraz Mazowsze II. Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik. Projekt jest skierowany do pracujących osób dorosłych, zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności poza godzinami pracy. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1.1. i będzie trwał do 31 października 2013 r.

Prognozowanie w Biznesie - bezpłatne szkolenie w Piasecznie

Liderem szkolenia Prognozowanie w Biznesie jest Akademia Leona Koźmińskiego, Zleceniodawcą jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Czas trwania kursu: 2 dni (sobota/niedziela). Termin szkolenia w 2013 roku: 13-14 kwietnia 2013 r. Piaseczno ul. Puławska. Adresatami szkolenia są osoby zatrudnione na terenie województwa mazowieckiego na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej, które wyrażają chęć podnoszenia lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami, pojęciami oraz metodami stosowanymi przy Prognozowaniu w biznesie. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia w ramach projektu ITeraz Mazowsze II. Kontakt w celu rekrutacji: Piotr Skorek 782-101-311 i Kamil Sznyrowski 728-595-796.

Prognozowanie w Biznesie program szkolenia:
1. Podstawowe pojęcia, proces prognozowania.
2. Zasady analizy wielkości ekonomicznych, metody, wskaźniki, szeregi czasowe, wykresy.
3. Wstępne oszacowanie modelu.
4. Błędy prognoz.
5. Metody adaptacyjne w prognozowaniu
- wstęp: odchylenie standardowe, współczynnik zmienności,
- metody średnich ruchomych (prostych i ważonych),
- prosta metoda wygładzania wykładniczego,
- metoda Holta.
6. Metody analityczne w prognozowaniu
- wstęp: Klasyczna Metoda Najmniejszych Kwadratów, współczynnik determinacji,
- analiza trendu liniowego,
- analiza trendu nieliniowego.
7. Metody analizy sezonowości
- metoda Wintersa,
- metoda wskaźników,
- metoda trendów jednoimiennych okresów.
8. Metody uwzględniające wzajemne interakcje zmiennych wpływających na prognozowane wielkości.
autor/źródło: Piotr Skorek - Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Tematy:

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie