Informacje20 listopada 2013, 00:00,

PIASECZNO PODAJE POMOCN¡ D£Oń


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Od soboty 16 listopada 2013 roku na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl otwarta została baza rodzin, dla których można zrobić świąteczną paczkę. Rodziny z naszej okolicy zostały odwiedzone przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki, którzy po zapoznaniu się z ich sytuacją i potrzebami zakwalifikowali wybrane rodziny do projektu. Od soboty można zapoznać się z opisami rodzin i wraz z przyjaciółmi i rodziną przygotować konkretną pomoc dla konkretnej rodziny. Ci, których prośby zamieszczone są na stronie, wyrazili oczywiście na to zgodę.

Szlachetna Paczka Z BURMISTRZEM Foto Edyta Mirek X-art Studio Magdalena Bryzek
Szlachetna Paczka Z BURMISTRZEM Foto Edyta Mirek X-art Studio Magdalena Bryzek

Do akcji włączył się burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta, którzy rozpoczęli zbiórkę pieniędzy oraz rzeczy, które wybrana rodzina wskazała jako potrzebne jej najbardziej. – Idea Szlachetnej Paczki jest bardzo bliska memu sercu. Zawsze warto zatrzymać się w pędzie dnia codziennego i zastanowić, co jeszcze mogę zrobić dobrego. Dzięki tej akcji możliwość pomocy jest łatwa, bez narzucania się. Zachęcam serdecznie mieszkańców gminy Piaseczno do włączenia się w szykowanie paczek dla naszych sąsiadów, którym naprawdę brakuje wielu podstawowych rzeczy – zaprasza do udziału w akcji burmistrz Zdzisław Lis.

W skali całego kraju tylko w 2012 roku Szlachetna Paczka dotarła do ponad 13 tys. rodzin w potrzebie, czyli do ponad 55 tys. osób żyjących w niezawinionej biedzie – osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji materialnej. £ączna liczba zaangażowanych w projekt wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie sięgnęła 300 tys. osób. Średnia wartość paczki dla jednej rodziny zadeklarowana przez darczyńców to 1700 zł, co oznacza, że łączna wartość pomocy przekazanej w paczkach osiągnęła 22,5 mln zł. Jedną paczkę przygotowywało średnio 17 darczyńców – były wśród nich rodziny, grupy znajomych, współpracowników, klasy szkolne. £ącznie darczyńcami zostało 225 tys. osób.

Wybierz rodzinę: www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/
autor/źródło: Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje19 listopada 2013, 00:00,

ZAPROSZENIE DO KINA ZA ROGIEM


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) z dniem 14.11.2013 ogłasza konkurs ofert na ”Kino za Rogiem”, zwany dalej „Konkursem Ofert KzR lub MKS”, bądź „Konkursem”. Konkurs jest organizowany w ramach projektu: Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster - Małe Kina Społecznościowe (MKS)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”. Działanie 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, pod nazwą: „Konkurs Ofert KzR”.
KINO ZA ROGIEM

Czym jest KzR? Kino za Rogiem buduje nową filozofię kina. Odwołuje się do tęsknoty za kameralną wspólnotą, do pomysłu na kino dla przyjaciół, tanie w obsłudze i utrzymaniu, ale spełniające zarazem wysokie standardy techniczne, dostępne wszędzie za rogiem. Powstaną kina, które zachowując praktycznie najważniejsze zalety komercyjnych kin sieciowych, w szczególności wysoką jakość obrazu i dźwięku, nie będą posiadać ich ograniczeń w postaci narzuconego z góry repertuaru, braku dostępności wielu tytułów i krótkiego czasu kinowej eksploatacji, po której film schodzi z ekranu bezpowrotnie.

Celem Konkursu jest wyłonienie lokalizacji, w których powstaną KzR. W Konkursie mogą wziąć udział podmioty publiczne i prywatne z terenu woj. mazowieckiego, zainteresowane stworzeniem KzR i dysponujące lokalem użytkowym, w którym znajduje się osobne pomieszczenie bądź jest możliwość wydzielenia takiego pomieszczenia, o następujących parametrach:
- powierzchnia od 30 – 100 m²,
- wysokość – minimum 260 cm,
- zasilanie 230 V,
- dostęp do Internetu o prędkości minimum 10 Mb/s (downloading),
które złożą kompletne wnioski konkursowe w terminie do 1 grudnia 2013 roku.

KINO ZA ROBIEM

Laureaci Konkursu zostaną przyłączeni do sieci KzR, zapewniającej dostęp do systemu dystrybucji filmów i innych treści audiowizualnych. Mają też możliwość uzyskania wsparcia finansowego na wyposażenie Kina. Wnioski konkursowe, wraz z wymaganymi załącznikami, w tym zdjęciami lokalu, można składać drogą elektroniczną na adres: konkurs@kinozarogiem.pl (złożenie wniosku zostanie potwierdzone zwrotnym e-mailem), bądź wysłać listem poleconym na adres:Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji ul. Stępińska 22/30, 00-703 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na KzR” (decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe wytyczne dotyczące wniosku konkursowego umieszczono w regulaminie Konkursu. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz wymagane załączniki dostępne są na stronie internetowej www.kigeit.pl oraz www.kinozarogiem.pl

Jeszcze niedawno kino było najważniejszą ze sztuk, zwłaszcza dla niewielkich społeczności lokalnych. Dziś jednak odwróciło się od nich, stało się rozrywką niemal wyłącznie wielkomiejską. Ale nic straconego. W Polsce działa dziś 447 kin, z czego na Mazowszu 84. Liczba niewielka, by nie powiedzieć – kompromitująca. Pozornie nic się nie stało, w końcu jest tyle nowych kanałów dystrybucyjnych, że w zasadzie każdy film znajdzie swojego odbiorcę – jak nie w kinie, to na wideo, w telewizji bądź w internecie.

KINO ZA ROBIEM

O co więc chodzi? O to, że kina od samego początku dziejów filmu były – i są nadal – niezbywalną częścią systemu. Film bez kina po prostu nie istnieje, jest tylko opowiedzianą w formie ruchomego komiksu historią. Dopiero w kinie – oglądany w ciemniej sali, we wspólnocie widzów, z których każdy reaguje inaczej, choć ogląda ten sam utwór – nabiera właściwego życia. Przestaje być komiksem zapisanym na taśmie lub cyfrowym dysku, staje się częścią seansu, zbiorowym doświadczeniem, wręcz rodzajem misterium. Są filmy, które zmieniły – może jeszcze nie losy świata, ale punkt widzenia na określone wydarzenia historyczne, na obyczajowość całych społeczeństw, na relacje międzyludzkie. A przede wszystkim zmieniły sposób postrzegania świata, także tego wokół nas. A to tylko jeden z elementów szeroko pojętej kultury filmowej. Bo kino to nie tylko pojawiające się na ekranie fabuły, to również widzowie – mający swoje gusty i aspiracje, a także miejsce, gdzie się filmy ogląda. Współczesne kino to cud filmowej techniki – cyfrowy projektor, specjalny ekran gwarantujący wysoką jakość obrazu, przestrzenny dźwięk, wygodne fotele, cała infrastruktura sprzyjająca komfortowi odbioru dzieła filmowego, ale budowa takiego kina w miejscowości poniżej 50 tysięcy mieszkańców podobno się nie opłaca. Co więc zrobić, aby się opłacało? Przecież kiedyś kin w Polsce było kilkanaście razy więcej, rozsypane po całym kraju były nie tylko oknem na świat, ale i ważnym w życiu lokalnych społeczności ośrodkiem kulturalnym.

Recepta na kino W dzisiejszych czasach technologia potrafi znaleźć receptę na wszystko. Nawet na stworzenie kina w miejscowości, gdzie chętnych do uczestniczenia w seansie jest zaledwie kilkudziesięciu, a nawet kilkunastu. Z myślą o nich powstał projekt Kino za Rogiem. Aby otworzyć prawdziwe kino z cyfrową jakością obrazu potrzeba naprawdę niewiele – wystarczy dobrze zaciemniona sala i dostęp do szerokopasmowego internetu. Dostępne dla każdej kieszeni Kino za Rogiem można założyć przy już działających instytucjach – w ośrodku kultury, bibliotece, remizie, a nawet przy restauracji czy kawiarni. Organizatorzy sieci Kino za Rogiem pomogą w adaptacji pomieszczenia, w doborze wyposażenia, a także zapewnią bogatą ofertą atrakcyjnych tytułów dla każdego. Jednak sukces zależy od operatywności prowadzącego kino – liczby projekcji i doboru repertuaru. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) ogłosiła właśnie konkurs ofert na ”Kino za Rogiem”. Każda instytucja, która do 1 grudnia zdecyduje się na prowadzenie takiego kina przeznaczonego dla miłośników filmu, przyjaciół i sąsiadów, może zgłosić się do KIGEiT i wziąć udział w konkursie. Nagrodą jest wszechstronna pomoc (także materialna) w zorganizowaniu Kina za Rogiem. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Stworzenie powiązania kooperacyjnego: Mazowiecki Klaster – ¬¬¬Małe Kina Społecznościowe (MKS)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiecekigo 2007 – 2013.

Stawka jest wysoka Ideą sieci KzR jest zaproponowanie alternatywy kulturowej, która wykorzystując potencjał technologii cyfrowych, pozwala na integrację małych grup towarzyskich czy grona przyjaciół wokół polskiej i światowej sztuki filmowej. A właściciel kina może liczyć na wdzięczność prawdziwych kinomanów, podziw sąsiadów i świadomość, że kiedy ktoś z nich stwierdzi „Fajny film wczoraj widziałem!”, nikt nie zapyta „Gdzie?”, bo odpowiedź będzie zawsze taka sama: „W Kinie za Rogiem, oczywiście!” Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Konkursie! Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz wymagane załączniki dostępne są na stronie internetowej www.kigeit.pl oraz www.kinozarogiem.pl

REGULAMIN: KONKURS OFERT NA OTRZYMANIE WSPARCIA W STWORZENIU MKS
autor/źródło: Barbara Hejnowicz

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie