Informacje5 sierpnia 2010, 00:00,

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 w Gminie Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


1 września 2010 roku rozpocznie się Powszechny Spis Rolny 2010, który obejmie ponad 1,85 mln gospodarstw rolnych w całym kraju. Będzie to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 w Gminie Piaseczno

Po raz pierwszy w spisie zostaną zastosowane wyłącznie formularze elektroniczne. W dniach od 9 do 23 sierpnia zostanie przeprowadzony obchód przedspisowy, w trakcie którego rachmistrzowie spisowi przekażą informacje o spisie i wręczą list Prezesa GUS zapraszający do udziału w spisie.

Dane zebrane w spisie rolnym pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich, pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r., dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Podczas spisu zbierane będą informacje dotyczące:
stanu na 30 czerwca 2010 r.
- prowadzenie działalności rolniczej
- użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów,
- pogłowie zwierząt gospodarskich,
- ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze
12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br:
- struktura dochodów gospodarstwa domowego
- prowadzenie działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym
- aktywność ekonomiczna
- zużycie nawozów mineralnych, wapniowych

Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o powszechnym spisie rolnym, przywołanej w § 1, ust. 1, pkt 2. Użytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych, a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, obowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym. Wszystkie dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

Metody spisu:
1. Od 1 września do 17 października br. zapraszamy do skorzystania z samospisu internetowego, polegającego na samodzielnym wypełnieniu formularza dostępnego na stronach www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl Formularz będzie przeznaczony wyłącznie dla Państwa i tylko Państwo będą mogli uzyskać do niego dostęp on – line. Od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe dla każdego gospodarstwa rolnego zostały już częściowo wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Brakujące dane należy uzupełnić, a jeśli pojawią się błędne informacje – skorygować je.
2. Dla gospodarstw, które nie mają dostępu do Internetu istnieje możliwość samodzielnego spisania się metodą off-line. Polega ona na wypełnianiu „czystych” formularzu elektronicznych, które nie zawierają żadnych danych. Formularze można pobrać na nośnikach elektronicznych w Gminnym Biurze Spisowym (Urząd Miasta i Gminy Piaseczno) i Wojewódzkim Biurze Spisowym (Urząd Statystyczny).
3. Od 8 września do 31 października br. ankieterzy statystyczni będą realizować wywiady telefoniczne. Skontaktują się z tymi użytkownikami, którzy nie spisali się przez Internet.
4. Od 8 września do 31 października br. użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy wcześniej nie dokonali samospisu lub nie spisali się poprzez wywiad telefoniczny, zostaną odwiedzeni przez rachmistrzów spisowych.

W sprawie pytań i wątpliwości można kontaktować się z:
- Gminnym Biurem Spisowym (Urząd Miasta i Gminy Piaseczno)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej spis@stat.gov.pl
- poprzez stronę internetową www.stat.gov.pl – z działem „Pytania do GUS”.
autor/źródło: Małgorzata Idaczek - Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje5 sierpnia 2010, 00:00,

Endokrynolog w sierpniu w CMP Piaseczno 20% taniej


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Informujemy, że Endokrynolog w sierpniu 2001 roku w CMP Piaseczno jest o 20% taniej! Przypominamy o możliwości konsultacji ze specjalistą Endokrynologiem! Jeśli zauważyłeś zmiany w sposobie funkcjonowania organizmu zgłoś się do specjalisty endokrynologa - to mogą być zaburzenia tarczycy!

Najczęstsze objawy choroby tarczycowej przejawiają się anomalią naszego funkcjonowania w życiu codziennym. Symptomy na które warto zwrócić uwagę:
- nadmierne pobudzenie
- utrzymująca się bezsenność
- zwiększona potliwość, nietolerancja ciepła
- nagły spadek wagi
- drażliwość oraz nerwowość, częste wpadanie w złość bez wyraźnego powodu
- częste biegunki oraz nieregularne miesiączki
lub:
- przesadna ospałość
- długotrwała senność
- szybkie marznięcie
- nagłe zwiększenie masy ciała niezależnie od ilości przyjmowanych posiłków
- apatia i stany depresyjne

Najbliższe terminy konsultacji endokrynologicznych:
Elżbieta Małkowska: 12.08.2010 godz. 13:00- 15:00
Katarzyna Grzegorzewicz: 23.08.2010 godz. 18:00 -20:00 również konsultacje dzieci!

PROMOCJA: W SIERPNIU KONSULTACJE ENDOKRYNOLOGICZNE 20% TANIEJ! ZAPRASZAMY! Zadzwoń i umów wizytę pod numerem infolinii: 0801 412 414* (koszt jak za połączenie lokalne).
autor/źródło: CENTRUM MEDYCZNE CMP
Tematy:

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie