Informacje22 marca 2017, 10:00,

O sołtysach podczas ich święta w Konstancinie-Jeziornie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


W sobotę 11 marca w konstancińskiej Hugonówce gościliśmy sołtysów z różnych regionów Polski, naukowców ze stołecznej Szkoły Głównej Handlowej oraz przedstawicieli Województwa Mazowieckiego i Ministerstwa Rolnictwa. Wszystko to z okazji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Fundusz sołecki jako instrument rozwoju lokalnego” zorganizowanej w ramach Krajowego Dnia Sołtysa na Mazowszu.

O SOŁTYSACH PODCZAS ICH ŚWIĘTA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Zorganizowanie przez Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza oraz Gminę Konstancin-Jeziorna ogólnopolskiej konferencji w naszym mieście, zainicjowała Małgorzata Wojakowska-Żeglińska, sołtys Czarnowa i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Program składał się z trzech sesji: praktycznej, naukowej i dyskusyjnej. Podczas pierwszej, Joanna Muszyńska-Dziurny, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, zaprezentowała gminę Konstancin-Jeziorna jako przykład dobrego wykorzystania funduszu sołeckiego.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

O SOŁTYSACH PODCZAS ICH ŚWIĘTA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Następnie sołtysi i sołtyski ze świętokrzyskiej Wiązownicy-Kolonii, śląskich Krzepic i mazowieckiej Bończy, opowiadali o niekonwencjonalnych działaniach związanych z funduszem sołeckim podejmowanych w swoich sołectwach oraz o mobilizującej i inspirującej roli sołtysa w rozwoju polskiej wsi. Sesję naukową rozpoczęło wystąpienie Marszałka Adama Struzika, który przedstawił perspektywę wsparcia unijnego po roku 2020 – Politykę Spójności i Wspólną Politykę Rolną. Ekonomiści ze Szkoły Głównej Handlowej mówili o różnych instrumentach rozwoju lokalnego, funduszach – partycypacyjnym i sołeckim oraz podatku katastralnym jako potencjalnym źródle rozwoju lokalnego. W wielowątkowej dyskusji podczas trzeciej sesji, wzięło udział 150 najaktywniejszych sołtysów z całej Polski, a także posłowie, ministrowie, dziennikarze, włodarze gmin, działacze samorządowi oraz radni naszej gminy.

O SOŁTYSACH PODCZAS ICH ŚWIĘTA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Ważnym elementem wydarzenia była promocja gminy Konstancin-Jeziorna, bo i okazja była ku temu znakomita - goście z całej Polski zgromadzeni w Konstancińskim Domu Kultury. Zespół Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej przygotował prezentację walorów naszych okolic, bogatej historii i życia kulturalnego oraz gminne materiały informacyjne. Konferencję urozmaiciły występami nasze zespoły: Jarzębina Czerwona z Kawęczynka oraz Łurzycanki, prezentując to, co w tradycyjnej muzyce naszego regionu najciekawsze. Gościnnie wystąpił również zespół ludowy Sołtysi z gminy Karczew.

O SOŁTYSACH PODCZAS ICH ŚWIĘTA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Sołtys na zagrodzie …

Sołtysi aktywnie uczestniczą w życiu swojej społeczności, wspierają rozwój społeczny i gospodarczy „małych ojczyzn”, działają na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także promują inicjatywy mieszkańców. Z tego to powodu stwierdzeniem „Sołtys, to brzmi dumnie” rozpoczął list gratulacyjny dla sołtysów Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna, współorganizator konferencji. „Sołtys to ktoś, kto wzbudza zaufanie, cieszy się szacunkiem i autorytetem. Ktoś, kto zna swoich sąsiadów, rozumie ich punkt widzenia, ich radości i troski, problemy i aspiracje" - napisał w skierowanym do uczestników liście Andrzej Duda, Prezydent RP. Podkreślił, że "z prawdziwym uznaniem wita fakt", że wśród sołtysów jest obecnie tak wiele kobiet.

O SOŁTYSACH PODCZAS ICH ŚWIĘTA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Dzisiejszy sołtys musi być sprawnym managerem i liderem lokalnej społeczności. Dobry sołtys potrafi zaktywizować i zintegrować mieszkańców, do realizacji przedsięwzięć poprawiających jakość życia na swoich terenach. Najaktywniejsi piszą projekty i aplikują po środki zewnętrzne, by móc realizować pomysły wypracowane wcześniej. To od ich operatywności wiele zależy w małych ojczyznach. Rola sołtysa na polskiej wsi jest nie do przecenienia. Wszystkim sołtysom, a szczególnie tym z gminy Konstancin-Jeziorna, składamy serdeczne podziękowania za trud i codzienną pracę oraz dążenie do pozytywnych zmian na polskiej wsi.

O SOŁTYSACH PODCZAS ICH ŚWIĘTA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Organizatorem konferencji był Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza. Organizatorami strategicznymi była Gmina Konstancin-Jeziorna - Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej oraz Konstanciński Dom Kultury. Partnerem merytorycznym było Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Patronat honorowy pełnił Narodowy Bank Polski oraz Starosta Powiatu Piaseczyńskiego. Patronat naukowy zapewnił prof. dr hab. Ryszard Bartkowiak, Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Patronat medialny zapewniła Gazeta Sołecka.

O SOŁTYSACH PODCZAS ICH ŚWIĘTA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

fot. Mariusz Sztompka

Grzegorz Żurawski
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej konstancinjeziorna.pl

O SOŁTYSACH PODCZAS ICH ŚWIĘTA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

O SOŁTYSACH PODCZAS ICH ŚWIĘTA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje21 marca 2017, 08:00,

Nowy Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

21 marca 2017 roku od 8:00 do 16:00 w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno, będziemy wspólne świętować 60 rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, które dały początek Unii Europejskiej, w kształcie znanym nam obecnie. Każdy będzie miał okazję tego dnia otrzymać materiały promocyjne oraz zagrać w Europejskie Koło Fortuny.

NOWY PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT PIASECZNO

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie