Informacje12 lutego 2016, 08:00,

PIĘKNA KARTKA WIELKANOCNA 2016


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


GOK Lesznowola ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. PIĘKNA KARTA WIELKANOCNA 2016. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczającej na dowolne zajęcia (nie tylko plastyczne!) w GOK Lesznowola na terenie gminy. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. Piękna Kartka Wielkanocna.

PIĘKNA KARTKA WIELKANOCNA 2016

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. PIĘKNA KARTA WIELKANOCNA:
1. Konkurs ma charakter gminny i jest skierowany do dzieci i młodzieży gimnazjalnej uczęszczających na dowolne zajęcia w GOK Lesznowola.
2. W konkursie przewidziano następujące kategorie wiekowe:
a. uczniowie klas I-III szkół podstawowych
b. uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych
b. uczniowie gimnazjum
3. Prace przedstawiające motywy Świąt Wielkanocnych należy przygotować w formacie A4 na brystolu lub kartonie w technikach mieszanych lub techniką papieroplastyki przestrzennej. Karta ma być jednostronna.
4. Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę. Praca musi być samodzielna i własnego pomysłu. Może być wykonana na zajęciach w GOK lub w domu.
5. Prace muszą być opatrzone danymi (z tyłu rysunku):
a. imię i nazwisko autora,
b. klasa,
c. rodzaj zajęć, na które uczestnik konkursu uczęszcza w GOK Lesznowola
d. adres filii GOK, do której uczestnik konkursu uczęszcza na zajęcia
Prace należy dostarczyć osobiście opiekunowi swojej świetlicy GOK lub instruktorowi prowadzącemu w kopercie A4, który dostarczy je do sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli (Stara Iwiczna, ul. Nowa 6, 05-500 Piaseczno) do 12 marca 2016 roku. 6. Specjalnie powołane jury oceni prace w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłoni zwycięzców. Pod uwagę brane będą przede wszystkim walory artystyczne pracy, indywidualne podejście do tematu, oryginalność, ale także kompozycja oraz nastrój wielkanocny pracy.
7. Autorzy prac nagrodzonych oraz wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Karty nagrodzone i wyróżnione zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli: www.gok.lesznowola.pl. Spośród kart laureatów konkursu zostanie wyłoniona jedna, która stanie się oficjalną, tegoroczną kartką wielkanocną rozsyłaną z GOK Lesznowola.
8. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli.
9. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac przez organizatora w celach promocyjnych.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje5 lutego 2016, 20:45,

Przetarg na przebudowę Kanału Piaseczyńskiego połączonej z rewitalizacją skweru Kisiela


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

W ciągu najbliższych dni ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy Kanału Piaseczyńskiego połączonej z rewitalizacją skweru Kisiela. - Mam nadzieję że już wczesną wiosną uda się rozpocząć prace przy przebudowie przebiegającego pod skwerem kanału. Aby poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tym rejonie i uniknąć powtórzenia się sytuacji z 2010 roku kiedy został zalany m.in. sąd i znaczna część osiedla „Nad Perełką”, musimy przystąpić do przebudowy podziemnej części kanału. Obecnie średnica rurociągu jest na tyle mała, że z trudem odbiera on wodę podczas zwiększonych opadów deszczu – tłumaczy burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis. Dlatego nowy kanał będzie miał dwa koryta podziemne równoległe do siebie, które znacznie zwiększą obecną przepustowość i zminimalizują ryzyko całkowitego zatkania światła rurociągu – dodaje burmistrz.

PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ KANAŁU PIASECZYŃSKIEGO POŁĄCZONEJ Z REWITALIZACJĄ SKWERU KISIELA

Przebudowa kanału Perełki

Inżynierowie zaprojektowali nowe koryto zamknięte Perełki o zmiennej średnicy, która dobrana została stosownie do warunków gruntowych. W rejonie ul. Kościuszki kanał będzie miał średnicę 2m natomiast pod samym skwerem będą to dwa równoległe betonowe rurociągi o średnicy 1,6 m każdy, które połączą się w rejonie parku miejskiego wprowadzając wodę do koryta otwartego. Przebudowany zostanie również sam wlot do kanału otwartego a na obu brzegach zbudowane zostaną betonowe kierownice, które nadadzą wodzie odpowiedni kierunek przepływu.

Odwodnienie terenu

Pod powierzchnią skweru do podwójnego rurociągu zostanie włączony również kolektor o średnicy 60 cm odbierający wodę z Północnej i południowej części miasta. Będzie on również połączony z projektowaną na skwerze kaskadą wodną. Na całym odcinku nowego rurociągu zostaną wykonane połączenia z istniejącym w tym rejonie miasta systemem kanalizacji deszczowej, a na kolektorze południowym dodatkowo zostanie zamontowany piaskownik i separator substancji ropopochodnych.

- Wykonanie podziemnych części kanału wiązać się będzie z czasowym zamknięciem ul. Kościuszki oraz ul. Sierakowskiego. Dlatego podczas prowadzenia prac budowlanych należy liczyć się dużymi utrudnieniami w ruchu pojazdów – mówi Daniel Putkiewicz pełnomocnik burmistrza ds. rozwoju gminy. Postaramy się jednak tak pokierować pracami, żeby nie doprowadzić do jednoczesnego zamknięcia obydwu ulic - dodaje Putkiewicz.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ KANAŁU PIASECZYŃSKIEGO POŁĄCZONEJ Z REWITALIZACJĄ SKWERU KISIELA

Rewitalizacja skweru

Oprócz wykonania podziemnych prac budowlanych zaplanowana została również całkowita zmiana zagospodarowania terenu skweru Kisiela. Projekt zakłada stworzenie w jego centralnej części lekko wyniesionej sceny o średnicy blisko jedenastu metrów oraz adaptację istniejących schodów na miejsca, które oprócz funkcji komunikacyjnej będą stanowić widownię dla stworzonego w ten sposób mini amfiteatru. Ozdobą sceny ma być centralnie umieszczona kaskada wodna połączona z niewielkim oczkiem otoczonym zielenią.

Kaskada będzie wykonana jako system betonowych płyt żelbetowych imitujących poziomo ułożone bloki granitowe. Na najwyższy poziom doprowadzona zostanie woda, która po wypełnieniu niecki będzie opadać po blokach kamiennych do zbiornika dolnego otoczonego z jednej strony sceną a z pozostałych murkami odgradzającymi o wysokości ok. 40 cm. Ranty pułek kamiennych będą wyprofilowane w taki sposób aby spadająca woda tworzyła jednolitą, równą taflę. Cała kaskada podświetlona będzie ciepłą barwą światła, które podkreślać będzie dodatkowo jej walory estetyczne. Komora techniczna kaskady zostanie wykonana jako pomieszczenie podziemne niewidoczne dla użytkowników placu.

Na skwerze pojawią się również nowe nasadzenia roślinne. Przy alejkach staną stylowe latarnie, ławki typu parkowego i kosze na śmieci. Oświetlenie uzupełnione zostanie nowymi punktami świetlnymi umieszczonymi w posadce. Wokół odnowionego skweru odtworzone zostaną nawierzchnie jezdni, chodników i miejsc postojowych oraz przebudowana zostanie zatoka autobusowa przy budynku sądu. Na całą inwestycję w budżecie gminy zaplanowano blisko 6,5 mln zł. Prace budowlane powinny rozpocząć się na wiosnę, a pozwolenie na użytkowanie powinno być gotowe na koniec listopada bieżącego roku.

PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ KANAŁU PIASECZYŃSKIEGO POŁĄCZONEJ Z REWITALIZACJĄ SKWERU KISIELA

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie