Informacje10 sierpnia 2010, 00:00,

Oddaj krew w Czersku! Podziel się życiem z Michałem


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Stowarzyszenie Kalwaryjska oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie serdecznie zachęcają do oddania krwi na rzecz Michała, który ma 18 lat, jest mieszkańcem Góry Kalwarii chorym na białaczkę. Do prawidłowego leczenia potrzebna jest mu krew. Przyjdź 14 sierpnia 2010 roku w godzinach 10.00-15.00 na Rynek w Czersku k/Góry Kalwarii i oddaj krew! Podziel się życiem z Michałem.

Oddaj krew w Czersku! Podziel się życiem z Michałem

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi powinien: w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki), być wyspanym, spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem), wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: mleko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka orzeszki ziemne i ciasta kremowe, ograniczyć palenie papierosów, nie zgłaszać się do oddania krwi jeśli jest przeziębiony (katar) lub przyjmuje leki, nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu. Pamiętaj o dowodzie osobistym (oddać krew mogą tylko osoby pełnoletnie)! Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Krew pobiera się zawsze sprzętem jednorazowego użytku! W krwiobiegu dorosłego człowieka krąży ok. 5 - 6 l. krwi. Częstotliwość, rodzaj i objętość donacji ustala lekarz kierując się ogólnym stanem zdrowia dawcy.
autor/źródło: Marcin Borkowski - serwis mieszkańców gminy Góra Kalwaria

Napisz komentarz

Informacje5 sierpnia 2010, 00:00,

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 w Gminie Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

1 września 2010 roku rozpocznie się Powszechny Spis Rolny 2010, który obejmie ponad 1,85 mln gospodarstw rolnych w całym kraju. Będzie to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 w Gminie Piaseczno

Po raz pierwszy w spisie zostaną zastosowane wyłącznie formularze elektroniczne. W dniach od 9 do 23 sierpnia zostanie przeprowadzony obchód przedspisowy, w trakcie którego rachmistrzowie spisowi przekażą informacje o spisie i wręczą list Prezesa GUS zapraszający do udziału w spisie.

Dane zebrane w spisie rolnym pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich, pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r., dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Podczas spisu zbierane będą informacje dotyczące:
stanu na 30 czerwca 2010 r.
- prowadzenie działalności rolniczej
- użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów,
- pogłowie zwierząt gospodarskich,
- ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze
12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br:
- struktura dochodów gospodarstwa domowego
- prowadzenie działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym
- aktywność ekonomiczna
- zużycie nawozów mineralnych, wapniowych

Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o powszechnym spisie rolnym, przywołanej w § 1, ust. 1, pkt 2. Użytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych, a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, obowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym. Wszystkie dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

Metody spisu:
1. Od 1 września do 17 października br. zapraszamy do skorzystania z samospisu internetowego, polegającego na samodzielnym wypełnieniu formularza dostępnego na stronach www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl Formularz będzie przeznaczony wyłącznie dla Państwa i tylko Państwo będą mogli uzyskać do niego dostęp on – line. Od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe dla każdego gospodarstwa rolnego zostały już częściowo wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Brakujące dane należy uzupełnić, a jeśli pojawią się błędne informacje – skorygować je.
2. Dla gospodarstw, które nie mają dostępu do Internetu istnieje możliwość samodzielnego spisania się metodą off-line. Polega ona na wypełnianiu „czystych” formularzu elektronicznych, które nie zawierają żadnych danych. Formularze można pobrać na nośnikach elektronicznych w Gminnym Biurze Spisowym (Urząd Miasta i Gminy Piaseczno) i Wojewódzkim Biurze Spisowym (Urząd Statystyczny).
3. Od 8 września do 31 października br. ankieterzy statystyczni będą realizować wywiady telefoniczne. Skontaktują się z tymi użytkownikami, którzy nie spisali się przez Internet.
4. Od 8 września do 31 października br. użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy wcześniej nie dokonali samospisu lub nie spisali się poprzez wywiad telefoniczny, zostaną odwiedzeni przez rachmistrzów spisowych.

W sprawie pytań i wątpliwości można kontaktować się z:
- Gminnym Biurem Spisowym (Urząd Miasta i Gminy Piaseczno)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej spis@stat.gov.pl
- poprzez stronę internetową www.stat.gov.pl – z działem „Pytania do GUS”.
autor/źródło: Małgorzata Idaczek - Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie