Informacje27 lutego 2008, 00:00,

Piaseczno koncepcja zagospodarowania Parku w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Kilka dni temu informowaliśmy Was o przedstawionej na łamach gazety Nad Wisłą koncepcji zagospodarowania Parku w Piasecznie. Na stronie internetowej Starostwa Powiatu Piaseczyńskiego www.piaseczno.pl pojawił się bardziej szczegółowy opis koncepcji architektoniczno urbanistycznej Biblioteki Powiatowej i zagospodarowania terenu Parku w Piasecznie. Studium programowo - przestrzenne terenu ograniczonego ulicami Zgoda, Chyliczkowską, Armii Krajowej i Bolesława Prusa opracowane zostało na podstawie wytycznych projektowych, które wypracowała powołana przez Starostę Piaseczyńskiego Jana Dąbka komisja ds. zagospodarowania parku w Piasecznie. W skład społecznej komisji weszli przedstawiciele samorządu Powiatu Piaseczyńskiego i Gminy Piaseczno oraz reprezentanci organizacji pozarządowych.

Park w Piasecznie przy Chyliczkowskiej
kliknij, aby powiększyć zdjęcie własne Parku w Piasecznie

Studium programowo przestrzenne terenu ograniczonego ulicami Zgoda, Chyliczkowską, Armii Krajowej i Bolesława Prusa, uwzględnia cztery funkcje, które docelowo spełniać ma obszar objęty pracami projektowymi: przyrodnicza, rekreacyjna, kulturalna oraz oświatowa. Starosta Powiatu Piaseczyńskiego Jan Dąbek powiedział, że: przygotowane opracowanie spełnia wszystkie warunki określone przez komisję społeczną. Jest to pierwsze kompleksowe studium dotyczące zagospodarowania Parku w Piasecznie. Starosta Jan Dąbek, jest przekonany, że stanowi ono bardzo dobry punkt wyjścia do dalszych prac, które pozwolą na realizację poszczególnych elementów koncepcji. Po ostatecznym zaakceptowaniu koncepcji przez komisję rozpoczęte zostaną prace projektowe.

W odniesieniu do funkcji kulturalnej studio projektowe przedstawiło architektoniczny projekt koncepcyjny budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej z czytelnią i salą wykładowo - widowiskową, która spełniać będzie także rolę sali kinowej i teatralnej, o łącznej kubaturze 22,8 tys. m3 i pow. użytkowej 4 tys. m2 oraz sceny letniej z widownią. Zaprojektowano na poziomie urbanistycznym adaptację i rozbudowę obiektów zabytkowych zlokalizowanych w rejonie parku oraz nadanie im nowych funkcji usług kultury, gastronomii, drobnych usług i handlu.

W celu realizacji funkcji przyrodniczej w studium zaproponowano modernizację zieleni parkowej, realizację nowych trawników, nowe nasadzenia drzew i krzewów, uzupełniające i podkreślające główne osie zabytkowego założenia parkowego, wraz z infrastrukturą w zakresie utrzymania zieleni i zbiorników wodnych. Projektanci zaproponowali uwypuklenie piękna Stawu Parkowego poprzez przywrócenie mu naturalnego przebiegu linii brzegowej oraz Kanału Piaseczyńskiego (tzw. Perełka) poprzez oczyszczenie koryta i zaprojektowanie zieleni nadbrzeżnej.

Kolejną funkcją realizowaną w parku ma być funkcja rekreacyjna. Przedstawiony został projekt ogrodzenia terenu wraz z 6 monitorowanymi kamerami wejściami powiązanymi z systemem komunikacyjnym miasta. Przy wejściu głównym, od strony ul. Chyliczkowskiej, pomiędzy istniejącym budynkiem szkolnym, a projektowanym budynkiem Biblioteki Powiatowej studium proponuje budynek ochrony z portiernią. Zaprojektowano modernizację oświetlenia terenu poprzez wymianę i dogęszczenie lamp parkowych oraz iluminację budynków i grup zieleni. Opracowanie uwzględnia projekty obiektów tzw. małej architektury: ławki, kosze na śmieci, rzeźbę parkową, przebudowę budynku awaryjnego ujęcia wody pitnej w kierunku stylu zabudowy ogrodowej oraz przebudowę mostku na Kanale Piaseczyńskim. Innym proponowanym elementem realizacji funkcji rekreacyjnej są aleje i ścieżki piesze oraz przy wybranych alejach spacerowych ścieżki dla rowerów i rolkarzy. Zaprojektowano dwa place zabaw dla dzieci (odrębne dla dzieci młodszych i starszych) wraz z wyposażeniem oraz powiązane z ławkami miejsca odpoczynku dla dorosłych wyposażone w stoliki do gry w szachy itp. oraz altanę ogrodową. Studium uwzględnia projekt modernizacji przyszkolnego boiska sportowego znajdującego się od strony ul. Chyliczkowskiej. Modernizacja będzie polegała na: przebudowie istniejącej trybuny i wykonaniu nad nią zadaszenia, przebudowie boiska w kierunku uprawiania lekkiej atletyki, m.in. realizacji tartanowej bieżni i rozbiegów do skoków i rzutów oraz realizacji trawiastego boiska do gry w piłkę nożną. W celu zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej terenu projekt wskazuje lokalizację miejsc postojowych dla samochodów w rejonie parku.

Realizacja funkcji oświatowej odbywać się będzie poprzez dwie działające na tym terenie instytucje oświatowe. Do kompetencji Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Stowarzyszenia Wychowanek Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach – Chyliczanka, należy realizacja zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi adaptacji na cele oświatowe oraz rewaloryzacji zabytkowego budynku internatu. Do kompetencji Zespołu Szkół RCKU należy zagospodarowanie terenu szkolnego wraz z istniejącą zabudową, zgodnie z potrzebami placówki, na podstawie odrębnie opracowanego programu funkcjonalnego oraz projektu planu zagospodarowania terenu.

Osoby, które są zainteresowane poprzednimi newsami, na temat Parku w Piasecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami: Koncepcja zagospodarowania Parku przy Chyliczkowskiej (informacja ze zdjęciem koncepcji z gazety Nad Wisłą, z dnia: 2008-02-22), Park Piaseczno co i jak piszczy w trawie Parku (2007-11-13), Park Miejski Piaseczno propozycje zagospodarowania (2007-07-13), Komisja Zagospodarowania Parku Miejskiego w Piasecznie (2007-06-29), spierają się zamiast odnowić Park Miejski w Piasecznie (2007-06-17), oraz planują odnowić park przy Chyliczkowskiej w Piasecznie (2007-04-12). Jeżeli macie jakieś uwagi na ten temat, to zapraszam do skomentowania informacji lub do rozmowy na naszym prywatnym forum mieszkańców powiatu piaseczyńskiego: Park w Piasecznie.
autor/źródło: Marcin Borkowski - redaktor serwisu powiat piaseczyński PIASECZNO

Napisz komentarz

Popularny: 800 odsłonInformacje28 lutego 2008, 00:00,

Pisarka EWA NOWAK w Bibliotece Publicznej Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza na spotkania z Ewą Nowak, autorką książek dla dzieci i młodzieży, które odbędzie się 3 marca 2008 roku. Spotkania z Ewą Nowak odbędą się w: filii Biblioteki Osiedle Piaseczno ul. Szkolna 9 o godzinie 9:00, następnie o godzinie 11:00 w oddziale dziecięcym Biblioteki ul. Kościuszki 49 w Piasecznie. W czasie spotkań będzie prowadzona sprzedaż książek autorki.

EWA NOWAK

EWA NOWAK to z zawodu pedagog - terapeuta, a z pasji - wybitna pisarka książek dla dzieci i młodzieży. Najbardziej znane to: Wszystko, tylko nie mięta, Diupa, Krzywe 10, Michał Jakiśtam, Drugi, Lawenda w chodakach, a także wydanych w serii Klub trzynastki: Furteczki, Chłopak Beaty, Kino Laro, Cztery łzy. Felietony i opowiadania Ewy Nowak można czytać w pismach: Cogito, Victor Gimnazjalista, Victor Junior, Magazyn 13-tka, Edukacja Twojego Dziecka. Ewa Nowak współpracuje również z Filipinką. Zapraszamy Was na spotkanie z Ewą Nowak w Piasecznie.
autor/źródło: Marcin Borkowski - redaktor serwisu powiat piaseczyński PIASECZNO
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie