Informacje1 stycznia 2016, 06:00,

Od 1 stycznia 2016 r. zmiana firm odbierających odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Szanowni Państwo! Gmina Piaseczno uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2016 roku zmienią się Wykonawcy odbierający odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Piaseczno. W przetargu wyłoniono dwie firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SITA Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska z siedzibą w Woli Duckiej 70A, Glinianka, z którymi podpisano umowy z terminem wykonania usług do dnia 31 grudnia 2018 r.

zmiana firm odbierających odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Piaseczno

Firma PUK SITA Piaseczno Sp. z o.o. będzie obsługiwała następujące sektory:
Sektor I - Zachodni obejmujący obszar sołectw Antoninów - Kuleszówka, Baszkówka, Bąkówka, Bobrowiec, Głosków Letnisko, Głosków, Gołków, Henryków Urocze, Kamionka, Mieszkowo, Robercin, Runów, Szczaki, Wola Gołkowska, Wólka Pracka, Złotokłos oraz obszar miasta Piaseczno na zachód od linii kolejowej Warszawa – Radom (Zalesie Dolne),
Sektor II - Wschodni obejmujący obszar sołectw Bogatki, Chojnów, Chylice, Chyliczki, Grochowa – Pęchery, Jastrzębie, Jazgarzew, Jesówka, Łbiska, Orzeszyn Pilawa, Siedliska, Wólka Kozodawska, Zalesie Górne, Żabieniec.

Firma PPHU LEKARO:
Sektor III - Północny obejmujący obszar sołectw Julianów i Józefosław oraz obszar miasta Piaseczno na wschód od linii kolejowej Warszawa – Radom.
Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się w godzinach 7.00-20.00 według harmonogramów, które będą dostarczone przez Wykonawców. W dniu odbioru odpadów pojemniki lub worki należy wystawić przed posesję lub udostępnić otwarte altanki śmietnikowe.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

Zasady odbioru odpadów komunalnych nie ulegają zmianie tzn.:
- odpady komunalne zmieszane powinny być gromadzone w pojemnikach,
- odpady segregowane „suche” (papier, plastik, metal, tekstylia) należy gromadzić w workach koloru żółtego; odpady szklane w workach koloru zielonego. Worki na w/w odpady będą pozostawiane przez Wykonawców na posesji na zasadzie „wymiany”,
- odpady zielone i bioodpady należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub przeźroczystych workach dowolnego koloru (z wyłączeniem żółtego i zielonego) o pojemności max. 120 l. Mieszkańcy sami zaopatrują się w w/w worki.

W celu usprawnienia systemu odbioru odpadów została zwiększona częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych na 4 razy w ciągu roku (szczegółowe daty będą podane w harmonogramach). Dodatkowo w Sektorze I – Zachodnim i Sektorze II - Wschodnim, w miesiącach letnich (czerwiec - sierpień) została zwiększona częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, na jeden raz w tygodniu.

Jednocześnie Gmina Piaseczno informuje, że wysokość opłat za gospodarowanie odpadami oraz indywidualne numery rachunków bankowych nie ulegną zmianie, za wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, gdzie została przyjęta stawka ryczałtowa za rok zgodnie z Uchwałą Nr 216/X/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. Rady Miejskiej w Piasecznie.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=4&t=7750&start=105
Informacje30 listopada 2015, 09:47,

Konkurs na najpiękniejszą Szopkę bożonarodzeniową - Tarczyn 2015


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie ogłasza konkurs na najpiękniejszą Szopkę bożonarodzeniową. Prace należy składać u organizatora do 18 grudnia 2015 r. Na adres: Gminny Ośrodek Kultury ul. J. Stępkowskiego 17, Tarczyn. Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone. Rozdanie nagród odbędzie się w styczniu 2016 roku.

Konkurs na najpiękniejszą Szopkę bożonarodzeniową

Regulamin konkursu na Szopkę bożonarodzeniową

I. Cele konkursu:
· Kultywowanie wśród uczniów tradycji wykonywania szopek,
· Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa,
· Poznanie chrześcijańskiej wymowy świątecznych zwyczajów związanych z domowym przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej.

II. Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Obejmuje następujące kategorie:
- przedszkola i kl.0
- dzieci z klas I– III szkoły podstawowe
- dzieci z klas IV - VI szkoły podstawowe
- młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- szopki rodzinne

III. Warunki uczestnictwa:
Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę przestrzenną wykonaną samodzielnie, dowolną techniką i z dowolnych materiałów. Ocenie nie będą podlegać szopki zbiorowe ( nie dotyczy kat. Rodzinna) oraz zakupione szopki jak i figurki. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona trwale umocowaną i nie uszkadzającą kompozycji kartą informacyjną zawierającą imię i nazwisko, wiek autora (kategoria), adres, nazwę szkoły tel. kontaktowy. Prace należy składać u organizatora do 18 grudnia 2015 r. Na adres: Gminny Ośrodek Kultury ul. J. Stępkowskiego 17, Tarczyn. Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone. Po ocenie prac przez Komisję Konkursową zostanie zorganizowana wystawa szopek bożonarodzeniowych. Rozdanie nagród odbędzie się w styczniu 2016 roku.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=21&t=962

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie