Informacje23 stycznia 2018, 09:00,

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia został uchwalony


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla największej poza Piasecznem miejscowości w gminie przyjęty został po drugim wyłożeniu na sesji Rady Miejskiej 17 stycznia 2018 r. Zapisy w nim zawarte zachowują i wzmacniają idee z pierwszego wyłożenia.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA JÓZEFOSŁAWIA ZOSTAŁ UCHWALONY

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia przede wszystkim:
– usprawnia układ komunikacyjny miejscowości przy wzmocnieniu przyjaznych dróg ruchu uspokojonego
– zmniejsza intensywność zabudowy
– wzmacnia ogólnodostępną zieleń publiczną
– wskazuje lokalizacje przestrzeni publicznych oraz usług

Zapis wideo z posiedzenia Rady Miejskiej oraz dyskusji nad uchwałą
Prezentacja dotycząca nowego planu przygotowana przez Wydział Urbanistyki i Architektury
Projekty uchwał ws. mpzp Józefosław I i Józefosław III
Broszura informacyjna “Plan dla Józefosławia”
Strona internetowa, która towarzyszyła procesowi zmiany miejscowego planu dla Józefosławia
Koncepcja Traktu nad Perełką – opracowanie firmy RDH na zlecenie urzędu miasta

Prace nad zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia odbywały się przy pełnej otwartości samorządu i dużym zaangażowaniu mieszkańców. – Wyszliśmy poza ramy narzucone przez ustawę i przygotowaliśmy szereg dodatkowych spotkań i warsztatów uzupełniających podstawową procedurę planistyczną – mówi Daniel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Uruchomione zostały dodatkowe kanały informacyjne, jak strona internetowa, profil na facebooku czy artykuły w prasie lokalnej. Cały proces konsultacji prowadzony był przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, a w trakcie drugiego wyłożenia projektów planu do publicznego wglądu rozdystrybuowana została w miejscowości, w nakładzie 1000 sztuk broszura informacyjna opisująca historię powstawania planów w Józefosławiu, diagnozę stanu obecnego, proponowane kierunki zmian i planowane inwestycje drogowe a także procedurę uchwalania nowego planu dla Józefosławia.

W trakcie procedury do gminy wpłynęły tysiące uwag, które rozpatrywane były przez Burmistrza. Głos mieszkańców miał wielki wpływ na ostateczny kształt przyjętej uchwały, mimo że nie wszystkie rozstrzygnięcia uwag były zgodne z wolą poszczególnych osób. Jest to jednak nieuniknione jeśli niektóre uwagi wykluczały się nawzajem. Jednak wybrane rozwiązania wydają się logiczne i służyć mają całej miejscowości.

– Naszym celem było ograniczenie intensywnej urbanizacji mając na uwadze możliwości budżetowe gminy. Szukaliśmy kompromisu aby z jednej strony poprawić komfort życia mieszkańców, tak żeby otaczająca ich przestrzeń była bardziej przyjazna, ale nie narażać się na ogromne koszty związane z odszkodowaniami na wykupy gruntów, gdyż potrzebujemy środków finansowych na realizację skrzyżowań, parków, skwerów oraz budynków użyteczności publicznej – wyjaśnia wiceburmistrz Daniel Putkiewicz

UMiG Piaseczno

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje24 stycznia 2018, 17:00,

Rap Sesja w Piasecznie 2018


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

24 stycznia 2018 roku o godz. 18:00 odbędzie się Rap Sesja w Piasecznie. Miejsce: Piaseczno, ul. Kościuszki 49 (Dom Kultury). Wstęp wolny. Mikrofony, adaptery, beatmaszyny,... MCs, raperzy, DJs, producenci, beatmakerzy, instrumentaliści,...sesja, próby, warsztaty, jam... Wpadajcie zainteresowani, dołączajcie śmiało, weźcie swój sprzęt jak jest ochota, bo są możliwości. Duża sala Wasza! Centrum Kultury zaprasza na Rap Sesję do Piaseczna!

RAP SESJA W PIASECZNIE 2018

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie