Informacje14 marca 2013, 00:00,

Pełnosprawni w pracy - program kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Informujemy, że Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie w partnerstwie z ECORYS Polska i Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie realizuje w okresie do 30 czerwca 2013 r. projekt pt. Pełnosprawni w pracy! Program kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego. Projekt skierowany jest do 28 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu piaseczyńskiego. Szczegółowe informacje pod nr tel. PUP - M. Stachowicz (22) 735 46 54; WSP TWP – A. Bogacka 535 339 792.

PE£NOSPRAWNI W PRACY - PROGRAM KOMPLEKSOWEJ REINTEGRACJI SPO£ECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH Z POWIATU PIASECZYńSKIEGO

Projekt "Pełnosprawni w pracy! Program kompleksowej reintegracji społeczno –zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego" realizowany jest w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.4 "Niepełnosprawni na rynku pracy". Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego.

Uczestnicy. Projekt skierowany jest do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących powiat piaseczyński. Wziąć udział mogą przede wszystkim osoby niezatrudnione, które nie brały udziału w szkoleniach i kursach w ciągu 12 lub 6miesięcy. Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie Projektu w dziale Rekrutacja oraz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie.

PE£NOSPRAWNI W PRACY - PROGRAM KOMPLEKSOWEJ REINTEGRACJI SPO£ECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH Z POWIATU PIASECZYńSKIEGO

Zakres oferowanego wsparcia. W ramach projektu zapewnione jest wsparcie profesjonalnych doradców. W trakcie trwania programu „Pełnosprawni w pracy!” pomoc uczestnikom zapewniają:
- Osobisty Asystent –praca asystenta pomaga uczestnikom programu w korzystaniu z oferty szkoleniowej, poradnictwa oraz staży. Oprócz tego świadczone będzie wsparcie w zakresie przezwyciężania indywidualnych barier w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy.
- Psycholog i Coach Rozwoju Osobistego – spotkania ze specjalistami w tej dziedzinie zapewni wsparcie w postaci doradztwa psychologicznego i psychospołecznego.
- Tutor ze specjalnością rynku pracy i doradztwa zawodowego – praca z Tutorem pozwoli osobom niepełnosprawnym poznać swoje mocne strony, kompetencje zawodowe oraz rozbudzi potrzeby rozwoju i edukacji pod kątem rynku pracy.
- Broker Pracy – wyszukiwanie i przedstawianie osobom biorącym udział w projekcie możliwości znalezienia zatrudnienia poprzez staże, praktyki i subsydiowane zatrudnienie.

Pełnosprawni w pracy - program kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego

Korzyści wynikające z udziału w projekcie:
- Zwiększenie kompetencji w zawodowych w zakresie ICT oraz umiejętności miękkich
- Wsparcie ze strony specjalistów: psychologa, Coacha Rozwoju Osobistego oraz pomoc Asystenta Osobistego
- Podniesienie kompetencji w zakresie poruszania się po rynku pracy i poszukiwania pracy
- Zdobycie doświadczenia zawodowego podczas płatnych staży (14 osób)
- Podniesienie samodzielności i sprawności psychofizycznej.
autor/źródło: Redakcja
Tematy:

Napisz komentarz

Informacje15 marca 2013, 00:00,

Bajka Pożarcie królewny Bluetki - X Festiwal Małych Form Teatralnych Konstancin-Jeziorna


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Konstanciński Dom Kultury zaprasza na X Festiwal Małych Form Teatralnych, który odbędzie się w niedzielę 17 marca 2013 roku o godz. 16.00. Miejsce: Zespół Szkół im. Władysława Reymonta ul. Mirkowska 39, Konstancin-Jeziorna. Wstęp wolny. W ramach festiwali zapraszamy na bajkę Pożarcie królewny Bluetki (Projekt Teatr Warszawa).

POżARCIE KRÓLEWNY BLUETKI X FESTIWAL MA£YCH FORM TEATRALNYCH

Pożarcie królewny Bluetki (Projekt Teatr Warszawa) W pewnym niewielkim królestwie zamieszkał smok, który żywi się wyłącznie królewnami. Za godzinę ma skonsumować królewnę Bluetkę. Wierny paź Królewny rozpaczliwie szuka dla niej obrońcy. Niestety nie może liczyć na Dobrą Wróżkę, bo ta właśnie utraciła pamięć i nie przypomina sobie żadnego zaklęcia przeciw smokom. Czy znajdzie się rycerz, który go pokona? I czy tam rzeczywiście czai się smok? Przekonajcie się sami… Reżyseria: Zbigniew Kozłowski. Scenografia i kostiumy: Anita Błażejewska. Muzyka: Piotr Golla. Obsada: Dorota Furtak / Joanna Pach żbikowska, Agnieszka Kudelska, Zbigniew Kozłowski, Marcin Błaszak. Czas trwania: 60 minut.

Festiwal Małych Form Teatralnych w Konstancinie jest corocznie organizowany we współpracy z placówkami oświatowymi gminy Konstancin-Jeziorna. Impreza jest stałym elementem działań artystycznych zarówno środowisk szkolnych jak i rodzin biorących aktywny udział w przygotowaniach i prezentacjach przedstawień teatralnych. Formuła Festiwalu daje szansę zaprezentowania się grupom teatralnym w szerokim przedziale wiekowym. Festiwal Małych Form Teatralnych od dziesięciu lat pełni ważną rolę w życiu społecznym Konstancina.

16-17 marca 2013 X Festiwal Małych Form Teatralnych
autor/źródło: 16-17 marca 2013 X Festiwal Małych Form Teatralnych

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie