Informacje15 lutego 2008, 00:00,

Piaseczyński Festiwal Piosenki Angielskiej Gmina Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 w Jazgarzewszczyźnie, Szkoła Języków Obcych SPOT w Piasecznie przy współpracy Ośrodka Kultury Piaseczno, organizują III Piaseczyński Festiwal Piosenki Angielskiej. Festiwal ma za zadanie rozpowszechniać język angielski wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, oraz zachęcać dzieci do nauki poprzez zabawę. Zachęcamy do wzięcia udziału w Festiwalu Piosenki Angielskiej.

PIASECZYńSKI FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ PFPA

Piaseczyński Festiwal Piosenki Angielskiej jest konkursem dwuetapowym: etap szkolny, który wyłoni po 1 finaliście w każdej kategorii wiekowej oraz finał w piaseczyńskim Ośrodku Kultury. Kategorie wiekowe: dzieci z klas 0-III, dzieci z klas IV-VI, młodzież gimnazjalna. W Piaseczyńskim Festiwalu Piosenki Angielskiej, mogą brać udział soliści lub duety, które przygotują i zaprezentują 1 piosenkę w języku angielskim. Piaseczyński Festiwal Piosenki Angielskiej, jest formą konkursu z nagrodami. Nagrodzeni zostaną zdobywcy trzech pierwszych miejsc, w każdej kategorii wiekowej.

Kryteria oceny. Jury w finale oceniać będzie: dobór repertuaru, poprawność wykonania zarówno w warstwie tekstowej jak i muzycznej oraz interpretację. Organizatorzy zapewniają: dyplomy, nagrody, oraz nagłośnienie i fortepian. Uczestnicy muszą mieć własne podkłady lub akompaniament! Termin zgłaszania finalistów do 28 marca 2008 roku. Finał Piaseczyńskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej, odbędzie się w Ośrodku Kultury w Piasecznie: 3 kwietnia 2008 roku, o godzinie 10:00.

Zgłoszenia należy kierować do: Filip £opuski (nauczyciel języka angielskiego w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 72 w Jazgarzewszczyźnie) tel. 0510-132-785, tel. do szkoły (022) 757-28-99, e-mail: filipec@o2.pl
autor/źródło: Filip £opuski - Piaseczyński Festiwal Piosenki Angielskiej PFPA
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje16 lutego 2008, 00:00,

Budżet Powiatu Piaseczyńskiego na 2008 rok został przyjęty


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Starostwo Powiatu Piaseczyńskiego www.piaseczno.pl poinformowało, że Rada Powiatu Piaseczyńskiego jednogłośnie uchwaliła BUDżET POWIATU PIASECZYńSKIEGO na 2008 rok. Budżet Powiatu Piaseczyńskiego na 2008 rok został opracowany w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny na podstawie informacji wstępnych Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dochodach oraz innych informacji o dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach Powiatu Piaseczyńskiego.

Wpływy dla Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały określone przez Ministra Finansów w wysokości 58.017.868 zł. W tej wysokości zostały też ujęte w projekcie budżetu Powiatu Piaseczyńskiego. Kwota ta jest niższa o 299.829 zł od przewidywanej na 2007r. Zaznaczyć należy, że określone przez Ministra Finansów na rok 2007 wpływy z tytułu udziału Powiatu Piaseczyńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych były wyższe od przewidywanych na 2006r. o 12.554.697 zł.

Ogółem planowane dochody na rok 2008 wynoszą 152.837.358 zł i są wyższe od planowanych w 2007r. o 10.390.360 zł, tj. o 7,3%. W planie dochodów budżetowych środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które przeznaczone będą na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, określone zostały w wysokości 13.495.017 zł (w tym na dofinansowanie inwestycji drogowych w wysokości 12.883.017 zł i budowy budynku przeznaczonego na bibliotekę i sale dydaktyczne w Zespole Szkół Nr 2 w Piasecznie w wysokości 612.000 zł). W roku 2008 nie przewiduje się zaciągania pożyczek i kredytów na prefinansowanie w/w zadań, bowiem umożliwiono przekazywanie środków finansowych do jednostek samorządu terytorialnego w formie zaliczek, tj. przed dokonaniem płatności za wykonanie zadania.

Planowane na rok 2008 wydatki ogółem wynoszą 181.848.377 zł i są wyższe od planowanych w roku 2007 o 26.773.782 zł, tj. o 17,3%. Wydatki bieżące we wszystkich jednostkach określono biorąc pod uwagę zgłoszone przez te jednostki potrzeby oraz poziom przewidywanych dochodów i przychodów budżetowych. Rozważono wszystkie propozycje zgłoszone przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne. Część nie znalazła możliwości pokrycia dochodami budżetu Powiatu Piaseczyńskiego.

Deficyt budżetu wynosi 29.011.019 zł. Niedobór budżetu, obejmujący kwotę wyżej określonych rozchodów oraz planowany deficyt, wynosi 29.497.019 zł. W celu pełnego zabezpieczenia wydatków budżetowych przewiduje się zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 765.000 zł oraz długoterminowego kredytu na rynku krajowym w wysokości 15.000.000 zł. Wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Piaseczyńskiego, przeznaczone na pokrycie niedoboru budżetu, określa się w wysokości 13.732.019 zł.

Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami na temat Budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na 2008 rok, odsyłam do Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Piaseczyńskiego: bip.piaseczno.pl, gdzie możecie zapoznać się m.in. z: założeniami do budżetu, objaśnieniem wydatków, objaśnieniem dochodów, inwestycjami jednorocznymi oraz wieloletnimi itp. Zachęcamy do zapoznania się z Budżetem Powiatu Piaseczyńskiego.
autor/źródło: Redaktorzy prywatnego serwisu e-mieszkańców powiat piaseczyński

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie