Informacje1 kwietnia 2015, 06:00,

Plac zabaw zgłoszony do konkursu - Park przy Ogrodowej w Józefosławiu


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Wkrótce ruszy budowa parku w Józefosławiu. Wyczekiwana przez mieszkańców oaza ciszy i spokoju najpierw stanie się wielkim placem budowy. Została już wykonana wycinka części drzewostanu. Wkrótce ruszą kolejne prace budowlane, które realizowane będą przez cztery różne firmy, wybrane w przetargu rozstrzygniętym przez gminę na początku marca.

Plac zabaw zgłoszony do konkursu - Park przy Ogrodowej w Józefosławiu

Przetarg rozstrzygnięty Przetarg na wybudowanie alejek, placu wejściowego, parkingu i ogrodzenia wygrała firma Ziel-Bud z Warszawy, za cenę 519 360,69 zł. Za dostawę i montaż małej architektury, w tym ławek, koszy, stołów rekreacyjnych, tablic informacyjnych czy stojaków na rowery, odpowiadać będzie firma S&S Piłczyński z Dobczyc, która zaproponowała kwotę 79 990 zł za swoje usługi. Dostawą i montażem oświetlenia parkowego zajmie się firma Energo-Mix z Łosia, za cenę 148 830 zł. Firma SITA Piaseczno za cenę 77 760 zł wykona nowe nasadzenia i zajmie się ich pielęgnacją.

W ramach przedmiotu zamówienia miały zostać wybudowane jeszcze obiekty do rekreacji i zabawy, takie jak boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 8 x 16 m, boisko koszykówki o wymiarach 17 x 30 m na nawierzchni bezpiecznej, plac zabaw dla maluchów, park linowy i siłownia zewnętrzna. Niestety przetarg w części dotyczącej dostawy i montażu wyposażenia parku został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na ten cel. Jednak pojawiła się opcja, dzięki której plac zabaw może pojawić się w parku.

Głosujmy Urząd zgłosił plac zabaw w Józefosławiu do konkursu, w którym firma NIVEA Polska Sp. z o.o. zobligowała się do ufundowania budowy czterdziestu wybranych placów zabaw w Polsce. Aby wygrać w konkursie „Podwórko NIVEA”, sami musimy się zaangażować i głosować przez cały kwiecień (a gdyby się nie udało, to i maj) na stronie www.nivea.pl/podworko. Każdego dnia każdy z nas będzie mógł oddać jeden głos. To od nas będzie zależeć powodzenie w tym konkursie.

Zakres prac Zarośnięty gęstwiną teren przy ul. Ogrodowej o powierzchni 25 000 mkw. przemieni się w park, do którego z przyjemnością będzie można przyjść na spacer lub na jogging. Teren pokryją alejki piesze o całkowitej długości 1715 mkw. Alejki te będą miały szerokość 2 m, umożliwiającą swobodny spacer rodzin z wózkami, a ich przebieg odbywać się będzie w obrębie starodrzewu i podrostu drzew liściastych. Nawierzchnia alejek pokryta będzie mieszanką mineralną na podbudowie kruszywa łamanego, podobną do tej, która występuje na terenie Górek Szymona. Plac wejściowy od ul. Ogrodowej zbudowany będzie z kostki betonowej płukanej o grubość 8 cm, w kolorze szarego granitu. Wejście będzie możliwe poprzez furtkę i bramę przesuwną, a teren zostanie w całości ogrodzony. Użytkownicy parku będą mieli do dyspozycji 13 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w układzie ukośnym i jedno równoległe dla niepełnosprawnych. Teren zyska elementy małej architektury. Spacerowicze będą mieli do dyspozycji 18 wolnostojących ławek z oparciem i 18 ławek prostych bez oparcia. Wzdłuż alejek zostanie ulokowanych 20 koszy stalowych, umiejscowione zostaną też tablice z regulaminem. Z myślą o piknikach i spotkaniach w parku pojawi się 7 kompletów stołów rekreacyjnych z dwoma ławkami bez oparcia. Nie zabraknie też stojaków na rowery.

W ramach nowych nasadzeń pojawi się zieleń wkomponowana w siedlisko tego miejsca. Będą to rośliny runa leśnego i parkowego rosnące pod okapem drzew, w formie jednogatunkowych dużych plam. Spośród wielu gatunków tego rodzaju roślinności wybrano gatunki i odmiany, które nie są wymagające i będą w stanie przetrwać w naturalnym parku, gdzie nie przewiduje się intensywnej pielęgnacji. Rabaty z roślinnością okrywową będą wzbogacone grupami większych bylin, uatrakcyjniając kompozycje i nadając im naturalny charakter piętrowej roślinności runa parkowego.

Prace przy budowie parku powinny się zakończyć do końca czerwca 2015 roku.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=5&t=8710
Informacje31 marca 2015, 20:03,

Likwidacja Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Decyzją Rady Powiatu Piaseczyńskiego powiatowa spółka infrastrukturalna działająca od 2014 roku zostanie przekształcona w Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa. Samo powołanie spółki wzbudzało wiele pytań i kontrowersji. Nowy Zarząd rekomendował Radzie Powiatu jej likwidację, kierując się przede wszystkim dbałością o publiczne finanse oraz potrzebą uproszczenia procesów decyzyjnych i modelu zarządzania inwestycjami powiatowymi.

Spółka została powołana do życia przez Radę Powiatu ubiegłej kadencji 25 kwietnia 2013 roku. Powstała ona na bazie Zarządu Dróg Powiatowych wykonującego dotychczas działalność w zakresie drogownictwa. Pracownicy ZDP-u w zdecydowanej mierze zostali zatrudnieni w Spółce. Należy przy tym podkreślić, że po powołaniu spółki Zarząd Dróg Powiatowych nadal funkcjonował w strukturze Powiatu, a jego roczne utrzymanie kosztowało podatników ok. 1 225 000 zł.

Jedyną działalnością podejmowaną przez Spółkę jest realizacja zleceń Powiatu. Wynika to z przepisów, które uniemożliwiają jej przyjmowanie zamówień komercyjnych. Dlatego m.in. powoływanie spółek przez powiaty należy do rzadkości. Skutkuje to sytuacją, w której cały dochód Spółki pochodzi z budżetu Powiatu.

Warto podkreślić, że faktury wystawiane przez Spółkę Powiatowi zawierają wartość usługi powiększonej o wartość podatku VAT i zysku Spółki, który zgodnie z uchwałą Rady Powiatu wynosi 5% wartości zamówienia. Zatem, przeciętna usługa realizowana przez Spółkę kosztuje Powiat o 28% wartości zamówienia więcej, niż ta sama usługa realizowana przez pracowników Starostwa lub jego jednostkę organizacyjną.

Likwidacja Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego

Spółka ma ograniczone możliwości techniczne i kadrowe (brak specjalistycznego sprzętu i niskie kwalifikacje pracowników), dlatego własnymi siłami jest w stanie realizować tylko proste zlecenia polegające na doraźnej konserwacji pasów drogowych. W przypadku zleceń wymagających profesjonalnego sprzętu i sprawdzonej kadry pracowników Spółka zamawia podwykonawstwo. Wówczas Spółka płaci podwykonawcy wynagrodzenie powiększone o doliczony przez niego podatek VAT, a następnie refakturuje tą usługę Powiatowi, doliczając „swój” VAT.

Tak powstaje kolejny zasadniczy koszt realizowanych przez Powiat inwestycji .Następnie Spółka bilansuje VAT należny z VAT-em naliczonym. Z perspektywy Powiatu taki sposób finansowania inwestycji jest nieracjonalny i niesie ryzyko niegospodarności.

Ważniejsze zlecenia realizowane przez Spółkę to bieżące porządkowanie i konserwowanie pasów drogowych, uzupełnianie ubytków w drogach powiatowych, odśnieżanie dróg powiatowych, remonty mostów w Uwielinach, Tarczynie i ul. Cyraneczki w Józefosławiu. Ostatnie trzy zadania realizowane są przez podwykonawców. W sumie, w ciągu roku funkcjonowania, Spółka otrzymała od Powiatu ok. 10,5 mln złotych, z czego udało się wygenerować ok. 800 tys. złotych „zysku”. Ów „zysk” jest w istocie zwrotem nadwyżki powstałej po rozliczeniu zleceń złożonych przez Starostwo. Dlatego też, z punktu widzenia Powiatu, nie są to „zarobione” dodatkowe środki, które zasilają budżet Powiatu.

Likwidacja Spółki (i Zarządu Dróg Powiatowych) wiąże się z przejęciem jej zadań przez Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Majątek przekazany Spółce przez Powiat oraz pracownicy, również znajdą się w strukturze Starostwa.

Likwidacja Spółki wiąże się z kosztami ok. 2 tys. zł. Są to opłaty za obsługę notarialną i koszty związane z procedurą sądową. Do tego dochodzi wynagrodzenie likwidatora, które jest porównywalne z wynagrodzeniem prezesa Spółki. Szacuje się, że uproszczenie organizacji pracy przyniesie ok. 1,5 mln złotych oszczędności rocznie i zasadniczo usprawni prowadzenie inwestycji na terenie Powiatu Piaseczyńskiego.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

Likwidacja Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego

Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek na forum http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=26&t=8472

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie