Informacje24 listopada 2017, 07:00,

Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Od 24 listopada 2017 r. mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mogą dokonywać opłat podatkowych oraz opłat za wydane akty w Urzędzie Stanu Cywilnego za pomocą kart płatniczych lub płatności mobilnych. Gmina Konstancin-Jeziorna włączyła się do „Programu upowszechnienia płatności bezgotówkowych w administracji publicznej”, uruchomionego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., dzięki czemu urząd został wyposażony w terminale płatnicze POS oraz/lub w usługę WebPOS Paybynet do płatności mobilnych. Płatności mobilne będą mogły być realizowane przez klientów za pomocą aplikacji BLIK oraz PeoPay.

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Gdzie można dokonywać płatności bezgotówkowych? Wpłaty bezgotówkowe mogą być realizowane:
- w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Warszawska 32 pok. nr 3: tu dokonamy wpłat z tytułu opłaty skarbowej dotyczącej m.in. odpisu aktów stanu cywilnego, sporządzenia aktu małżeństwa, udzielenia ślubu poza lokalem USC, wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
- w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej, ul. Warszawska 31, Galeria Lima pok. nr 1: m.in. z tytułu podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych) oraz z tytułu opłaty skarbowej dotyczącej: wydania zaświadczenia m.in. o niezaleganiu, udzielenia pełnomocnictwa, odpisu decyzji.

Klienci urzędu, dokonujący płatności z wykorzystaniem terminala POS oraz WebPOS Paybynet nie będą ponosić opłat za dokonanie transakcji. Z powodu dedykowanych właścicielom nieruchomości numerów rachunków bankowych, nie ma możliwości dokonywania w Urzędzie Miasta i Gminy wpłat bezgotówkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Grzegorz Żurawski - UMiG Konstancin-Jeziorna

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje6 grudnia 2017, 07:00,

Plany rozwoju Uzdrowiska Konstancin-Zdrój


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Grupa Uzdrowisk Polskich to bez wątpienia jedna z najbardziej liczących się grup na rynku medycznym i uzdrowiskowym w Polsce. W jej skład wchodzą popularne wśród kuracjuszy: Uzdrowisko Konstancin-Zdrój, Uzdrowisko Kamień Pomorski, Uzdrowisko Nałęczów oraz Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój. W tym roku Grupa przyjęła nową strategię reorganizacyjną, co znacznie poprawiło funkcjonowanie obiektów, zarówno pod względem finansowym, jak również i pod względem obłożenia. To napawa optymizmem i dowodzi, że podjęte kroki były słuszne. A to jeszcze nie koniec zmian.

PLANY ROZWOJU UZDROWISKA KONSTANCIN-ZDRÓJ

- Po trzech kwartałach 2017 r. możemy z dumą przyznać, że zmiany - które były konieczne do wprowadzenia w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój - istotnie wpłynęły na rozwój usług uzdrowiskowych, a w ślad za tym na całą kondycję tego miejsca. Zależało nam na tym, aby jeszcze bardziej wzmocnić markę i pozycję Uzdrowiska Konstancin-Zdrój, jako jedynego zdroju na Mazowszu. Jednocześnie stale podkreślamy wagę i rolę uzdrowiskowości takich ośrodków, jak Konstancin, Nałęczów, Iwonicz, czy Kamień Pomorski. Chcemy, aby rozwijały się równie dynamicznie, szczególnie pod kątem odwiedzających nas pacjentów i kuracjuszy, jak również społeczności lokalnych, które są mocno związane z uzdrowiskowym charakterem swoich miejscowości – mówi Piotr Marczyk, Prezes Zarządu Uzdrowiska Konstancin-Zdrój i Uzdrowiska Nałęczów.

Reorganizacja

Jednym z głównych działań strategicznych, jakie zostały wykonane w ostatnich miesiącach w ramach Grupy Uzdrowiska Polskie, była integracja zarządcza, co pomogło spojrzeć na wszystkie cztery ośrodki, jako integralną całość. W zakresie działań sprzedażowych natomiast, we wszystkich uzdrowiskach wprowadzone zostały atrakcyjne pakiety, których popularność wśród klientów komercyjnych i korporacyjnych stale rośnie. Położono także nacisk na edukację prozdrowotną poprzez organizowanie oraz angażowanie się w liczne wydarzenia medyczne. To zaowocowało w dużej mierze obaleniem mitu, że uzdrowiska przeznaczone są jedynie dla osób starszych, czy zmagających się z poważnymi schorzeniami. W uzdrowiskach Grupy Uzdrowiska Polskie coraz chętniej wypoczywają ludzie młodzi, rodziny z dziećmi, ponieważ doceniają atrakcyjne oferty, połączone z zabiegami SPA&wellness, przy jednoczesnym uzdrowiskowym charakterze tych miejsc.

- Ten trend jest szczególnie widoczny w podwarszawskim Uzdrowisku Konstancin-Zdrój, gdzie wielką popularnością cieszy się tężnia solankowa oraz możliwość skorzystania z nowoczesnych usług SPA w Eva Park Life&SPA, które może konkurować z innymi uznanymi hotelowymi ośrodkami oferującymi tego typu usługi. W dodatku w kwietniu tego roku po generalnym remoncie otworzyliśmy nowoczesny ośrodek medyczny, szpitala Sue-Ryder, w ramach którego funkcjonują Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej, Szpital Rehabilitacji Neurologicznej oraz Szpital Uzdrowiskowy. Tym samym, poprzez szerokie spektrum oferty uzdrowiskowej, nasz cel jest niezmiennie ten sam - chcemy jak najlepiej zadbać o zdrowie, komfortowe życie naszych pacjentów oraz gości komercyjnych – dodaje Piotr Marczyk.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

PLANY ROZWOJU UZDROWISKA KONSTANCIN-ZDRÓJ

Dywersyfikacja przychodów

Założone przez Zarząd Uzdrowiska Konstancin-Zdrój plany optymalizujące wydatki są systematycznie wdrażane w życie z sukcesem. Na przychody składają się m.in. nowi klienci instytucjonalni, tacy jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz klienci komercyjni. Ponadto, regularnie realizowane są przeglądy posiadanego majątku pod kątem uzyskiwanej rentowności.W przypadku niezyskownychobiektów podejmowane są działania urentownienia bądź sprzedaży , lecz dotyczy to tych nieruchomości, które są własnością Uzdrowiska Konstancin-Zdrój, ale nie prowadzona jest w ich ramach działalności uzdrowiskowa. Dzięki obranej strategii sprzedaży tego typu nieruchomości, Zarząd spółki może gospodarować większą ilością środków, nie tylko na optymalizację przepływów gotówkowych, ale na systemowe podnoszenie jakości sprzętów medycznych i szkolenia kadry.

- Zgodnie z założeniami strategii i po analizie rentowności poszczególnych obiektów, zakładamy, że już w przyszłym roku Uzdrowisko Konstancin-Zdrój będzie mogło pochwalić się dodatnim wynikiem. Jednocześnie stale dążymy do zwiększania liczby miejsc pobytowych pod kątem nie tylko gości instytucjonalnych, ale i komercyjnych. Bo jak wskazują tendencje wzrostowe w tym obszarze, prywatni goście mogą w przyszłości stanowić większy odsetek odwiedzających ośrodki uzdrowiskowe – dodaje Piotr Marczyk.

Doskonałe warunki lokalizacyjne i surowcowe Uzdrowiska Konstancin-Zdrój, leczniczy klimat Nałęczowa, borowinowe złoża w Uzdrowisku Kamień-Pomorski, czy unikalny klimat uzdrowiska w Iwoniczu-Zdroju sprawiają, że kuracjusze doceniają obiekty Grupy Uzdrowiska Polskie

PLANY ROZWOJU UZDROWISKA KONSTANCIN-ZDRÓJ

Nowa, bardziej przejrzysta komunikacja

Nowa strategia marki to również bardziej klarowna komunikacja. Latem br. Grupa Uzdrowiska Polskie zdecydowała się na uspójnienie i odświeżenie identyfikacji wizualnej wszystkich uzdrowisk, aby ich dynamiczność korelowała z rosnącym trendem polepszania jakości usług wszystkich obiektów. Dodatkowo, aby uprościć komunikację i maksymalnie dostosować ją do bieżących potrzeb, przeprowadzony został audyt komunikacyjny, mający na celu zbadanie poziomu usług współpracy z mediami oraz zainteresowania przedstawicieli samorządów lokalnych tematem uzdrowisk i ich planów na przyszłość.

- Jako Grupa Uzdrowiska Polskie chcemy nie tylko działać na rzecz kuracjuszy, ale również na rzecz społeczności lokalnych – mieszkańców tych miejscowości i samorządów lokalnych. Platforma do dyskusji, a tym samym osiągnięcie wspólnego stanowiska w wielu kluczowych aspektach ważnych dla danej miejscowości jest dla nas ogromnie ważne. Tak jak to ma miejsce chociażby w przypadku Uzdrowiska Konstancin-Zdrój, gdzie temat tężni, dzierżawionej przez uzdrowisko, ale należącej do Skarbu Państwa, jest niezwykle ważny dla mieszkańców Konstancina-Jeziornej – podkreśla Piotr Marczyk.

Restrukturyzacje uzdrowisk nie tylko napawają optymizmem, ale również dowodzą, że były one konieczne. Równanie jest proste - im więcej pieniędzy uda się oszczędzić, tym więcej nowoczesnego sprzętu spotkamy w miejscowościach uzdrowiskowych, zwłaszcza, że Polacy coraz chętniej wybierają uzdrowiska, jako miejsce, weekendowego, czy wakacyjnego wypoczynku. Przy obecnych - jakże trudnych dla zdrowia czasach - ludzie z całego świata coraz częściej poszukują miejsca, w którym mogliby wypocząć rozkoszując się cichą i spokojną atmosferą. Obiekty Grupy Uzdrowiska Polskie spełniają wszystkie te oczekiwania.

Uzdrowiska z Grupy cieszą się coraz większą popularnością, z roku na rok zwiększa się liczba gości w tym kuracjuszy z zagranicy, którzy doceniają walory uzdrowiskowe, wyjątkowe naturalne surowce lecznicze oraz wysoką jakość świadczonych usług.

Dominika Górska

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie