Informacje18 stycznia 2017, 17:00,

Pomóż w stworzeniu portretu Józefosławia i Julianowa


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Biblioteka w Józefosławiu rozpoczyna projekt „Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości” skierowany do młodzieży i dorosłych.

POMÓŻ W STWORZENIU PORTRETU JÓZEFOSŁAWIA I JULIANOWA

Celem projektu jest odnalezienie i zgromadzenie materiałów (nagrania, zapiski, opowieści, fotografie, szkice itp.) o Józefosławiu i Julianowie. Mają one zobrazować zmiany, jakim uległy te miejscowości na przestrzeni lat i pokazać ogromną dynamikę tych przemian. Zebrane materiały posłużą w przyszłości do stworzenia publikacji oraz wystaw. Będą też zaczątkiem archiwum Józefosławia i Julianowa prowadzonym przez Bibliotekę.

Zachęcamy do przejrzenia szuflad i domowych archiwów, porozmawiania z sąsiadami oraz dostarczenia do Biblioteki fotografii, pocztówek, map, spisanych opowieści i wspomnień, a także różnych ciekawostek. Zostaną one zeskanowane lub skopiowane i oddane właścicielowi. Biblioteka zaprasza również na cykl bezpłatnych warsztatów, na których nauczymy się jak tworzyć lokalne archiwum – zdobywać i opracowywać materiały. Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2017 r. o godzinie 17.00 w Bibliotece w Józefosławiu, ul. Urocza 14.

Stwórzmy wspólnie portret Józefosławia i Julianowa!

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje27 grudnia 2016, 19:59,

Odpowiedź ZTM ws. I strefy biletowej


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

W związku z uruchomieniem pilotażowego projektu przyłączenia miasta Marki do pierwszej strefy biletowej, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno skierował zapytanie do ZTM o przedstawienie kryteriów i uwarunkowań, które zaważyły na tej decyzji. Piaseczno również zainteresowane jest rozszerzeniem współpracy, które mogłoby zaowocować podobnym rozwiązaniem dla Gminy Piaseczno.

ODPOWIEDŹ ZTM WS. I STREFY BILETOWEJ

Poniżej przedstawiamy odpowiedź jaką uzyskaliśmy od Zarządu Transportu Miejskiego:

"Uprzejmie informujemy, że przyłączenie miasta Marki do pierwszej strefy biletowej jest pilotażowym projektem w zakresie wypracowania docelowego modelu rozliczeń i organizacji transportu w obrębie aglomeracji warszawskiej. Stosowne informacje i wyjaśnienia w tym zakresie były przedstawione na spotkaniu ZTM z Gminami w dniu 24.10.2016 r.

Dlatego też obecnie rozpoczęliśmy analizę popytu na usługi przewozowe po zmianie granicy strefy biletowej na terenie Marek (będziemy monitorować ew. wzrost liczby pasażerów zainteresowanych skorzystaniem z komunikacji miejskiej ZTM). Jednocześnie wraz z prognozowaną zmianą potoków pasażerskich pragniemy poinformować, że trwają również analizy ewentualnych zmian w strukturze sprzedaży biletów ZTM i wielkości przychodów z tego tytułu. Dopiero w/w dane pozwolą ocenić czy zmiana granicy strefy biletowej z dn. 1.11.2016 r. jest dla m. st. Warszawy korzystna pod względem ekonomicznym i organizacyjnym, i czy będzie możliwe dalsze rozszerzenie I strefy o następne samorządy około warszawskie. Z uwagi na skomplikowane mechanizmy rozliczeń związanych z funkcjonowaniem wspólnego biletu ZTM-KM ewentualne rozszerzenie granic I strefy biletowej mogłoby prawdopodobnie nastąpić w pierwszej kolejności w tych gminach, na których nie ma zlokalizowanych stacji i przystanków kolejowych objętych w/w strefą wspólnego biletu. Niezależnie od obecnego podziału układu komunikacyjnego na I i II strefę biletową i zgłaszanymi do ZTM uwagami przedstawicieli współpracujących z nami samorządów, równolegle rozpoczęły się w ZTM prace analityczne dotyczące wypracowania nowego modelu rozliczeń w zakresie organizacji transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej (zasięg, układ stref biletowych, poziom dotacji, różnica w cenie biletu w poszczególnych strefach, itd.). Propozycje kierunkowych rozwiązań będą jednak wymagały dyskusji i uzgodnień wewnątrzmiejskich i stanowiska Władz Warszawy – ZTM nie ma kompetencji, aby samodzielnie prowadzić tego rodzaju politykę – tym bardziej, iż wszelkie zmiany taryfowe oraz biletowe wymagają stosownych uchwał Rady m. st. Warszawy.

A zatem – do konsultacji i ew. dalszego procedowania przekażemy władzom wszystkich gmin, z którymi ZTM zawarł stosowne umowy i porozumienia, propozycje wewnętrznie przeanalizowane i przedyskutowane, które będą miały akceptację władz Warszawy.
"

Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
Katarzyna Strzegowska

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie